Systémové upozornění
Hlavní informace

 

Máš chuť stretnúť sa s mladými ľuďmi z iných krajín, spoznať ich krajinu a kultúru a diskutovať o spoločne vybranej téme? 

Mládežnícka výmena umožňuje stretnúť sa so skupinami iných mladých ľudí z iných krajín EÚ, a vymeniť si navzájom svoje skúsenosti. Väčšinou ide o 6 až 21 dní dlhé stretnutia, kde účastníci diskutujú a navzájom sa učia nové veci. Takéto projekty sa organizujú po celej Európe a majú naozaj rôzne zameranie. Zapojiť sa môže každý. 


Mládežnícke výmeny sú určené pre mladých ľudí vo veku od 15 do 30 rokov, ktorých zaujíma, ako fungujú veci v iných krajinách, a môže to byť z oblasti športu, životného prostredia, kultúry, umenia, alebo čokoľvek iné. Mládežníci z rôznych organizácií ale aj neformálnych skupín môžu získať grant na rozne aktivity, ktoré chcú realizovať s partnerskou skupinou zo zahraničia. Každá mládežnícka výmena musí mať minimálne 16 a maximálne 60 účastníkov okrem skupinových vedúcich.

Každá partnerská skupina musí mať skupinového vedúceho, ktorý sprevádza skupinu mladých ľudí, dohliada na ich bezpečnosť, motivuje a podnecuje na aktívne zapájanie sa do jednotlivých činností. Mládežnícky vedúci musí mať min. 18 rokov.


 

Do tejto akcie sa môžu zapojiť mladí ľudia s nasledovných programových krajín:

  • Členské štáty európskej únie (EÚ): Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko Nemecko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Veľká Británia.
  • Programové krajiny európskej asociácie voľného obchodu (EFTA), ktoré sú členmi Európskeho ekonomického priestoru (EEA): Island, Lichtenštajnsko, Nórsko.
  • Programové krajiny, ktoré sú kandidátmi na vstup do Európskej únie: Turecko.


Základné pravidlo výmeny: Akákoľvek výmena musí zahŕňať minimálne dve rozdielne programové krajiny, z ktorých aspoň jedna je členským štátom EÚ.


Výmena musí byť podložená jasným a štruktúrovaným programom a tomu zodpovedajúcimi pracovnými metódami. Mladí ľudia tak dostávajú príležitosť byť maximálne zapojení do prípravy, realizácie a hodnotenia. Vhodnými metódami sú: práca v národnostne zmiešaných skupinách, role play, diskusia, workshopy, návštevy projektov a organizácií, simulácia, zážitkové aktivity.

Mládežnícke výmeny sú podporovanou aktivitou mladých ľudí v rámci programu Erasmus+Náklady na ubytovanie, stravu, materiál a cestovné do výšky podľa vzdialenosti preplácané.


Certifikát Youthpass

Všetci účastníci projektov mobility osôb v oblasti mládeže majú možnosť získať certifikát Youthpass, ktorý je nielen potvrdením účasti na projekte, ale aj nástrojom k sebareflexii a zhodnotenie získaných kompetencií. Viac informácií nájdete tu.

Chceli by ste sa zúčastniť mládežníckej výmeny v zahraničí alebo na Slovensku, alebo si ju dokonca sami zorganizovať? Ozvite sa nám na mail a predstavte nám svoj nápad. 

Inširujte sa:

Youth Projects Slovakia

Youth Exchange Projects

 

BBSK sivaUrad SVPROSPF UMB sivaACF siva

 

MŠVVaŠ SR sivaIuventa sivaErasmusEZSPDCO

 

Nadasia SLSP sivaExpodomNebotraŽM designKNZMMesto BB siva

  • Nikto nerobí väčšiu chybu ako ten, kto nerobí nič v presvedčení, že to málo, čo urobiť môže, je bezvýznamné.

    Edmund Burke
  • Medzi dobrovoľníkmi nenájdete žiadnych obyčajných ľudí, pridajte sa.

Facebook follow usemail

Instagram  twitter

    youtube