Systémové upozornění
Hlavní informace

Od svojho vzniku sa Centrum dobrovoľníctva v rámci svojej činnosti venovalo organizovaniu dobrovoľníckych kampaní, ktorých cieľom bolo zvýšiť informovanosť o dobrovoľníctve a zapojiť viac ľudí do vykonávania samotných dobrovoľníckych aktivít. Prvá kampaň sa konala na Pedagogickej fakulte UMB v roku 1998. Poslednú kampaň sme zorganizovali v roku 2008, nakoľko od roku 2009 sme sa zapojili do prvého ročníka Dní dobrovoľníctva, ktoré organizovalo C.A.R.D.O.

Viac informácií o jednotlivých ročníkoch sa môžete dočítať v samostatných článkoch nižšie:

 

Dni dobrovoľníctva, ktoré nadviazali na dobrovoľnícke kampane,  sú príležitosťou, do ktorej sa môže zapojiť ktokoľvek, kto má chuť pridať ruku k dielu a pomôcť konkrétnym organizáciám, ale je určená aj pre tých, ktorí sa zaujímajú o dobrovoľníctvo a konkrétne dobrovoľnícke ponuky na Slovensku. Funguje systémom dní otvorených dverí v organizáciách, ktoré s dobrovoľníkmi pracujú, alebo by chceli pracovať a ponúka širokej verejnosti možnosť zapojiť sa do konkrétnych aktivít v organizáciách. Centrum dobrovoľníctva sa zapojilo do organizovania Dňadobrovoľníctva už počas prvého ročníka v roku 2009. Pod vedením občianskeho združenia C.A.R.D.O. bolo našou úlohou koordinovať aktivity v Banskobystrickom a Žilinskom samosprávnom kraji. Organizácie zapájali dobrovoľníkov a dobrovoľníčky do konkrétnych aktivít ako napríklad úprava okolia, maľovanie, upratovanie interiéru, výroba pomôcok pre klientov, výlety s klientmi, ručné práce, rozhovory s klientmi, či tvorba informačných databáz.

Informácie o výsledkoch jednotlivých ročníkov Dní dobrovoľníctva nájdete v článkoch nižšie:

 
Centrum dobrovoľníctva sa v roku 2013, na základe získaných skúseností, spätnej väzby od dobrovoľníkov a organizácií, rozhodlo pripraviť a zorganizovať Týždeň dobrovoľníctva 2013, kde, oproti predchádzajúcim kampaniam, vznikol na dlhšom časovom úseku priestor pre väčšie množstvo a rozmanitosť aktivít, do ktorých sa dobrovoľníci/dobrovoľníčky môžu zapájať. Nakoľko zo zistení z predchádzajúcich rokov vyplynuli rôzne potreby organizácií a dobrovoľníkov (napr. týkajúce sa víkendov, alebo práve pracovných dní), Týždeň dobrovoľníctva sa snaží čo najkomplexnejšie naplniť potreby nielen cieľových skupín, ale aj svojho poslania a stretol sa s veľkým úspechom.
 
Bližšie informácie o jednotlivých ročníkoch Týždňa dobrovoľníctva nájdete v článkoch nižšie:
 
 
Aktuálnu kampaň Týždňa dobrovoľníctva nájdete na www.tyzdendobrovolnictva.sk 

BBSK sivaUrad SVPROSPF UMB sivaACF siva

 

MŠVVaŠ SR sivaIuventa sivaErasmusEZSPDCO

 

Nadasia SLSP sivaExpodomNebotraŽM designKNZMMesto BB siva

  • Nikto nerobí väčšiu chybu ako ten, kto nerobí nič v presvedčení, že to málo, čo urobiť môže, je bezvýznamné.

    Edmund Burke
  • Medzi dobrovoľníkmi nenájdete žiadnych obyčajných ľudí, pridajte sa.

Facebook follow usemail

Instagram  twitter

    youtube