Máš od 15 do 30? Chceme, aby si sa aj ty mal dobre v organizáciách, pre ktoré dobrovoľníčiš! Vyplň dotazník, zdieľaj ho a získaj od nás v losovaní USB kľúč.

Prieskum je súčasťou projetku Priority mladých, finančne podporeného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Jeho cieľom je vytvorenie prvých štandardov kvality manažmentu dobrovoľníctva na Slovensku. 

Pre vyplnenie dotazníka klikni SEM.