Systémové upozornění
Hlavní informace

Sme partnermi LINK academy

Nový vzdelávací projekt LINK Academy, ktorý vzniká v spolupráci s LINK Coworkingom a nórskym partnerom je pokračovaním úspešného projektu Social Impact Academy, ktorý sa snažil o väčšiu participáciu mladých ľudí v miestnych komunitách, vylepšovanie ich silných stránok a talentov a ponúknutie priestoru pre realizáciu ich vlastných nápadov.

Cieľom LINK Academy je najmä podpora a rozvoj kľúčových sociálnych a profesijných kompetencií a schopností stredoškolákov, vysokoškolákov, ale taktiež ľudí zo znevýhodneného prostredia z okolia Banskobystrického kraja. Ide o schopnosti akými sú podnikavosť, inovatívnosť a tvorivosť, ktoré im môžu pomôcť lepšie sa uplatniť na trhu práce, ale takisto v rozvoji ich osobnosti. Účastníci a účastníčky projektu budú tieto zručnosti a nové vedomosti nadobúdať formou desiatich online a offline workshopov na rôzne témy, ktoré sú aktuálne pre dnešný svet.

Po ukončení vzdelávania budú účastníci riešiť minimálne 10 zadaní od partnerských organizácií a celý projekt vyvrcholí Hackathonom, na ktorom budú počas 24 hodín riešiť zadanie od organizácie, ktorá získa najviac hlasov vo verejnom hlasovaní.

Našou úlohou bude zastrešenie expertízy v práci s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami, ktoré sa budú zúčastňovať na vzdelávacích seminároch, predovšetkým na ich umiestnení v partnerských organizáciách, v ktorých by mali uplatniť svoje nadobudnuté zručnosti. Centrum dobrovoľníctva bude mať za úlohu aj nábor partnerských organizácií, s ktorými uskutoční pohovory a následne spraví výber pre efektívny matching v rámci programu.

na web CD

Zapoj sa aj Ty do vianočnej zbierky DARUJ KNIHU pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.

V období  od 7.12. do 23.12.2021 Komunitná nadácia Zdravé mesto B. Bystrica organizuje 16. ročník každoročného predvianočného projektu „Daruj knihu deťom“. Ten bude už tradične prebiehať v Kníhkupectve Artforum na Hornej Striebornej 10 v BanskeBystrici.

Vďaka tomu, že nás prizvali do tejto milej vianočnej zbierky ako partnera, spolu s ostatnými organizáciami ako Nádej deťom, Materské centrum Mamina, Creativas made o.z. a Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom Banská Bystrica, sa zozbieralo 121 knižných prianí detí zo sociálne slabších alebo mnohopočetných rodín.

Ľudia majú tak možnosť kúpiť špeciálne označenú knihu a tým urobiť radosť konkrétnemu, aj keď im neznámemu dieťaťu. V súlade s protipandemickými opatreniami tak môžu urobiť po dohode s tímom kníhkupectva, ktoré funguje
v režime výdajného okienka. Knihy sú v kníhkupectve riadne označené, ako po minulé roky. Kúpiť ich môžete po dohode s tímom kníhkupectva a v súlade s platnými protipandemickými opatreniami.

Kontakty priamo do kníhkupectva: +421 948 696 684, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Odporúčame sledovať aj sociálne siete kníhkupectva, kde budú uverejňované aktuálne informácie: https://www.facebook.com/artforumbb .

My knihy včas doručíme pod vianočný stromček.

Projekt Daruj knihu deťom sme v Banskej Bystrici začali realizovať v roku 2004 a doposiaľ sa nám podarilo obdarovať 1439 detí. 

Za všetky obdarované deti Vám ďakujeme.

Daruj knihu

Nominovať jednotlivcov, skupiny či projekt na ocenenie Srdce na dlani, môžete už len do 8.11.2021

Srdce na dlani je oceňovanie výnimočných a inšpiratívnych ľudí, ktorí nezištne pomáhajú vo svojom okolí a robia množstvo skvelej práce dobrovoľne a zadarmo. Oceňovanie prebieha v každom kraji a v tom Banskobystrickom ho zastrešuje Centrum dobrovoľníctva n.o.

Ukončenie možnosti nominovať jednotlivca, skupinu či projekt za dobrovoľnícku činnosť v prospech druhých sa blíži a termín uzávierky nominácii je 8.11.2021.

 

Prostredníctvom elektronického formulára ( https://www.centrumdobrovolnictva.sk/2-uncategorised/358-nominacia-srdce-na-dlani-2021), môžete nominovať vzácneho človeka, skupinu alebo projekt v nasledujúcich kategóriách:

 1. Dobrovoľníctvo v sociálnej a zdravotnej oblasti
 2. Dobrovoľníctvo v oblasti výchovy, vzdelávania a práce s deťmi a mládežou
 3. Dobrovoľníctvo v oblasti ochrany životného prostredia
 4. Dobrovoľníctvo v oblasti kultúry a umenia
 5. Dobrovoľníctvo v oblasti ochrany ľudských práv a občiansky aktivizmus
 6. Podpora dobrovoľníctva - subjekt vytvárajúci podmienky na rozvoj dobrovoľníctva v rámci svojej pôsobnosti (školy, firmy, mestá, verejné inštitúcie, komunity, organizácie a i.)
 7. Dobrovoľnícky projekt roka
 8. Zahraničné dobrovoľníctvo
 9. Mladý dobrovoľník/-čka do 30 rokov
 10. Seniorský dobrovoľník/-čka nad 50 rokov
 11. Koordinátor/kooordinátorka dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
 12. Dobrovoľník/dobrovoľníčka Banskobystrického kraja

O udelení ocenenia Srdce na dlani rozhoduje hodnotiaca komisia zastúpená morálnymi a odbornými autoritami a zástupcami a zástupkyňami organizácií spolupracujúcich s Centrom dobrovoľníctva, n. o. v kraji, ako aj  oceneným dobrovoľníkom z predchádzajúceho ročníka udeľovania ocenení Srdce na dlani (2020):

 • Mgr. Helena Gáfriková - riaditeľka CVČ Žiar nad Hronom - Infobod Centra dobrovoľníctva n.o.
 • Mgr. Zuzana Úradníčková - zástupkyňa Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • Mgr. Zuzana Heinzová PhD. - zástupkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja
 • Ing. Milan Lichý - zástupca mesta Banská Bystrica
 • Dávid Jakub - laureát Srdca na dlani 2020

Tešíme sa na Vaše nominácie!

Partneri podujatia Srdce na dlani 2021 v Banskobystrickom kraji: Mesto Banská Bystrica, Banskobystrický samosprávny kraj, Ministerstvo školstva SR, Univerzita Mateja Bela, IUVENTA – Inštitút mládeže, Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií, C.A.R.D.O. - Národné dobrovoľnícke centrum, Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti.

MANAŽMENT KRÁTKODOBÝCH DOBROVOĽNÍCKYCH AKTIVÍT - online už v októbri a novembri!

Jednodňovky ľavou zadnou. Tak voláme naše krátke, praktické a informáciami nabité školenia. MANAŽMENT KRÁTKODOBÝCH DOBROVOĽNÍCKYCH AKTIVÍT je jedným z nich.

Interaktívne a neformálne podané témy týkajúce sa manažmentu dobrovoľníkov, a tiež "event" manažmentu v rozsahu 8 hodín v online podobe (cez Zoom platformu).

Dozviete sa ako dobrovoľnícku aktivitu v jednotlivých krokoch dobre naplánovať, ako ju spropagovať a ako si na ňu pozvať tých správnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčky. Kurz pokračuje dištančným štúdiom formou konzultácií a odovzdania prakticky využiteľnej práce vybraného "eventu".

MKDA cover

Absolventi/ky dostanú po ukončení online časti a odovzdaní práce certifikát akreditovaného vzdelávania MŠVVaŠ SR.

Termíny vzdelávania:

27. október 2021 8:30 - 16:30 (cez Zoom platformu), link na prihlasovanie: https://forms.gle/eoMndE6gsgZqYLnu9

alebo

15. november 2021 8:30 - 16:30 (cez Zoom platformu), link na prihlasovanie:https://forms.gle/vbuP8NoXHeU85iZj9

 Cena školenia: 15 €. Vzdelávanie je nutné uhradiť vopred.

Prihláška je záväzná, v prípade otázok nás kontaktujte na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. (Lucia Rossová, Centrum dobrovoľníctva, n.o.)

Po našom školení už nebude žiadny problém zorganizovať podujatie či krátku aktivitu s pomocou dobrovoľníkov a dobrovoľníčok.

Tešíme sa na vás!

Aj v Banskobystrickom kraji sa hľadajú výnimočné príbehy solidarity a ľudskosti

Vyše dvadsaťročná tradícia oceňovania výnimočných dobrovoľníckych skutkov a projektov prebehne aj tento rok vo všetkých krajoch Slovenska, vrátane Banskobystrického, a taktiež na národnej úrovni. Nominácie na ocenenie je možné zasielať do 8. novembra 2021.

274

Srdce na dlani je ocenenie výnimočných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, jednotlivcov aj kolektívov za ich dobrovoľné aktivity uskutočňované v prospech iných v rôznych oblastiach spoločenského života, rozvoja komunity, ochrany životného prostredia, zdravia, kultúry, umenia, výchovy, vzdelávania, vykonávané bez nároku na finančnú odmenu alebo akýkoľvek honorár. Rovnako je aj ocenením výnimočných projektov, ktoré svojím poslaním menia veci k lepšiemu.

„Poslaním a zmyslom ocenenia je vyjadriť osobitnú vďaku tým, ktorí si vo svojom voľnom čase nájdu miesto na pomoc iným a všade tam, kde je to jednoducho potrebné. Nominácie prijíma už po pätnásty raz aj naše Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici, ktoré je organizátorom oceňovania v Banskobystrickom kraji,“ uvádza koordinátorka Veronika Kosková z Centra dobrovoľníctva v Banskej Bystrici.

V minulom roku prijali krajské dobrovoľnícke centrá rekordných 287 platných nominácií a komisie rozdelili až 91 ocenení či mimoriadnych cien Srdce na dlani, z toho 19 v Banskobystrickom kraji. Odovzdávanie prebehlo netradičným spôsobom. Tím Centra dobrovoľníctva spolu s komisiou precestovali cez 700 km po celom Banskobystrickom kraji a osobne poďakovali a odovzdali Srdce na dlani všetkým oceneným.

„Aj  v roku 2021 prebehne oceňovanie Srdce na dlani vo všetkých ôsmich krajoch Slovenska. Navyše, bude priamo prepojené aj s oceňovaním na celonárodnej úrovni, na ktoré budú nominované tie najvýnimočnejšie príbehy z jednotlivých krajov,“ dopĺňa Dominika Hradiská, riaditeľka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií.

Nominovať na ocenenie môže ktokoľvek na Slovensku, kto pozná výnimočnú osobu, organizáciu alebo projekt zasvätený nezištnej pomoci. Nomináciu je možné zaslať priamo Centru dobrovoľníctva V Banskej Bystrici do 8. novembra 2021 prostredníctvom oficiálneho webu oceňovania www.srdcenadlani.sk, na ktorom sú dostupné všetky informácie, podmienky nominovania a nominačné hárky.

Čítať ďalej...

Aj v Banskobystrickom kraji sa diali dobré skutky

 

Centrum dobrovoľníctva spoluorganizovalo už 13. ročník národnej kampane Týždeň dobrovoľníctva, ktorý sa konal od 16. do 22. septembra 2021. Desiatky organizácií z Banskobystrického kraja aj tento rok otvorili množstvo jednorazových dobrovoľníckych príležitostí, vďaka ktorým si mohol ktokoľvek na Slovensku vyskúšať, aké je to byť dobrovoľníkom. Do Týždňa dobrovoľníctva 2021 sa v Banskobystrickom kraji zapojilo celkovo 450 účastníkov.

Už druhý rok po sebe sa konal Týždeň dobrovoľníctva za netradičných podmienok. Bezpečnostné opatrenia eliminovali aktivity so zapojením ohrozených skupín a jednotlivých aktivít sa mohol zúčastniť obmedzený počet ľudí. 27 organizácií umožnilo záujemcom zapojiť sa do aktivít zameraných na zveľadenie areálov, čistenie parkov a blízkeho okolia, tvorivých dielní i socializačných aktivít. Do Týždňa dobrovoľníctva 2021 sa v našom kraji zapojilo celkovo 450 účastníkov.Navrat 2

„Práve v týchto ťažkých časoch je dôležité prinášať pozitívne príklady. Počas uplynulého týždňa sa zveľadili 2 komunitné centrá, 2 školy, upravili 4 areály, vyčistili 3 lokality, vysadili sa ovocné stromy a kríky, rozširoval sa prírodný cintorín. Vytvárali sa aj pomôcky pre deti a ohrozené rodiny, pomáhalo sa na burze a niekoľko organizácií našlo aj nových dlhodobých dobrovoľníkov a dobrovoľníčky. S ohľadom na opatrenia sa realizovalo 6 aktivít s klientmi rôznych zariadení zameraných na spríjemnenie voľného času. Do aktivít sa tradične zapojili aj viaceré školy, v Banskej Bystrici mladí Barani spoločne s Michalom Handzušom,“ uvádza koordinátorka Lucia Rossová, koordinátorka Týždňa dobrovoľníctva v BB kraji.

V poradí už 13. ročník národnej kampane Týždeň dobrovoľníctva zorganizovala Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií spolu s ďalšími krajskými dobrovoľníckymi centrami: Bratislavské dobrovoľnícke centrum, Centrum dobrovoľníctva Banská Bystrica, Nitrianske centrum dobrovoľníctva, Prešovské dobrovoľnícke centrum, Trenčianske dobrovoľnícke centrum a Žilinské dobrovoľnícke centrum.

Do národnej kampane Týždňa dobrovoľníctva 2021 sa zapojilo 197 organizácií a celkovo 2280 účastníkov. Tohtoroční účastníci Týždňa dobrovoľníctva venovali celkovo 6555 hodín svojho času, čo pri prepočte na ekonomickú hodnotu práce predstavuje približne 32-tisíc eur* venovaných dobrovoľníctvu.

 „Opäť sa ukázalo, že solidarita Slovákom a Slovenkám nie je cudzia a chuť nezištne pomáhať je úprimná a veľká. Všetkým účastníkom a účastníčkam, ktorí sa napriek koronavírusu tohtoročných aktivít zúčastnili, ďakujeme,“ uvádza Dominika Hradiská, riaditeľka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií.

Týždeň dobrovoľníctva 2021 je podporený z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Partnerom v Banskobystrickom kraji je Mesto Banská Bystrica a Univerzita Mateja Bela.

Kontakt: Centrum dobrovoľníctva, Lucia Rossová, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., 0908 411 927

*údaj vychádza z prepočtu odpracovaných hodín a hrubej mzdy za rok 2020 v príslušnej platovej triede klasifikácie zamestnaní – Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci

Týždeň dobrovoľníctva prichádza aj do Banskobystrického kraja Záujemcovia majú na výber viac ako 35 aktivít

Centrum dobrovoľníctva, n.o. v spolupráci s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií a ďalšími krajskými dobrovoľníckymi centrami otvorilo pre verejnosť prihlasovanie do nového ročníka národnej kampane Týždeň dobrovoľníctva, ktorý sa uskutoční od 16. do 22. septembra 2021. Slovensko sa po 13. raz zmení na krajinu dobrých skutkov.

Miestne organizácie vytvorili stovky príležitostí vyskúšať si dobrovoľnícku prácu, venovať svoj čas užitočnej pomoci v bezprostrednom okolí ako i spoznať samotné organizácie a podobných ľudí, ktorí myslia popri vlastných potrebách na druhých. Do kampane sa dosiaľ prihlásilo 23 organizácií, ktoré po celom kraji pripravia viac ako 35 dobrovoľníckych príležitostí. Ktokoľvek si tak už teraz môže vybrať z veľkej ponuky jednorazových dobrovoľníckych aktivít, ktoré pripravujú občianske združenia, školy, centrá voľného času, knižnice, múzeá, zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb, samosprávy a ďalšie.

Program pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky je dostupný na webe www.tyzdendobrovolnictva.sk  Záujemcovia si môžu vybrať z ponuky aktivít tú, ktorá ich zaujme priamo v ich okolí, a na webe sa na ňu priamo prihlásiť.

TD príspevok na FB 5V našom kraji ponúka aktivity viacero organizácií, ktoré hľadajú pomoc najmä s úpravou areálov (Záhrada spomienok vo Zvolene, DD a DSS Senium na Fončorde, Detské centrum Stadetore, Komunitné centrá), prerábke priestorov (365.labb) či pomoci pri organizovaní burzy detského oblečenia alebo výrobe hračiek pre deti z krízových centier.

Týždeň dobrovoľníctva môže byť aj skvelým štartom pre dlhodobejšie dobrovoľníctvo – nových dobrovoľníkov a dobrovoľníčky hľadá občianske združenie Svetielko nádeje, Erika Karová, CoWorking Banská Bystrica a Komunitné centrá.

„Tešíme sa, že aj v tomto neľahkom roku opäť prejavili záujem otvoriť pre verejnosť dobrovoľnícke aktivity mnohé organizácie po celom Slovensku a za všetkých potrebných epidemiologických opatrení môžeme aj uprostred tohto septembra uskutočniť národnú kampaň Týždeň dobrovoľníctva. Počet miest pri jednotlivých aktivitách je limitovaný, preto odporúčame záujemcom registrovať sa na aktivitu, o ktorú budú mať záujem, v prvých dňoch,“ uvádza Dominika Hradiská, výkonná riaditeľka  Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií.

Týždeň dobrovoľníctva 2021 je podporený z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Akreditované školenie Manažment krátkodobých dobrovoľníckych aktivít už v septembri!

Po našom školení už nebude žiadny problém zorganizovať podujatie či krátku aktivitu s pomocou dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. V rámci Týždňa dobrovoľníctva Vám prinášame akreditované vzdelávanie Manažment krátkodobých dobrovoľníckych aktivít.MKDA 2021 september

Interaktívne a neformálne podané témy týkajúce sa manažmentu dobrovoľníkov, a tiež "event" manažmentu v rozsahu 8 hodín. Naučíte sa akciu v jednotlivých krokoch dobre naplánovať a vyhodnotiť. Prejdeme si aj ako dobre svoju aktivitu spropagovať a pozvať si na ňu tých správnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, Kurz pokračuje dištančným štúdiom formou konzultácií a odovzdania prakticky využiteľnej práce vybraného "eventu". Absolventi/ky dostanú po ukončení prezenčnej časti a odovzdaní práce certifikát akreditovaného vzdelávania MŠVVaŠ SR.

Termín vzdelávania: 20. september 2021, 9:00 - 17:00
Miesto konania: Lučenec, CoWorking Priestor
Cena školenia: 20 € (pokrýva len najnutnejšiu réžiu, pitný režim, malé občerstvenie). Vzdelávanie je nutné uhradiť vopred.

Link na prihlasovanie: https://forms.gle/c48DVZPerJ48A1AJ7
Prihláška je záväzná, v prípade otázok nás kontaktujte na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. (Lucia Rossová, Centrum dobrovoľníctva, n.o.)

Podujatie bude prebiehať v súlade s protipandemickými opatreniami. Situáciu neustále monitorujeme a o prípadných zmenách budeme včas informovať.

Ako deti z nízkoprahu Kotvička našli 5. element

Centrum dobrovoľníctva, n.o. pod vedením Janky Šolcovej a Kristíny Makovej v spolupráci s Pathfinder Slovakia uskutočnili v dňoch po prvýkrát  denný tábor, ktorý bol venovaný deťom z Nízkoprahového komunitného centra Kotvička v Banskej Bystrici.

Denný tábor sa konal 26.07.2021  - 30.07.2021 a zúčastnilo sa ho 9 detí od 5 do 11 rokov pre ktoré bol pripravený celodenný program. Ten si organizátorky pripravili podľa tematiky štyroch elementov - Zem, voda, vzduch a oheň. Jednotlivé aktivity neboli venované len letným radovánkam, ale hlavne vzdelávaniu, podpore vzťahov v  skupine a sebarozvoju. Piatok, posledný deň sa niesol v duchu rozvoja Rómskej identity a kooperácii v skupine, kde deti objavili 5. element, ktorý symbolizuje vzťahy.

Výrok dieťa KotvičkaPre deti okrem aktivít bolo pripravené aj vystúpenie tanečnej skupiny Romano rat (Rómska krv) z občianskeho združenia Nádej deťom, ktoré vedú manželia Nátherovci. Na základe získaných pozitívnych ohlasov od detí a sociálnych pracovníčok zo zariadenia núdzového bývania  Kotva v Banskej Bystrici plánujeme zrealizovať ešte v posledný augustový deň, spoločný celodenný program pre deti. Počas vyhodnotenia sa deti sa vyjadrili, že sa veľmi zabavili, mali možnosť  konečne po dlhej dobe sa stretnúť s novými ľuďmi a zažiť niečo nové ako napríklad dlhú turistiku spojenú s opekaním, ktorá sa im páčila najviac a napriek tomu, že túra  bola náročná, ale ten pocit, že to zvládli, stál za to.

Aj napriek náročnému týždňu si všetci odnášame vrece plné vtipných  a milých spomienok na ktoré tak rýchlo nezabudneme. Naša veľká vďaka patrí ale hlavne dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam, ktoré boli ochotní pripraviť si pre deti aktivity, venovať im  svoj letný čas a energiu. Ďakujeme aj  manželom Nátherovcom za pomoc pri tvorbe aktivít, deťom z o.z. Nádej deťom za krásne, temperamentné vystúpenie a motiváciu pre deti z Kotvy. Taktiež by sme chceli poďakovať Mestu Banská Bystrica, konkrétne Komunitnému centru Komuce na Robotníckej ulici a Komunitnému centru Sásová za prepožičanie priestorov na aktivity a v neposlednom rade za finančnú podporu z Active citizen fund Slovakia, vďaka ktorej sa môžeme deťom z marginalizovaných skupín aktívne venovať.

Veríme, že o rok sa nám podarí zrealizovať minimálne tak skvelý tábor, ako bol denný tábor 5. element a že sme započali novú tradíciu pre deti, ktoré sú zapojené do dobrovoľníckeho, doučovacieho programu SPOJIVKO.

- Kristína Maková -

 

IMG 20210727 132658

IMG 20210727 124718

IMG 20210728 110304

 

 

 

 

 

Čítať ďalej...

Španielske dobrovoľníčky v Banskej Bystrici

 • 9 študentiek z rôznych kútov Španielska v rámci programu European University Program of Volunteering and Service learning

 • Nové návrhy medzigeneračných dobrovoľníckych programov zameraných na zlepšovanie kvality života seniorov a senioriek v Banskej Bystrici

 • Spolupráca s Univerzitou M. Bela a o.z. Otvorená škôlka

 • Polievka Pomoci so španielskym nádychom, španielska kuchyňa a množstvo stretnutí

20210706 112916Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici sa v roku 2021 stala súčasťou programu European University Program of Volunteering and Service-learning. V rámci tohto programu mali  študenti a študentky zo zapojených univerzít možnosť počas leta absolvovať stáže v rámci dobrovoľníckych a service-learningových  projektov v Európe. Do Banskej Bystrice tak zavítali študentky z rôznych kútov Španielska, ktoré stážovali u nás v Centre dobrovoľníctva i v Lesnom klube Mravenisko.

Service learning je inovatívna metóda učenia (sa), ktorá spája zmysluplnú dobrovoľnícku službu v komunite so vzdelávaním a reflexiou. Práve účasť na dobrovoľníckych aktivitách prináša pre všetkých zúčastnených množstvo benefitov. Aktivity a vzťahy budované v komunite produkujú nové vedomosti, majú vplyv na osobný rozvoj a motivujú k ďalšiemu učeniu sa. Service learning tak predstavuje ideálny koncept implementácie výchovy a vzdelávania k dobrovoľníctvu v prostredí všetkých stupňov škôl a rôznych školských zariadení (SL a ocenenie Angažovaná škola).

Čítať ďalej...

 

BBSK sivaUrad SVPROSPF UMB sivaACF siva

 

MŠVVaŠ SR sivaIuventa cbErasmusEZSPDCO

 

Nadasia SLSP sivaExpodomNebotraŽM designKNZMMesto BB siva

rtv 1Radio Reginalogo bbfm farebne 01lumen

 • Nikto nerobí väčšiu chybu ako ten, kto nerobí nič v presvedčení, že to málo, čo urobiť môže, je bezvýznamné.

  Edmund Burke
 • Medzi dobrovoľníkmi nenájdete žiadnych obyčajných ľudí, pridajte sa.

Facebook follow usemail

Instagram  twitter

    youtube