Doučovací program SPOJIVKO prebieha vďaka podpore Mesta Banská Bystrica, finančnej podpore Active citizen fund a vďaka podpore rodiny Kušíkových. Veľká vďaka patrí aj koordinátorkám Kike, Mirke a Janke z Centra dobrovoľníctva, n.o., ako aj zamestnancom núdzového v bývania Kotva - vedúcemu Oddelenia krízovej intervencie - Karolovi Langsteinovi, a sociálnym pracovníčkam Miške, Janke a Dominike, ktoré sú nám počas celého SPOJIVKA vždy veľmi nápomocné. V neposlednom rade patrí vďaka aj Michalovi Jasovi, ktorí nám dobrovoľnícky repasoval dva staršie notebooky, ktoré sme do NKC Kotvička darovali na vypracovávanie zadaní.