Prehľad kategórií a ocenených dobrovoľníkov za rok 2021:

1. DOBROVOĽNÍK/DOBROVOĽNÍČKA POMÁHAJÚCI/A NA SLOVENSKU: Martin David

2. A: DOBROVOĽNÍK/DOBROVOĽNÍČKA POMÁHAJÚCI/A V ZAHRANIČÍ: Martin Pavelka

    B: DOBROVOĽNÍK/DOBROVOĽNÍČKA POMÁHAJÚCI/A V ZAHRANIČÍ v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky pod značkou SlovakAid: Ivana Godulová

3. KOORDINÁTOR/KOORDINÁTORKA DOBROVOĽNÍKOV: Paulína Vitovičová

4. DOBROVOĽNÍCKA SKUPINA: Senica 2.0 o.z

5. DOBROVOĽNÍCKY PROJEKT ALEBO DOBROVOĽNÍCKY PROGRAM: Vianočná pošta seniorom

6. PODPORA DOBROVOĽNÍCTVA: Stredná odborná škola podnikania a služieb

7. DLHODOBÁ DOBROVOĽNÍCKA POMOC: Milan Krajňák

Gratulujeme všetkým oceneným dobrovoľníkom!

Členovia hodnotiacej komisie:

  • MSc. Lucia KIŠŠ, generálna riaditeľka sekcie hospodárskej a rozvojovej spolupráce Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
  • Mgr. Tomáš Jacko, PhD., lektor, Katedry verejnej správy a regionálneho rozvoja, Národohospodárska fakulta, Ekonomickej univerzity v Bratislave,
  • Mgr. Silvia Cochová, PhD., riaditeľka Centra dobrovoľníctva, n.o.
  • Ing. Janka Dobrocká, MBA, členka revíznej komisie CARDO – Národného dobrovoľníckeho centra
  • Ing. Mgr. Lukáš Macko, Marketing manager, LeasePlan Slovakia, s.r.o.
  • Ing. Mária Gurová, account manager, agentúra CITADELA

Organizátorom podujatia Dobrovoľník roka 2021 – odovzdávanie ceny Srdce na dlani je CARDO - Národné dobrovoľnícke centrum a spoluorganizátorom je Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií, ktorá zastupuje krajské dobrovoľnícke centrá.

Podujatie sa konalo pod záštitou ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu ako implementačnej agentúry podieľajúcej sa na rozvojovej spolupráci pod značkou SlovakAid.

SnD loga partnerov