Service learning na ZŠ Spojová, Banská Bystrica

Už tradične sa do ďalšieho service learningového projektu zapojila ZŠ Spojová, v ktorej sa pre tento krát žiaci rozhodli zorganizovať vlastnú "noc" literatúry.

Koordinátorka service learningovej aktivity na škole bola pani učiteľka Ľubica Tomková.

Ciele vzdelávania:

Radi by sme priviedli žiakov a žiačky, ale aj ľudí v našom okolí ku knihám. Chceli by sme najprv čítať pre nás v škole (starší čítajú mladším, dospelí čítajú žiakom, žiaci čítajú dospelým) a potom potiahnuť projekt aj medzi rodičovskú verejnosť a obyvateľov Fončordy, kde by sme v priestoroch školy chceli zorganizovať „Noc literatúry“ v podaní žiakov, učiteľov a rodičov ZŠ Spojová 

Ciele služby:

Prezentovať lásku ku knihám a literatúre cez naše čítanie.

citadospchlapcicitaStarsiaziacka

6 miest – 6 kníh – 6 zážitkov

1.4.2019 sa uskutočnila na našej ZŠ akcia, ktorú by mal určite zažiť každý!

Počas naplánovanej "noci" literatúry (po vzore Univerzitnej noci literatúry, ktorá je už tradičnou akciou na UMB v Banskej Bystrici) sme si vypočuli ukážky zo zaujímavých kníh určených nielen deťom. Čítanie prebiehalo na šiestich rôznych miestach v škole v čase od 14.30 do 17.00hodiny. Každá ukážka bola čítaná 6 krát, záležalo len na poslucháčoch, v akom poradí miesta navštívili a koľko čítaní sa rozhodli si vypočuť. Jedno čítanie trvalo 15 minút. Medzi nimi sme mali 10 minútovú prestávku určenú na presun na ďalšie miesto čítania.

Časový harmonogram:

14.30 – 14.45 1.čítanie

14.45 – 14.55 prestávka

14.55 – 15.10 2.čítanie

15.10 – 15.20 prestávka

15.20 – 15.35 3.čítanie

15.35 – 15.45 prestávka

15.45 – 16.00 4.čítanie

16.00 – 16.10 prestávka

16.10 – 16.25 5.čítanie

16.25 – 16.35 prestávka

16.35 – 16.50 6.čítanie