Systémové upozornění
Hlavní informace

LŠ SL 2022

Service learning je vyučovacia a učebná stratégia, ktorá prepája zmysluplnú dobrovoľnícku službu v komunite so vzdelávaním a reflexiou. Dobrovoľníctvo a účasť na dobrovoľníckych aktivitách v spoločnosti prispieva k zdravým a pozitívnym vzťahom medzi jej členmi. 

Service learning dlhodobo podporujeme v Centre dobrovoľníctva, je aj súčasťou Koncepciou výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu (z roku 2018). Vzdelávanie ponúkame v spolupráci s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií, ktorá realizuje aj oceňovanie škôl za service learningové projekty pod značkou Angažovaná škola

Letná škola Service learningu titlLetná škola Service learningu je akreditované vzdelávanie, zamerané na porozumenie výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu + na praktické zručnosti, kroky na implementáciu service learningu vo formálnom vzdelávaní. Vzdelávanie je určené pre učiteľov a učiteľky, pedagogických a odborných zamestnancov na základných a stredných školách, ale aj pre pracovníkov a pracovníčky s mládežou. 

Na Letnej škole ponúkame:

  • návod ako dobrovoľníctvo začleniť do vzdelávania (napr. do konkrétneho predmetu)
  • ako si nastaviť vzdelávacie ciele
  • ako do celého procesu zapojiť žiakov a študentov tak, aby ich to bavilo
  • ako podporiť vzdelávanie využitím metód reflexie

Vzdelávanie pozostáva z letnej časti v dňoch 22. - 24. augusta, následných konzultácií, jesenného online stretnutia a spracovania záverečného zadania - plánu implementácie service learningu vo vlastnej škole/školskom zariadení. 

Cena za vzdelávanie je 75 €, súčasťou sú podporné materiály v priebehu školenia, konzultácie,
obed a občerstvenie počas letnej časti. 

Prihlasovanie je otvorené do 15. júla 2022 prostredníctvom formulára TU

 

pdco logoLetnú školu service learningu môžeme organizovať aj vďaka spolupráci s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií, ktorá je garantom celého akreditovaného vzdelávania.

 

 

 

 

BBSK sivaUrad SVPROSPF UMB sivaACF siva

 

MŠVVaŠ SR sivaIuventa cbErasmusEZSPDCO

 

Nadasia SLSP sivaExpodomNebotraŽM designKNZMMesto BB siva

rtv 1Radio Reginalogo bbfm farebne 01lumen

  • Nikto nerobí väčšiu chybu ako ten, kto nerobí nič v presvedčení, že to málo, čo urobiť môže, je bezvýznamné.

    Edmund Burke
  • Medzi dobrovoľníkmi nenájdete žiadnych obyčajných ľudí, pridajte sa.

Facebook follow usemail

Instagram  twitter

    youtube