Systémové upozornění
Hlavní informace

cd titulka

Centrum dobrovoľníctva plnú úlohu SERVISNÉHO CENTRA v oblasti dobrovoľníctva v Banskobystrickom kraji. V rámci servisu:

  • spájame dobrovoľníkov s organizáciami, ktoré ich potrebujú, a naopak
  • pomáhame záujemcom o dobrovoľníctvo pri výbere vhodnej dobrovoľníckej príležitosti
  • poskytujeme organizáciám konzultácie pri tvorbe dobrovoľníckych programov a pri manažovaní dobrovoľníkov/dobrovoľníčok
  • pravidelne monitorujeme dobrovoľnícke príležitosti v Banskobystrickom kraji
  • vytvárame, spravujeme a aktualizujeme on-line databázu dobrovoľníkov/dobrovoľníčok a organizácií
  • vytvárame vlastné dobrovoľnícke programy a projekty, do ktorých dobrovoľníkov zapájame (pozri časť PROGRAMY A PROJEKTY)

BBSK sivaUrad SVPROSPF UMB sivaACF siva

 

MŠVVaŠ SR sivaIuventa sivaErasmusEZSPDCO

 

Nadasia SLSP sivaExpodomNebotraŽM designKNZMMesto BB siva

  • Nikto nerobí väčšiu chybu ako ten, kto nerobí nič v presvedčení, že to málo, čo urobiť môže, je bezvýznamné.

    Edmund Burke
  • Medzi dobrovoľníkmi nenájdete žiadnych obyčajných ľudí, pridajte sa.

Facebook follow usemail

Instagram  twitter

    youtube