Ďakujeme.

Vďaka za to, že máte oči a uši otvorené a že vnímate, že okolo vás sú výnimoční ľudia, ktorí nezištne venujú svoj čas, energiu a schopnosti pomoci druhým, že sa tu uskutočňuje veľa dobra vďaka dobrovoľníckym programom a projektom.
Prijali sme od vás 37 nominácii z 9 okresov Banskobystrického kraja.
V novembri zasadne hodnotiaca komisia, ktorá rozhodne o udelení ocenení Srdca na dlani v jednotlivých kategóriách. Tvorí ju 5 členov - morálne a odborné autority a zástupcovia a zástupkyne organizácií spolupracujúcich s Centrom dobrovoľníctva, n. o. v kraji, ako aj  ocenený dobrovoľník z predchádzajúceho ročníka Srdce na dlani (2022).Tento rok prijali túto náročnú úlohu a zodpovednosť:
  • Janette Horstmann - Podnikavci Novohradu - Infobod Centra dobrovoľníctva n.o.
  • Mgr. Denisa Nincová - riaditeľka odboru sociálnych služieb Banskobystrického samosprávneho kraja
  • Beáta Hirt. - členka správnej rady Centra dobrovoľníctva n.o. a správkyňa Komunitnej nadácie Zdravé mesto
  • Michal Handzuš -  Barani – Hokejová škola Michala Handzuša o.z.
  • Miroslav Hrivňák - Green - laureát Srdca na dlani 2022, hlavný kapitán vodných skautov, Slovenský skauting, 59. zbor Barbakan Banská Bystrica

Komisia rovnako rozhodne o nomináciách na národnú úroveň, kde ocenenie Srdce na dlani organizuje Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií.

Slávnostné podujatie spojené s odovzdávaním ocenení a poďakovaním sa všetkým dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam v Banskobystrickom kraji sa uskutoční 8.12. v priestoroch Divadla JGT vo Zvolene.
Oceňovanie Srdce na dlani spoluorganizujeme s krajskými dobrovoľníckymi centrami a Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií za podpory Nádacie Kaufland, Centra pre filantropiu, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Banskobystrického samosprávneho kraja, RTVS - Rozhlas a televízia Slovenska, Rádia Lumen, TV Lux, Rádia BB FM, online denníka Priekopník.