Systémové upozornění
Hlavní informace

Dobrovoľníctvo je vždy o ľuďoch. O tých, ktorí zadarmo dávajú svoju energiu, čas a zručnosti v prospech niekoho iného. Kľúčom k úspechu akejkoľvek dobrovoľníckej aktivity alebo dobrovoľníckeho programu je dobrý koordinátor dobrovoľníkov.

Funguje to rovnako, ako vo firmách. Ak chce byť firma úspešná, potrebuje mať dobrého manažéra. Ten musí mať nielen kompetencie, ale musí sa aj stále učiť, odborne rásť, starať sa o svojich zamestnancov. Tak je to aj s dobrovoľníckym programom alebo aktivitou. Ak chce organizácia, aby dobrovoľníci boli prínosom pre ňu, pre jej klientov alebo pre komunitu, je nutné investovať do programu, a to v prvom rade do koordinátora dobrovoľníkov. Výsledkom sú dlhodobí angažovaní dobrovoľníci a množstvo skvele odvedenej práce.

V rámci projektu "Wake up call - Volunteer Manager role", ktorý realizovala Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií prostredníctvom programu Erasmus +, vám prinášame užitočné informácie pre prácu Koordinátora dobrovoľníkov.

Aj vďaka inšpiráciám z tohto projektu sa Platforme podarilo dostať pozíciu Koordinátora dobrovoľníkov do národnej sústavy povolaní. 


Príručky a dokumenty na stiahnutie:Súčasťou projektu bola realizácia výskumu týkajúceho sa role a profilu koordinátora dobrovoľníkov, jeho profesionálnych a osobných vlastností, ako aj štandardov kvality práce s dobrovoľníkmi. Na Slovensku vyplnilo dotazník 130 respondentov.

Súhrnná správa týkajúca sa výsledkov prieskumu

Kompletné výsledky dotazníka

Zápis z facilitovanej diskusie Akú podporu potrebujú koordinátori dobrovoľníkov.

 


Prečítajte si, ako stanoviť ekonomickú hodnotu dobrovoľníckej práce pre svojich donorov.


 

Okrem toho, Centrum dobrovoľníctva je partnerom projektu EVSification, ktorý spracoval užitočné nástroje pre uľahčenie práce koordinátorov EDS dobrovoľníkov. Výstupy projektu, ako manuál manažmentu EDS dobrovoľníkov a tréningový dizajn si môžete stiahnuť na našej webstránke a používať pri svojej práci podľa potreby.

 Organizáciám ponúka pomoc Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici. Pravidelne organizuje pre koordinátorov dobrovoľníkov v našom kraji
školenia, workshopy a pravidelné supervízie, na ktorých si koordinátori dobrovoľníkov môžu overiť správnosti a efektívnosti vlastných postupov pri práci, predchádzať vyhoreniu, zvyšovať svoju profesionalitu, ale aj hľadať cesty zlepšovania atmosféry, odbornosti a spolupráce v ich pracovnom tíme.

BBSK sivaUrad SVPROSPF UMB sivaACF siva

 

MŠVVaŠ SR sivaIuventa sivaErasmusEZSPDCO

 

Nadasia SLSP sivaExpodomNebotraŽM designKNZMMesto BB siva

  • Nikto nerobí väčšiu chybu ako ten, kto nerobí nič v presvedčení, že to málo, čo urobiť môže, je bezvýznamné.

    Edmund Burke
  • Medzi dobrovoľníkmi nenájdete žiadnych obyčajných ľudí, pridajte sa.

Facebook follow usemail

Instagram  twitter

    youtube