Banner FB 2

Je tomu sedemnásť rokov, kedy sme sa spolu s Vami po prvýkrát pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov a dobrovoľníčok 5. decembra pustili do oceňovania výnimočných a inšpiratívnych ľudí, ktorí nezištne pomáhajú vo svojom okolí, a robia množstvo skvelej práce dobrovoľne a zadarmo.  V roku 2010 sme pôsobnosť tohto podujatia rozšírili na celý Banskobystrický samosprávny kraj. Vďaka Vám, ktorí nominujete výnimočných dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, ale aj projekty na toto ocenenie, o nich vieme a môžeme im takýmto spôsobom verejne v slávnostnej atmosfére poďakovať.

DSC07647

Srdce na dlani je ocenenie výnimočných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, jednotlivcov, kolektívov a rodín za ich dobrovoľné aktivity uskutočňované v prospech iných v rôznych oblastiach spoločenského života, rozvoja komunity, ochrany životného prostredia, zdravia, kultúry, umenia, výchovy, vzdelávania, športu, ľudských práv vykonávané bez nároku na finančnú odmenu. Rovnako je aj ocenením výnimočných projektov a programov, ktoré svojím poslaním menia veci k lepšiemu a v neposlednom rade je ocenením aj pre všetky inštitúcie, ktoré dávajú priestor na rozvoj dobrovoľníctva v rámci svojej pôsobnosti.

„Poslaním a zmyslom ocenenia je vyjadriť osobitnú vďaku tým, ktorí si vo svojom voľnom čase nájdu miesto na  pomoc iným a všade tam, kde je to jednoducho potrebné. Nominácie prijíma už po sedemnásty raz aj naše Centrum dobrovoľníctva, ktoré je organizátorom oceňovania v našom Banskobystrickom kraji,“ uvádza Silvia Cochová, riaditeľka Centra dobrovoľníctva n.o..

V roku 2023 prijali krajské dobrovoľnícke centrá rekordných 346 platných nominácií, z toho 37 platných nominácií a 13 odovzdaných ocenení bolo v Banskobystrickom kraji. V kategóriách Dobrovoľníctvo v oblasti ochrany ŽP a Koordinátor/koordinátorka dobrovoľníkov sme neobdržali ani jednu nomináciu.

Chceme zviditeľniť nezastupiteľné miesto dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktorí/-é denne vydávajú energiu a venujú kus svojho času, vedomostí, schopností a zručností pre dobro iných, ale aj celej spoločnosti, a to bez nároku na finančnú odmenu alebo akýkoľvek honorár.  Práve títo výnimoční ľudia a ich dobrovoľnícke príbehy môžu byť nás všetkých zdrojom veľkej inšpirácie a zaslúžia si podľa nás osobitnú vďaku a pozornosť,“ uvádza Dominika Hradiská, riaditeľka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií, ktorá organizuje oceňovanie na národnej úrovni.

Národné oceňovanie sa uskutoční v marci 2024 v Bratislave pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej.

Laureátmi Srdca na dlani 2023 sa v tomto roku stali:

DSC07203

 1. Dobrovoľníctvo v sociálnej a zdravotnej oblasti - Adriana Žilová

 2. Dobrovoľníctvo v oblasti výchovy, vzdelávania a práce s deťmi a mládežou - Noro Gura

 3. Dobrovoľníctvo v oblasti ochrany životného prostredia - bez ocenenia

 4. Dobrovoľníctvo v oblasti kultúry a umenia - Juraj Havlík

 5. Dobrovoľníctvo v oblasti športu - Roman Béreš

 6. Dobrovoľníctvo v oblasti ochrany ľudských práv, občiansky aktivizmus a rozvoj komunity - Dorota Líšková

 7. Podpora dobrovoľníctva - subjekt vytvárajúci podmienky na rozvoj dobrovoľníctva v rámci svojej pôsobnosti (školy, firmy, mestá, verejné inštitúcie, komunity, organizácie a i.) - SOŠ služieb a obchodu Nová Baňa

 8. Dobrovoľnícky projekt/program roka - Hnúšťankovo (projekt) a Klop-Klop (program)

 9. Dobrovoľnícka rodina/skupina - 47. skautský zbor Štefana Koháryho Fiľakovo

 10. Mladý dobrovoľník/-čka do 30 rokov - Tomáš Blaženec, Nikola Balážová

 11. Seniorský dobrovoľník/-čka nad 60 rokov - Norika Cerovská

 12. Koordinátor/-ka dobrovoľníkov a dobrovoľníčok - bez ocenenia

 13. Mimoriadne ocenenie tento rok udelila komisia Festivalu Ľudskosť

 

O udelení ocenenia Srdce na dlani v jednotlivých kategóriách rozhodovala hodnotiaca komisia zastúpená morálnymi a odbornými autoritami a zástupcami a zástupkyňami organizácií spolupracujúcich s Centrom dobrovoľníctva, n. o. v kraji, ako aj  oceneným dobrovoľníkom z predchádzajúceho ročníka udeľovania ocenení Srdce na dlani (2022) v zložení:

 • Janette Horstmann - Podnikavci Novohradu - Infobod Centra dobrovoľníctva n.o.
 • Mgr. Denisa Nincová - riaditeľka odboru sociálnych služieb Banskobystrického samosprávneho kraja
 • Beáta Hirt. - členka správnej rady Centra dobrovoľníctva n.o. a správkyňa Komunitnej nadácie Zdravé mesto
 • Michal Handzuš -  Barani – Hokejová škola Michala Handzuša o.z.
 • Miroslav Hrivňák - Green - laureát Srdca na dlani 2022, hlavný kapitán vodných skautov, Slovenský skauting, 59. zbor Barbakan Banská Bystrica

Komisia rovnako rozhodla aj o nomináciách postupujúcich na národnú úroveň, kde ocenenie Srdce na dlani organizuje Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií.

Partnerom podujatí vo všetkých krajoch je Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií. Záštitu nad oceňovaním na úrovni krajov prevzal Splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Filip Vagač a Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter.

Srdce na dlani je projekt podporený z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR "Dobrovoľnícke príležitosti pre mládež 2022 - 2027", ktorú administruje NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Banskobystrického samosprávneho kraja a Nadačného fondu Kaufland, Centra pre filantropiu.

Mediálni partneri:  RTVS - Rozhlas a televízia Slovenska - Rádio_FM a Televízna Regina RTVS, Priekopník, Bystrica Dnes24, BB FM rádio, Rádio Lumen

 

logo fin podpora

 

Štatút ocenenia Srdce na dlani 2023

Zoznam všetkých ocenených dobrovoľníkov a dobrovoľníčok do roku 2022

 

Nominácie pre rok 2023: