Vyše dvadsaťročná tradícia oceňovania výnimočných dobrovoľníckych skutkov a projektov prebehne aj tento rok vo všetkých krajoch Slovenska, vrátane Banskobystrického, a taktiež na národnej úrovni. Nominácie na ocenenie je možné zasielať do 10. novembra 2022.

Srdce na dlani je ocenenie výnimočných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, jednotlivcov aj kolektívov za ich dobrovoľné aktivity uskutočňované v prospech iných v rôznych oblastiach spoločenského života, rozvoja komunity, ochrany životného prostredia, zdravia, kultúry, umenia, výchovy, vzdelávania, vykonávané bez nároku na finančnú odmenu alebo akýkoľvek honorár. Rovnako je aj ocenením výnimočných projektov, ktoré svojím poslaním menia veci k lepšiemu.foto4

„Poslaním a zmyslom ocenenia je vyjadriť osobitnú vďaku tým, ktorí si vo svojom voľnom čase nájdu miesto na pomoc iným a všade tam, kde je to jednoducho potrebné. Nominácie prijíma už po šestnásty raz aj naše Centrum dobrovoľníctva, ktoré je organizátorom oceňovania v našom kraji,“ uvádza Veronika Kosková z Centra dobrovoľníctva.

V minulom roku prijali krajské dobrovoľnícke centrá rekordných 315 platných nominácií a komisie rozdelili až 71 ocenení či mimoriadnych cien Srdce na dlani, z toho 37 platných nominácií a 13 odovzdaných ocenení  bolo v Banskobystrickom kraji.

Možnosť každoročne spoznávať výnimočné príbehy ľudí a organizácií, ktoré pozitívne formujú svoje okolie, je pre nás nielen poteším, ale najmä cťou. S veľkým rešpektom preto pristupujeme k príprave národného oceňovania, ktoré v tomto roku po prevzatí štafety po prvýkrát organizuje Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií vďaka skvelej spolupráci s krajskými dobrovoľníckymi centrami,“ dopĺňa Dominika Hradiská, riaditeľka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií.

Navrhnúť na ocenenie môže ktokoľvek na Slovensku, kto pozná výnimočnú osobu, organizáciu alebo projekt zasvätený nezištnej pomoci. Nomináciu je možné zaslať priamo Centru dobrovoľníctva n.o. do 10. novembra 2022 prostredníctvom oficiálneho webu oceňovania www.srdcenadlani.sk, na ktorom sú dostupné všetky informácie, podmienky nominovania a nominačné hárky, alebo aj cez stránku centra https://www.centrumdobrovolnictva.sk/nase-sluzby/ocenovanie-dobrovolnikov.

Partnerom podujatí vo všetkých krajoch je Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií. Záštitu nad oceňovaním na úrovni krajov prevzal splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti

O udelení ocenenia v  Banskobystrickom kraji rozhoduje nezávislá hodnotiaca komisia zložená z predchádzajúcich ocenených a predstaviteľov organizácií podporujúcich dobrovoľníctvo. Komisia rovnako rozhodne o nomináciách na národnú úroveň, kde ocenenie „Srdce na dlani - národné ocenenie za dobrovoľníctvo“ organizuje Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií.

Srdce na dlani je projekt podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR "Programy pre mládež 2014 - 2021", ktorú administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže, Banskobystrickým samosprávnym krajom a Nadačným fondom Kaufland.

Kontakt:

Veronika Kosková

koordinátorka oceňovania pre Banskobystrický kraj

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

0908 411 917

www.centrumdobrovolnictva.sk

www.srdcenadlani.sk