Dopravný kvíz 2
Bezpečnejšie na cestách – „S chladnou hlavou na cesty“
.

V poradí už druhý service learningový projekt na SPŠ dopravná vo Zvolene.

Ciele vzdelávania:

odborné predmety z oblasti dopravy a ekonomiky:

  • upevniť znalosti o bezpečnosti cestnej premávky
  • analyzovať problémy a potreby žiakov ZŠ v oblasti bezpečnosti cestnej premávky
  • pripraviť projekt na zrealizovanie aktivity pre žiakov ZŠ a získať finančné prostriedky od sponzorov
  • rozvíjať komunikačné zručnosti a prácu v tíme
  • rozvíjať prezentačné zručnosti

 Prepojenie cieľov vzdelávania a cieľov služby:

Študenti si nadobudnuté vedomosti a zručnosti overia v praxi pri príprave zábavno-vzdelávacej aktivity pre žiakov ZŠ s cieľom zvýšiť povedomie o bezpečnosti cestnej premávky u tejto cieľovej skupiny a prispieť tak k vyššej bezpečnosti na cestách.

 Kvalitatívne výsledky projektu, prínos projektu:

Prínosom projektu pre našich študentov bolo upevnenie teoretických vedomostí a nadobudnutie širokej škály tzv. „životných“ zručností. Vyskúšali si prácu v tíme, plánovanie projektu a písanie žiadostí o podporu, organizáciu podujatia pre väčší počet ľudí, strihanie video ukážok, tvorbu testových otázok ako aj ich vysvetlení, oslovenie inštitúcií a osôb, ktoré majú k danej problematike blízko. Zlepšili si aj prezentačné zručnosti a vystupovanie pred publikom.

Prínosom projektu pre našu cieľovú skupinu – žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ – bolo získanie vedomostí o bezpečnosti na cestách zábavnou a súťažnou formou, aktívne strávený čas, možnosť vyhrať zaujímavé ceny a inšpirovať sa staršími rovesníkmi v podobných aktivitách.

Aktivity sa zúčastnili aj naši partneri z Mestskej polície vo Zvolene, Polície SR, Mestského úradu a Krajskej knižnice Ľ. Štúra, na ktorých zanechali naši študenti veľmi dobrý dojem.

Hodnotenie z pohľadu koordinátorky projektu a študentov:

Študenti sami oceňovali najmä zlepšenie v komunikácii pred publikom. Všetci zúčastnení, okrem starších dobrovoľníkov z minulého roka, sa najviac obávali práve komunikácie s okolím. Jedna študentka mala problém vystúpiť a povedať pár slov aj pred kolektívom svojich spolužiakov. A po realizácii projektu na záverečnej konferencii prehovorila pred zástupcami mesta, kraja a ďalšími neznámymi ľuďmi bez známok trémy. To isté môžeme povedať aj o ostatných. Veľmi ma prekvapili ako zvládli odprezentovať celú prednášku ako aj vyhodnotenie svojho projektu. Všetci sa zhodli na tom, že im pomohla vzájomná podpora, ale aj podpora od starších, skúsenejších spolužiakov, ktorí už túto skúsenosť mali.  Ich úloha spočívala práve v podpore a vytvorení istoty v prípade problému (našťastie žiadny nevznikol), ale všetky ostatné úlohy museli zrealizovať novo zapojení žiaci.

Veľkým prínosom pre nich bolo pracovať v tíme, rozdeliť si a mať pocit zodpovednosti za jednotlivé úlohy, kde je dôležité dotiahnuť veci do úplného konca.  

"Všetci sa zhodli na tom, že to bol úžasný pocit, keď bolo po všetkom a mohli skonštatovať, že projekt úspešne zrealizovali."

Ale vyzdvihnem ešte jednu vec, že sa vedeli na celú realizáciu pozrieť aj kriticky. Bez vyzvania zhodnotili čo sme mohli urobiť inak, aby to bolo  lepšie. Spoločne sme skonštatovali, že "nabudúce"  to tak urobíme. A ja dúfam, že cez prázdniny ich to neprejde a pôjdu do toho zas 😊.

Dopravný kvíz 3cenyDopravný kvíz 1