Systémové upozornění
Hlavní informace

Banner FB 2

Srdce na dlani odovzdávali aj v čase korony

Decembrové slávnostné oceňovanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok Srdce na dlani malo v Banskobystrickom kraji úplne novú atmosféru. Kvôli aktuálnym opatreniam sa tím Centra dobrovoľníctva, n. o. rozhodol za ocenenými do kraja vycestovať a ocenenia odovzdať osobne.

Oceňovanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok je dôležitá udalosť, ktorú si v jednotlivých krajoch pod patronát zobrali dobrovoľnícke centrá. Tento rok prevzali záštitu nad podujatím - Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter a tiež primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko. Novinkou štrnásteho ročníka je aj priamy postup do národného oceňovania Dobrovoľník roka – odovzdávanie ocenení Srdce na dlani, ktoré zastrešuje C.A.R.D.O. a Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií.

„Výzva na nominácie ako aj úprava štatútu bola koordinovaná spolu s ostatnými dobrovoľníckymi centrami na Slovensku. Zverejnili sme ju v októbri. Samotnému zverejneniu, ale predchádzala celoročná spoločná práca centier na vyladení detailov, nastaveniach kategórií tak, aby boli možné vybraných ocenených posunúť do národného oceňovania a zároveň, aby sa jednotlivé špecifiká odovzdávaní, ktoré za tie roky jednotlivé centrá vytvorili, nepotlačili. Tento rok však malo oceňovanie úplne inú atmosféru, ako po minulé roky, keďže nebolo možné usporiadať slávnostné podujatie“ – vykresľuje priebeh kampane koordinátorka Veronika Kosková.

Tento rok bolo na ocenenie Srdce na dlani v Banskobystrickom kraji prijatých celkom 46 platných nominácií. Najpočetnejšou z dvanástich zverejnených kategórií bola tento rok kategória Dobrovoľníctvo v oblasti výchovy, vzdelávania a práce s deťmi a mládežou, kde Centrum dobrovoľníctva prijalo 6 nominácií, ale výrazné zastúpenie malo aj Dobrovoľníctvo v oblasti kultúry a umenia, či Dobrovoľníctvo v oblasti životného prostredia, čomu sa veľmi tešíme, keďže táto kategória nebola minulý rok vôbec obsadená.

Členstvo v nezávislej hodnotiacej komisii pre tento rok prijali prof. PhDr. Alexandra Bitušíková, PhD. (UMB Banská Bystrica), Mgr. Zuzana Úradníčková (BBSK), Michaela Heretová (OZ VYDRA), Ing. Milan Lichý (mesto Banská Bystrica), Lukáš Macko (dobrovoľník ocenený Srdcom na dlani 2019). Po zodpovednom preštudovaní všetkých nominácií rozhodla komisia udeliť až 19 sŕdc, ktoré sú symbolicky stvárnené autorskou soškou z dielne Mgr. Art. Ivety Bencovej.

Tím Centra dobrovoľníctva, n.o. dopĺňali pri odovzdávaniach v kraji aj v krajskom meste aj niektorí členovia nezávislej komisie, ktorí sa chceli osobne poďakovať. Počas ciest vďaka podpore Kancelárie predsedu BBSK sa podarilo natočiť videá z jednotlivých odovzdávaní. Spolu s komisiou precestovali cez 700 km po celom Banskobystrickom kraji a spoznali tak osobne mnohé pekné príbehy a mohli nazrieť priamo „do ich kuchyne“. Navštívili Žiar na Hronom, Lučenec, Rimavskú Sobotu, Hriňovú, Čierny Balog, Brezno, Jelšavu, Revúcu aj Banskú Bystricu. Medzi ocenenými príbehmi nájdete mládežníkov aj dospelých ľudí, ktorí si dokážu nájsť čas a venujú ho rodinám v núdzi, či deťom v centrách pre rodiny. Ďalšie príbehy odzrkadľovali nezištnú pomoc a úžasnú solidaritu počas prepuknutia pandémie COVID–19 - šili rúška, tlačili na 3D tlačiarňach štíty. Medzi ocenenými nájdete aj ľudí, ktorí dbajú, aby všetky procesy v meste boli v súlade so zákonmi. Srdce na dlani tento rok získali aj seniori a seniorky, ktorí nachádzajú svoj zmysel v prinášaní radosti druhým – starším, ale aj tým najmenším.

Srdce na dlani je však príležitosťou poďakovať sa naozaj všetkým, ktorí dokážu nielen nezištne pomáhať, ale častokrát svojim príbehom ostatných inšpirovať. Ďakovné certifikáty za nezištné venovanie času, energie a svojich schopností pre pomoc ľuďom v Banskobystrickom kraji boli menovite zaslané poštou 76 ľuďom.

„Srdce na dlani je pre nás najkrajšou bodkou na konci kalendárneho roka. Zvlášť v tomto náročnom roku, kedy nám opatrenia a samotné šírenie vírusu skomplikovalo realizáciu samotného slávnostného podujatia, sme chceli, aby odovzdanie ocenení prebehlo čo najprívetivejšie a najľudskejšie. Za každým jedným človekom, s ktorým som mala možnosť sa počas ciest stretnúť, bol nádherný príbeh ľudskosti a dobra. Teším sa, že sme sa v Centre rozhodli tieto stretnutia a príbehy priniesť vo video dokrútkach pre tých, čo nás sledujú.“

„ Ocenenie Srdce na dlani má poukázať na všetky dôležité dobré skutky, ktoré dobrovoľníci a dobrovoľníci v našom bezprostrednom okolí resp. v Banskobystrickom kraji vykonávajú. Je dôležité, aby sme o nich hovorili a aby sme ich poznali. Zvlášť počas ťažších období, aj teraz, počas pandémie, sa objavia častokrát nenápadní ľudia, ktorí vytrvalo a cielene pomáhajú bez toho, aby za to niečo čakali. Ich prínos tak nie je len pre tých, ktorým je pomoc určená, ale celej spoločnosti, v ktorej pôsobia a svojim pozitívnym príkladom ju formujú.“ – poznamenáva Silvia Cochová, riaditeľka Centra dobrovoľníctva, n.o..

Ocenení dobrovoľníci a dobrovoľníčky Srdcom na dlani 2020:

 1. Dobrovoľníctvo v sociálnej a zdravotnej oblasti: Emma Csobonyei
 2. Dobrovoľníctvo v oblasti výchovy, vzdelávania a práce s deťmi a mládežou: Adam Perinay – in memoriam, Dávid Jakub
 3. Dobrovoľníctvo v oblasti ochrany životného prostredia: Katrína Mezeiová, Tomáš Teicher
 4. Dobrovoľníctvo v oblasti kultúry a umenia: Ľudmila Hoffmanová, Marek Locek
 5. Dobrovoľníctvo v oblasti ochrany ľudských práv: Beata Hirt
 6. Podpora dobrovoľníctva – subjekt podporujúci rozvoj dobrovoľníctva – Retailové procesné centrum, Slovenská sporiteľňa a.s., 89.zbor CUPRUM Banská Bystrica
 7. Dobrovoľnícky projekt roka: Mestský altánok v Revúcej – OZ Naša Revúca
 8. Zahraničné dobrovoľníctvo: Michal Machava
 9. Mladý dobrovoľník/-čka do 30 rokov: Martin Čamaj, Júlia Sirotiaková
 10. Seniorský dobrovoľník/-čka nad 50 rokov: Anna Štifnerová, Guľomet – prvý banskobystrický klub petangu
 11. Koordinátor/koordinátorka dobrovoľníkov a dobrovoľníčok: Anna Sujová, Katarína Lafférsová
 12. Dobrovoľník/dobrovoľníčka Banskobystrického kraja: dobrovoľníci a dobrovoľníčky z YMCA Revúca v Jelšave

Srdce na dlani 2020 sa konalo aj vďaka podpore MŠVVaŠ SR, Slovenského inštitútu mládeže IUVENTA, Banskobystrického samosprávneho kraja, Mesta Banská Bystrica a firmy Nebotra. Mediálne partnerstvo zastrešili RTVS Rádio Regina a Rádio Lumen.

Dokrútka č.1: Dobrovoľníctvo v sociálnej a zdravotnej oblasti, Dobrovoľníctvo v oblasti výchovy, vzdelávania a práce s deťmi a mládežou

Dokrútka č.2: Dobrovoľníctvo v oblasti ochrany životného prostredia, Dobrovoľníctvo v oblasti ochrany ľudských práv, Dobrovoľnícky projekt roka

Dokrútka č.3: Dobrovoľníctvo v oblasti kultúry a umenia, Zahraničné dobrovoľníctvo, Dobrovoľník/čka Banskobystrického kraja

Dokrútka č.4: Podpora dobrovoľníctva – subjekt podporujúci rozvoj dobrovoľníctva, Mladý dobrovoľník/čka do 30 rokov

Dokrútka č.5: Seniorský dobrovoľník/čka nad 50 rokov, Koordinátor/ka dobrovoľníkov a dobrovoľníčok

 

 Prehľad ocenených v predchádzajúcich rokoch:

 • Srdce na dlani 2017
  Srdce na dlani 2017
 • Matej Tóth, in memoriam
  Matej Tóth, in memoriam
 • Irena Kišová
  Irena Kišová
 • Eva Trepáčová
  Eva Trepáčová
 • Eva Kušiková
  Eva Kušiková
 • Ivan Školuda, Michal Jaso
  Ivan Školuda, Michal Jaso
 • Marta Mácelová
  Marta Mácelová
 • Andrej Čierny, Jakub Lunter
  Andrej Čierny, Jakub Lunter
 • Maria Husar
  Maria Husar
 • Diana Ivanová
  Diana Ivanová
 • projekt Špajza, Alexandra Matiszová
  projekt Špajza, Alexandra Matiszová
 • Martin Mikuška
  Martin Mikuška
 • Natália Ceglédyová
  Natália Ceglédyová
 • Miroslava Vargová
  Miroslava Vargová
 • Martin Cerovský
  Martin Cerovský
 • Marek Števonka, Juraj Vrbovský
  Marek Števonka, Juraj Vrbovský
 • Banskobystrický okrášľovací spolok
  Banskobystrický okrášľovací spolok
 • Srdce na dlani 2016
  Srdce na dlani 2016
 • Andrej Leitner
  Andrej Leitner
 • Anna Zifčáková
  Anna Zifčáková
 • Sidónia Bohunová
  Sidónia Bohunová
 • Helena Kurčíková
  Helena Kurčíková
 • Peter Sedmák
  Peter Sedmák
 • Ondrej Danács
  Ondrej Danács
 • Martina Paulíková
  Martina Paulíková
 • Erika Karová
  Erika Karová
 • Silvia Žabková
  Silvia Žabková
 • Mária Helexová
  Mária Helexová
 • Júlia Soos
  Júlia Soos
 • Rozália Michalcová
  Rozália Michalcová
 • Roman Lebeda
  Roman Lebeda
 • Obnova vodojemu v Sásovej
  Obnova vodojemu v Sásovej
 • Srdce na dlani 2015
  Srdce na dlani 2015
 • Viera Dubačová
  Viera Dubačová
 • Csilla Droppová
  Csilla Droppová
 • o.z. Envirofuture
  o.z. Envirofuture
 • Libuša Pajunková
  Libuša Pajunková
 • Soňa a Eduard Findorovci
  Soňa a Eduard Findorovci
 • Marek Žifčák
  Marek Žifčák
 • Ľubica Tomková
  Ľubica Tomková
 • Igor Chamilla
  Igor Chamilla
 • Danka Mokrá-Marušková
  Danka Mokrá-Marušková
 • o.z. Mačky
  o.z. Mačky
 • Jakub Forgács
  Jakub Forgács
 • Farebná ulička
  Farebná ulička

 

Články z oceňovania z predchádzajúcich ročníkov udeľovania cien Srdce na dlani si môžete prečítať tu:

BBSK sivaUrad SVPROSPF UMB sivaACF siva

 

MŠVVaŠ SR sivaIuventa cbErasmusEZSPDCO

 

Nadasia SLSP sivaExpodomNebotraŽM designKNZMMesto BB siva

 • Nikto nerobí väčšiu chybu ako ten, kto nerobí nič v presvedčení, že to málo, čo urobiť môže, je bezvýznamné.

  Edmund Burke
 • Medzi dobrovoľníkmi nenájdete žiadnych obyčajných ľudí, pridajte sa.

Facebook follow usemail

Instagram  twitter

    youtube