Systémové upozornění
Hlavní informace

Banner FB 2

Srdce na dlani opäť s netradičnom atmosférou a na cestách v kraji.

Je tomu pätnásť rokov, kedy sme sa spolu s Vami po prvýkrát pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov a dobrovoľníčok 5. decembra pustili do oceňovania výnimočných a inšpiratívnych ľudí, ktorí nezištne pomáhajú vo svojom okolí, a robia množstvo skvelej práce dobrovoľne a zadarmo.  V roku 2010 sme pôsobnosť tohto podujatia rozšírili na celý Banskobystrický samosprávny kraj. Vďaka Vám, ktorí nominujete výnimočných dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, ale aj projekty na toto ocenenie, o nich vieme a môžeme im takýmto spôsobom verejne v slávnostnej atmosfére poďakovať.

Pätnásť ročná tradícia oceňovania dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v Banskej Bystrici mala aj tento rok netradičnú atmosféru. Kvôli pretrvávajúcim protipandemickým opatreniam sa tím Centra dobrovoľníctva, n. o. spolu s komisiou rozhodol za ocenenými opäť vycestovať do kraja a ocenenia odovzdať osobne.

Zmyslom a úlohou Srdca na dlani je poďakovať, vyzdvihnúť a oceniť ľudí z celého Banskobystrického kraja, ktorých nezištné dobré skutky a inšpiratívne nápady pomáhajú druhým. Je to dôležitá udalosť, ktorú si v jednotlivých krajoch pod patronát zobrali dobrovoľnícke centrá. Tento rok prevzali záštitu nad podujatím - Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter a tiež primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko. Tak isto aj v tomto roku niektoré z nominácii boli hodnotiacou komisiou posunuté do národného oceňovania Dobrovoľník roka – odovzdávanie ocenení Srdce na dlani, ktoré zastrešuje Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií v spolupráci s C.A.R.D.O. – národným dobrovoľníckym centrom.foto4

„Výzvu na nominácie sme v koordinácii s ostatnými krajskými centrami zverejnili v októbri. Komunikovali sme s overenými organizáciami, oslovovali nové v kraji, ale aj prostredníctvom médií a sociálnych sietí vyzývali všetkých, aby sa neobávali zaslať nomináciu na dobrovoľníkov, dobrovoľníčky, skupiny, organizácie či zaujímavé dobrovoľnícke projekty. Vieme, že ľudí v našom bezprostrednom okolí, ktorí sú nenápadní, no svojimi skutkami a nezištnou pomocou pre druhých jedineční, je mnoho. Teší nás, že opäť veľa inšpiratívnych príbehov prišlo nie len z okresu Banská Bystrica, ale aj z miest  a malých nenápadných obcí v kraji.“– vykresľuje priebeh kampane koordinátorka Veronika Kosková.

Tento rok bolo na ocenenie Srdce na dlani v Banskobystrickom kraji prijatých celkom 37  nominácií, z ktorých 3 nespĺňali náležitosti štatútu a nemohli byť hodnotené komisiou. Najpočetnejšou z dvanástich zverejnených kategórií bola tento rok kategória Mladý dobrovoľník/čka do 30 rokov, ale výrazné zastúpenie malo aj Dobrovoľníctvo v oblasti životného prostredia, či kategória Seniorský dobrovoľník/dobrovoľníčka. Nezávislá komisia, zložená z 5 členov, sa v tomto roku rozhodla udeliť aj mimoriadne ocenenie - a to výnimočnému projektu zážitkových kurzov prvej pomoci.

Členstvo v nezávislej hodnotiacej komisii pre tento rok prijali Mgr. Helena Gáfriková ( CVČ Žiar nad Hronom ), Mgr. Zuzana Úradníčková (BBSK),Mgr. Zuzana Heinzová PhD. (UMB Banská Bystrica),Ing. Milan Lichý ( mesto Banská Bystrica),Dávid Jakub (laureát Srdca na dlani 2020). Celkovo komisia teda udelila 13 ocenení - sŕdc, ktoré sú symbolicky stvárnené autorskou soškou z dielne Mgr. Art. Ivety Bencovej z Banskej Bystrice. Video dokrútky z odovzdávania ocenení laureátom si budete môcť pozrieť prostredníctvom FB stránky alebo odberom na YouTube kanály Centra dobrovoľníctva v najbližšie dni. Budeme ich uverejňovať postupne, vždy o 19,00 hod.

Tím Centra dobrovoľníctva, n.o. dopĺňali pri odovzdávaniach v kraji aj členovia nezávislej komisie. Naše pozvanie prijal aj predseda BBSK Ján Lunter, ktorý sa zúčastnil odovzdávania v Žiari nad Hronom a Žarnovici, kde osobne poďakoval a vyjadril podporu dobrovoľníčkam z ekomunitného centra Búda a dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam z organizácie STEFANI n.o.. Cestovanie po celom Banskobystrickom kraji nám dalo možnosť spoznať osobne mnohé pekné príbehy, ktorých atmosféru prinášame prostredníctvom videodokrútok na našich sociálnych sieťach a youtub-e. Navštívili sme Zvolen, Slatinku, Žarnovicu, Žiar na Hronom, Lučenec, Rimavskú Sobotu, ale aj Banskú Štiavnicu a Banskú Bystricu. Medzi ocenenými príbehmi nájdete mládežníkov aj dospelých ľudí, ktorí si dokážu nájsť čas a venujú ho rodinám v núdzi, chorým či deťom v centrách pre rodiny a deťom z málopodnetného prostredia. Ďalší silný príbeh odzrkadľoval nezištnú pomoc a odvahu počas prepuknutia pandémie COVID–19,kedy dobrovoľníci neváhali a išli tlmočiť na covidové oddelenie zahraničným doktorom. Medzi ocenenými nájdete aj ľudí, ktorí rozvíjajú komunitu a dobré medziľudské vzťahy, podporujú rozvoj mladých v regióne, či dbajú na zachovanie kultúrneho dedičstva či ochranu prírody.

Srdce na dlani je však príležitosťou poďakovať sa naozaj všetkým, ktorí dokážu nielen nezištne pomáhať, ale častokrát svojim príbehom ostatných inšpirovať. Ďakovné certifikáty za nezištné venovanie času, energie a svojich schopností pre pomoc ľuďom v Banskobystrickom kraji boli menovite zaslané poštou 25 ľuďom a organizáciám. Ich príbehy nájdete na sociálnych sieťach a web stránke Centra dobrovoľníctva.

  „ Ocenenie Srdce na dlani má poukázať na všetky dôležité dobré skutky, ktoré dobrovoľníci a dobrovoľníci v našom bezprostrednom okolí resp. v Banskobystrickom kraji vykonávajú. Je dôležité, aby sme o nich hovorili a aby sme ich poznali. Zvlášť počas ťažších období, aj teraz, počas pandémie, sa objavia častokrát nenápadní ľudia, ktorí vytrvalo a cielene pomáhajú bez toho, aby za to niečo čakali. Ich prínos tak nie je len pre tých, ktorým je pomoc určená, ale celej spoločnosti, v ktorej pôsobia a svojim príkladom ju pozitívne formujú.“ – poznamenáva Silvia Cochová, riaditeľka Centra dobrovoľníctva, n.o..

Ocenení dobrovoľníci a dobrovoľníčky Srdcom na dlani 2021:

 1. Dobrovoľníctvo v sociálnej a zdravotnej oblasti: Martin Bruncko 
 2. Dobrovoľníctvo v oblasti výchovy, vzdelávania a práce s deťmi a mládežou: Podnikavci Novohradu
 3. Dobrovoľníctvo v oblasti ochrany životného prostredia: BÚDA ekomunitné centrum
 4. Dobrovoľníctvo v oblasti kultúry a umenia: Anna Brlošová
 5. Dobrovoľníctvo v oblasti ochrany ľudských práv: Eva Mazancová
 6. Podpora dobrovoľníctva – subjekt podporujúci rozvoj dobrovoľníctva – STEFANI n.o.
 7. Dobrovoľnícky projekt roka: BanskoŠtiavnické tajchy - záchrana a sprietočnenie Hornosiglisbergského zberného jarku
 8. Zahraničné dobrovoľníctvo: Tlmočníci na covidovom pracovisku na II. Klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU
 9. Mladý dobrovoľník/-čka do 30 rokov: Michaela Karáseková
 10. Seniorský dobrovoľník/-čka nad 50 rokov: Oľga Kovácsová
 11. Koordinátor/koordinátorka dobrovoľníkov a dobrovoľníčok: Miriam Duľová, Kristína Maková - koordinátorky dobrovoľníckeho programu Spojivko
 12. Dobrovoľník/dobrovoľníčka Banskobystrického kraja: Ladislav Bíro
 13. Mimoriadne ocenenie: Zážitkové kurzy prvej pomoci rescueCOURSE a rescueROOM s názvom Zachráňme sa

Videodokrútky z odovzdávania ocenení Srdce na dlani 2021:

Búda – Žiar nad Hronom, Sprietočnenie zberných jarkov Banská Štiavnica

Podnikavci z Novohradu, Michaela Karáseková

Stefani n.o., Brlošová Anna

Oľga Kovácsová, Ladislav Bíro

Tlmočníci na Covidovom oddelení, Eva Mazancová

Zážitkové kurzy prvej pomoci, Martin Bruncko, Spojivko - Kristína Maková a Miriam Duľová

 

Partneri podujatia Srdce na dlani 2021 v Banskobystrickom kraji: Mesto Banská Bystrica, Banskobystrický samosprávny kraj, Ministerstvo školstva SR, Univerzita Mateja Bela, IUVENTA – Inštitút mládeže, Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií, C.A.R.D.O. - Národné dobrovoľnícke centrum, Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti.

Štatút ocenenia Srdce na dlani 2021

Zoznam všetkých ocenených dobrovoľníkov a dobrovoľníčok do roku 2020

Príbehy skrývajúce sa za nomináciami dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, alebo dobrovoľníckych projektov môžete sledovať na našich sociálnych sieťach alebo
v galérii kliknutím na tlačítko NOMINÁCIE 2021

 button SnD Nominácie 2021

 

BBSK sivaUrad SVPROSPF UMB sivaACF siva

 

MŠVVaŠ SR sivaIuventa cbErasmusEZSPDCO

 

Nadasia SLSP sivaExpodomNebotraŽM designKNZMMesto BB siva

rtv 1Radio Reginalogo bbfm farebne 01lumen

 • Nikto nerobí väčšiu chybu ako ten, kto nerobí nič v presvedčení, že to málo, čo urobiť môže, je bezvýznamné.

  Edmund Burke
 • Medzi dobrovoľníkmi nenájdete žiadnych obyčajných ľudí, pridajte sa.

Facebook follow usemail

Instagram  twitter

    youtube