Ako zmerať ľudskosť

Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti vydal v spolupráci s organizáciami, ktoré sa zapájali do pomoci "Ukrajine" knihu, ktorá túto pomoc za uplynulý rok podrobne mapuje.

"Dovoľte nám s odstupom času vyjadriť Vám naše úprimné poďakovanie za Vašu účasť a prínos v rámci zberu dát, ktorý mapoval význam a prínos mimovládnych neziskových organizácií počas krízy spôsobenej vojnou na Ukrajine. Vaša ochota a angažovanosť nám poskytla cenné informácie a reálny obraz o tom, ako organizácie ako Vaša, pomáhajú spoločnosti aj za takýchto neľahkých okolností.

Váš prínos bol pre náš pravidelný zber dát neoceniteľný. Odpovede, skúsenosti, poznatky a dôležité informácie, ktoré ste nám na pravidelnej báze poskytovali, nám umožnili zhromaždiť komplexný obraz o úlohe, ktorú zohrávajú mimovládne neziskové organizácie pri riešení humanitárnej krízy na Ukrajine. Vaša ochota zdieľať svoje úspechy, výzvy a najlepšie postupy nám pomohla lepšie porozumieť a oceniť prácu, ktorú vykonávate vo svojej oblasti. Vaše nasadenie, odvaha a obetavosť v riešení humanitárnych kríz nás inšpiruje a poskytuje nádej, že svet môže byť lepším miestom.

S veľkou radosťou a vďakou si Vám dovoľujeme poslať online verziu knihy, ktorá nesie príznačný názov „Ako zmerať ľudskosť“. Nájdete v nej spolu dvadsaťpäť príbehov ľudskosti od rôznych organizácií, ktoré predstavujú neoceniteľnú inšpiráciu pre našu každodennú prácu. Prácu v ktorej spoločne ťaháme za jeden povraz. Nájdete ju na nasledujúcom odkaze: https://bit.ly/Ako_zmerať_ľudskosť.

Knihu pripravoval celý tím ľudí, s ktorými ste počas pravidelného zberu dát na mesačnej báze komunikovali. Dovoľte mi, aby som Vám tlmočil ich pozdravy. Veľmi si vážime, že ste celý rok boli vysoko responzívni na naše e-maily a prosby o spoluprácu. Radi by sme upriamili Vašu pozornosť na venovanie, ktoré sumarizuje celú myšlienku zberu dát a samotnú tvorbu publikácie, ktorá sa Vám práve dostáva (online) do rúk: Venované všetkým ľuďom a organizáciám, ktorí akokoľvek a komukoľvek v tejto vojne pomohli." píše Matej Miklian, z Úradu splnomocnenca.

*V mene splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, pána Filipa Vagača.

Za Banskú Bystricu nemožno zabudnúť na úžasný projekt CENTRA MATERIÁLNEJ POMOCI, ktorý existuje do dnes a tvoria ho čisto dobrovoľníci a dobrovoľníčky. Každý týždeň, vydávali materiálnu pomoc ľuďom na úteku. Organizovali zbierky, oslovovali darcov, pomáhali organizovať komunitné aktivity k významným udalostiam, aby sa tu ukrajinská komunita cítila čonajviac prijatá. Čísla ohľadom vydajem materiálnej pomoci (boli to tonáže) za tento projekt  úradu splnomocnenca odovzdávalo naše Centrum, keďže skupina fungovala a ešte funguje ako neformálna skupina zanietených dobrovoľníkov/čok. Druhé, človečinou nasiaknuté miesto, plné prijatia bola CNK Záhrada. Aj ich činnosť bola v tomto dokumente zahrnutá do dátových prepočtov, aj keď, podobne ako CMP na Komenského nie je na stránkach knihy spomenuté. Keby nebolo Záhrady, nebolo by miesta, kde sa vyplakať či nájsť psychologickú pomoc či riadené, skupinové rozhovory.

Nasedenie každého jedného dobrovoľníka či dobrovolníčky sa nedá ani zmerať, ani vyčísliť. A je nepochybné, že ste do veľkého príbehu ľudskosti na Slovensku prispeli nemalým dielom. Ďakujeme <3.

tím Centra dobrovoľníctva