Presne 914 ľudí sa zapojilo v Banskobystrickom kraji do obľúbenej kampane Týždeň dobrovoľníctva. V dňoch 23. - 29. júna nezištne odpracovali viac ako 2500 dobrovoľníckych hodín. 

Posledné júnové dni patrili dobru. Dobrovoľníci a dobrovoľníčky pomáhali so skrášľovaním okolia škôl, vyhliadok, úpravou prírodného cintorína. Kosili cenné lokality, ale aj komunitné záhrady a pripravovali táboriská. Zobrali seniorov na prechádzku alebo si s nimi zašportovali. Rôznym organizáciám pomohli s tvorbou metodických pomôcok, organizovaním veľkého podujatia v parku, swapu, vyrábali šperky či paletové sedenia v komunitných centrách. Upratovali priestory na terapie ale aj kultúrne domy. Prihlásených aktivít bola stovka a boli skutočne rozmanité. 

Posledné roky boli pre dobrovoľníctvo na Slovensku veľkou výzvou. Okrem pomoci počas pandémie prišla následne veľmi intenzívna pomoc pre ľudí na úteku pred vojnou, ktorá vlastne stále trvá a je veľmi potrebná. Neustále  sa však stretávame s potrebou organizácií obnoviť dobrovoľnícku činnosť aspoň tak, ako bola pred covidom. Zároveň sme chceli k dobrovoľníctvu priviesť viac detí a mladých ľudí, pretože so solidaritou sa nerodíme. Tej sa učíme. A zažiť pocit, že aj ja môžem prispieť k vytváraniu lepšie sveta, vzťahov či okolia, je pre spoločnosť tá najväčšia pridaná hodnota.“ Uviedla Silvia Cochová, riaditeľka Centra dobrovoľníctva, n. o. v Banskej Bystrici.

Súčasťou Týždňa dobrovoľníctva boli aj sprievodné podujatia. Verejnosť mala možnosť navštíviť rôzne dni otvorených dverí, komunitné raňajky, tzv. „dobro stretnutia“ či DOBROpikniky, ktoré majú za cieľ potenciálnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčky motivovať a nasmerovať v ich činnosti.  „Pre mnohých a mnohé sú práve aktivity v rámci Týždňa dobrovoľníctva štartérom, kedy sa rozhodnú, že vo vybranej komunite či organizácii, ostanú pomáhať dlhodobejšie. Tento rok sme dostávali naozaj veľmi pozitívne správy od organizácií, zvlášť sa tešili návštevám a pomoci od škôl. Myslím, že zmena termínu bol veľmi dobrý ťah.“ dodáva Lucia Rossová, koordinátorka kampane.

 Organizátorom Týždňa dobrovoľníctva 2023 v Banskobystrickom kraji bolo Centrum dobrovoľníctva, n. o. , ktoré túto kampaň koordinuje už 15 rokov. Každoročne sa im darí zapájať do dobrovoľníckej činnosti nielen jednotlivcov z verejnosti či firiem, ale aj žiakov a študentov zo základných a stredných škôl. Tento rok tak na výzvu „Začni leto dobrom“ zareagovalo viac ako 900 ľudí na stovku prihlásených aktivít. Kampaň prebiehala na celom Slovensku a v jednotlivých krajoch ich koordinovali dobrovoľnícke centrá, spolu sa zapojilo 6469 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktorí odpracovali 25 180 dobrovoľníckych hodín.
Za fotografie ďakujeme zapojeným organizáciám a našim dvorným, dobrovoľníckym fotografom - študentom SOŠ Informačných technológií Matúšovi Pittnerovi a Danielovi Viglaskému.

Hlavnými partnermi Týždňa dobrovoľníctva 2023 boli Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, NIVAM - Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Nadácia Kaufland a Nadácia Centra pre filantropiu. Reportáže z diania priniesli RTVS a Rádio Regina Stred, Rádio Lumen ako aj veľa ďalších podporovateľov a priaznivcov.