Už po sedemnásty raz sa v Banskobystrickom kraji spolu s vami púšťame do oceňovania výnimočných dobrovoľníkov a dobrovľníčok, skupín, projektov a inštitúcii podporujúcich dobrovoľníctvo.

Nominovať prostredníctvom el.formulára môžete do 2.novembra 2023.

Je tomu sedemnásť rokov, kedy sme sa spolu s Vami po prvýkrát pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov a dobrovoľníčok 5. decembra pustili do oceňovania výnimočných a inšpiratívnych ľudí, ktorí nezištne pomáhajú vo svojom okolí, a robia množstvo skvelej práce dobrovoľne a zadarmo.  V roku 2010 sme pôsobnosť tohto podujatia rozšírili na celý Banskobystrický samosprávny kraj. Vďaka Vám, ktorí nominujete výnimočných dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, ale aj projekty na toto ocenenie, o nich vieme a môžeme im takýmto spôsobom verejne v slávnostnej atmosfére poďakovať.

Srdce na dlani je ocenenie výnimočných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, jednotlivcov, kolektívov a rodín za ich dobrovoľné aktivity uskutočňované v prospech iných v rôznych oblastiach spoločenského života, rozvoja komunity, ochrany životného prostredia, zdravia, kultúry, umenia, výchovy, vzdelávania, športu, ľudských práv vykonávané bez nároku na finančnú odmenu. Rovnako je aj ocenením výnimočných projektov a programov, ktoré svojím poslaním menia veci k lepšiemu a v neposlednom rade je ocenením aj pre všetky inštitúcie, ktoré dávajú priestor na rozvoj dobrovoľníctva v rámci svojej pôsobnosti.

„Poslaním a zmyslom ocenenia je vyjadriť osobitnú vďaku tým, ktorí si vo svojom voľnom čase nájdu miesto na  pomoc iným a všade tam, kde je to jednoducho potrebné. Nominácie prijíma už po sedemnásty raz aj naše Centrum dobrovoľníctva, ktoré je organizátorom oceňovania v našom Banskobystrickom kraji,“ uvádza Silvia Cochová, riaditeľka Centra dobrovoľníctva n.o..

V minulom roku prijali krajské dobrovoľnícke centrá rekordných 314 platných nominácií a komisie rozdelili až 74 ocenení či mimoriadnych cien Srdce na dlani, z toho 30 platných nominácií a 13 odovzdaných ocenení bolo v Banskobystrickom kraji.

Chceme zviditeľniť nezastupiteľné miesto dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktorí/-é denne vydávajú energiu a venujú kus svojho času, vedomostí, schopností a zručností pre dobro iných, ale aj celej spoločnosti, a to bez nároku na finančnú odmenu alebo akýkoľvek honorár.  Práve títo výnimoční ľudia a ich dobrovoľnícke príbehy môžu byť nás všetkých zdrojom veľkej inšpirácie a zaslúžia si podľa nás osobitnú vďaku a pozornosť,“ uvádza Dominika Hradiská, riaditeľka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií, ktorá organizuje oceňovanie na národnej úrovni.

Navrhnúť na ocenenie môže ktokoľvek na Slovensku, kto pozná výnimočnú osobu, organizáciu alebo projekt zasvätený nezištnej pomoci. Nomináciu je možné zaslať priamo Centru dobrovoľníctva n.o. do 2. novembra 2023 prostredníctvom oficiálneho webu oceňovania www.srdcenadlani.sk, na ktorom sú dostupné všetky informácie, podmienky nominovania a nominačné hárky, alebo aj cez stránku centra https://www.centrumdobrovolnictva.sk/nase-sluzby/ocenovanie-dobrovolnikov.

Partnerom podujatí vo všetkých krajoch je Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií. Záštitu nad oceňovaním na úrovni krajov prevzal splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti

O udelení ocenenia v  Banskobystrickom kraji rozhoduje nezávislá hodnotiaca komisia zložená z predchádzajúcich ocenených a predstaviteľov organizácií podporujúcich dobrovoľníctvo. Komisia rovnako rozhodne o nomináciách na národnú úroveň, kde ocenenie Srdce na dlani organizuje Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií.

„Veríme, že si takúto príležitosť na poďakovanie dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam nenecháte ujsť, zašlete nám nomináciu a stretneme sa na slávnostnom odovzdávaní ocenení, ktoré sa uskutoční 8.12.2023 v Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene“ pozýva Veronika Kosková, koordinátorka Srdca na dlani pre Banskobystrický kraj.

Srdce na dlani je projekt podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR "Dobrovoľnícke príležitosti pre mládež 2022 - 2027", ktorú administruje NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Nadačného fondu Kaufland, Centra pre filantropiu.

Kontakt:

Veronika Kosková

koordinátorka oceňovania pre Banskobystrický kraj

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

0908 411 917