Systémové upozornění
Hlavní informace

Susedská pomoc - neostaňme ľahostajní, aj keď sme už z celej situácie unavení.

Nakoľko obdobie pandémie pretrváva, pretrvávajú aj protiepidemické opatrenia a množstvo obmedzení. Farby sme zúžili na bordovú a čiernu. Sústredíme sa na počty, slová pozitiv a negativ sú každodennou súčasťou. Zdravotníci sú vyčerpaní, nemocnice plné. Samosprávy sú čoraz viac zaťažené súčinnosťou pre nariadenia štátu. Avšak ľudia, ktorí potrebujú malú susedskú výpomoc sú tu stále. Možno je to sused v karanténe, matka samoživiteľka v prvej línii, ktorá potrebuje nákup, seniori odkázaní na pomoc druhých, ľudia so zníženou imunitou, ktorí pre ochranu zdravia musia byť zavretí doma, imobilný občania či len ľudia, ktorí sú izolovaní alebo žijú osamote.......

Neostaňme ľahostajní, aj keď sme už sami z toho unavení. Pomôžme si navzájom.

Čítať ďalej...

DOSTALI SME DARČEK :)

18765740 868277683309981 6371279068512573746 nA nie hocijaký. Taký, ktorý bude stále s nami. Každý rok, okrem toho minulého, sa zúčastňujeme veľkých podujatí (Deň rodiny, Radvanský jarmok, Trh MVO )a chceme, aby sa dobrovoľníctvo stalo súčasťou života čo najviac ľudí.

Prezentácia rôznych dobrovoľníckych aktivít a priame rozhovory o dobrovoľníctve so širokou verejnosťou nám pomáhajú šíriť a propagovať túto myšlienku. Aj organizovanie kampane Týždeň dobrovoľníctva, kedy mnohé aktivity prebiehajú v exteriéroch, sú neodmysliteľnou súčasťou nášho dobrovoľníckeho roka. Ostali sme veľmi milo prekvapené a vďačné, keď sa firma Expodom, s r.o. rozhodla nám darovať rýchlo rozkladací stan.

Doteraz sme sa vždy museli k niekomu schovať, alebo naháňať letáky po lúke, ak sa zdvihol väčší vietor. O daždi nehovoriac. To bol stres aby nám všetky tie letáky nenamokli. To by sme ich už rovno mohli hodiť do zberu papiera. Jednoduchý, skladný a ľahko rozložiteľný stánok bol našou túžbou a teraz je už realitou. Tešíme sa a dúfame, že sa okolnosti okolo pandémie zlepšia, a my sa budeme môcť opäť vidieť, vyrábať buttony a robiť kvízy o dobrovoľníctve. A to všetko v našom stánku. Lebo dobro a dobré skutky sa vracajú. A Expodom to dobre vie!

 

UŠI K DUŠI SPÚŠŤAJÚ OPÄŤ

Centrum dobrovoľníctva v spolupráci s Katedrou sociálnej práce PF UMB opäť spúšťajú dobrovoľnícky program Uši k duši. Jedná sa o telefonickú linku pre všetkých ľudí, ktorí sa dlhodobým trvaním pandémie cítia byť osamelí.

usi

Program Uši k duši nadväzuje na úspešnú pilotnú verziu, ktorá bola zrealizovaná počas prvej vlny pandémie. Do programu sa vtedy zapojilo viacero klientov z radov seniorov, rodičov s malými deťmi, ktorí potrebovali povzbudiť, ďalej ľudí zdravotne znevýhodnení, ktorí ostali bez sociálneho kontaktu, ale aj osamelí mladí ľudia. Na druhej strane linky boli dobrovoľníci a dobrovoľníčky z radov študentov.

„Vnímame, že dlhodobé pretrvávajúce pôsobenie pandémie koronavírusu začína mať negatívne dôsledky u rôznorodej skupiny obyvateľstva. Nová skúsenosť, ktorá nás zastihla nepripravených, trvá už takmer rok a mnohým chýba akýkoľvek sociálny kontakt či pestrosť vzťahov. Chaos naokolo vytvára stres, ktorý trvá už príliš dlho a izolácia prináša negatívne naladenie.“ - vysvetľuje opodstatnenie takejto linky koordinátorka programu Veronika Kosková.

Uši k duši pokračuje vo svojej myšlienke byť linkou akejsi „bútľavej vŕby“, na ktorej vás vypočujú vyškolení dobrovoľníci a dobrovoľníčky. V rozhovoroch sa môžete porozprávať o tom,  čo vás ťaží či teší a robí vám radosť. Nejde o odborné poradenstvo, ani o informačnú linku o koronavíruse, ale o krátke pravidelné telefonické hovory, ktoré majú osamelých ľudí povzbudiť. Tiež im dávajú priestor na porozprávanie sa o bežných radostiach a starostiach, na vyrozprávanie sa z pocitov ,ktoré zažívajú, či možnosť pozitívne sa naladiť a zvládať túto náročnú situáciu.

„Centrum dobrovoľníctva, n.o. a Katedra sociálnej práce PF UMB spoločne vypracovali metodiku. Dobrovoľníkmi na linke budú tentokrát študenti odboru sociálnej práce, ktorí si zároveň takto budú môcť uskutočniť prax, ktorú pre protiepidemické opatrenia nemôžu vykonávať v zariadeniach. Samozrejme, všetci študenti prejdú vstupným školením a počas pôsobenia v programe budú mať k dispozícii svojich tútorov a možnosť pravidelnej supervízie.dodáva Alžbeta Brozmanová Gregorová, ktorá zastrešuje nový program na Pedagogickej fakulte UMB a školí dobrovoľníkov na túto činnosť.

Čítať ďalej...

Prvý ročník oceňovania škôl na Slovensku pozná víťazov: Toto sú Angažované školy roka 2020!

Pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu vzniklo národné oceňovanie pre materské, základné a stredné školy, ktoré svoje vyučovanie prepájajú prostredníctvom oficiálnej modernej vyučovacej stratégie s potrebami reálneho života.logo Angazovana skola

Aj na Slovensku sa stále viac diskutuje o transformácii školského prostredia s ohľadom na väčší rozvoj individualít, vzájomnej spolupráce, pochopenia či kritického myslenia. Smerom k modernej výučbe pomáha školám zavedenie medzinárodne etablovanej vyučovacej stratégie service learning, ktorá sa stala štandardom vo vzdelávaní v USA, rozšírila sa v Latinskej Amerike, významne ju rozvíjajú univerzity v Hongkongu a postupne zavádzajú aj školy v Európe, i na Slovensku.

Práve v roku, kedy sa školy a ich žiaci a študenti pasujú pre pandémiu s najväčšími výzvami, vzniklo na slovenskej aj medzinárodnej pôde oceňovanie service learningových projektov, ktoré popri formálnom vzdelávaní vedú žiakov k dobrovoľnej pomoci v miestnej komunite. Školy, ktoré takéto projekty realizujú, majú od roku 2020 možnosť získať oficiálnu značku Angažovaná škola, ktorá bude prostredníctvom oceňovania udeľovaná každoročne.

Oceňovanie Angažovaná škola je súčasťou medzinárodnej ceny Regional Award for Succesfull Service-Learning Practice, ktorú v rámci strednej a východnej Európy s partnermi organizuje medzinárodná organizácia Interactive Open Schools. Zo zapojených šiestich krajín sa práve na Slovensku do národného kola zapojilo vôbec najviac škôl a bolo prihlásených suverénne najviac projektov.

Výsledkom bolo, že odborná komisia posunula do finálnej fázy nakoniec šesť projektov, z ktorých zároveň vybrala až dva víťazné service learningové projekty.

Čítať ďalej...

Srdce na dlani odovzdávali aj v čase korony

Decembrové slávnostné oceňovanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok Srdce na dlani malo v Banskobystrickom kraji úplne novú atmosféru. Kvôli aktuálnym opatreniam sa tím Centra dobrovoľníctva, n. o. rozhodol za ocenenými do kraja vycestovať a ocenenia odovzdať osobne.

cover FB SNDOceňovanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok je dôležitá udalosť, ktorú si v jednotlivých krajoch pod patronát zobrali dobrovoľnícke centrá. Tento rok prevzali záštitu nad podujatím - Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter a tiež primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko. Novinkou štrnásteho ročníka je aj priamy postup do národného oceňovania Dobrovoľník roka – odovzdávanie ocenení Srdce na dlani, ktoré zastrešuje C.A.R.D.O. a Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií.

„Výzva na nominácie ako aj úprava štatútu bola koordinovaná spolu s ostatnými dobrovoľníckymi centrami na Slovensku. Zverejnili sme ju v októbri. Samotnému zverejneniu, ale predchádzala celoročná spoločná práca centier na vyladení detailov, nastaveniach kategórií tak, aby boli možné vybraných ocenených posunúť do národného oceňovania a zároveň, aby sa jednotlivé špecifiká odovzdávaní, ktoré za tie roky jednotlivé centrá vytvorili, nepotlačili. Tento rok však malo oceňovanie úplne inú atmosféru, ako po minulé roky, keďže nebolo možné usporiadať slávnostné podujatie“ – vykresľuje priebeh kampane koordinátorka Veronika Kosková.

Tento rok bolo na ocenenie Srdce na dlani v Banskobystrickom kraji prijatých celkom 46 platných nominácií. Najpočetnejšou z dvanástich zverejnených kategórií bola tento rok kategória Dobrovoľníctvo v oblasti výchovy, vzdelávania a práce s deťmi a mládežou, kde Centrum dobrovoľníctva prijalo 6 nominácií, ale výrazné zastúpenie malo aj Dobrovoľníctvo v oblasti kultúry a umenia, či Dobrovoľníctvo v oblasti životného prostredia, čomu sa veľmi tešíme, keďže táto kategória nebola minulý rok vôbec obsadená.

Čítať ďalej...

Pozývame na online seminár Motivácia v dobrovoľníctve

Téma „Ako motivovať a udržať si dobrovoľníkov a dobrovoľníčky“ rezonuje v mnohýchMotivacia seminar organizáciách pracujúcich s dobrovoľníckym potenciálom. Téma je aktuálna tak pre dlhodobé, ako aj krátkodobé dobrovoľníctvo.

Čo motivuje dobrovoľníkov a dobrovoľníčky pre zapojenie sa do dobrovoľníckych aktivít? Ako pracovať s motiváciou takýchto ľudí? A ako s nimi pracovať a podporiť ich tak, aby boli aktívni dlhodobo?

Túto tému otvárame na online seminári s výbornou lektorkou Alžbetou Brozmanovou Gregorovou z Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií.  Seminár pripravujeme v online priestore interaktívnou formou, preto je potrebné sa naň záväzne prihlásiť na tomto linku - prihláška na seminár. Po vyplnení prihlasovacieho formuláru dostanete automaticky link na pripojenie sa na seminár.

Online seminár sa koná dňa 23.11. od 14:00 – 16:00 hod.

Seminár je bezplatný, pripravujeme ho vďaka podpore MŠVVaŠ SR a Iuventa – Slovenský inštitút mládeže.

Vyhlásenie Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií k zapájaniu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok počas celoplošného testovania

Vyhlásenie Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií k zapájaniu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok počas celoplošného testovaniaPočas celoplošného testovania pomáhali celú akciu zabezpečiť tisícky platených pracovníkov a pracovníčok z radov zdravotníkov, ale aj dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Chceme poďakovať všetkým za ich odhodlanie, energiu, schopnosti a čas, ktoré venovali zabezpečeniu tejto akcie a zároveň upriamiť pozornosť na potrebu efektívnejších riešení v budúcnosti pri zapájaní dobrovoľníkov a dobrovoľníčok z radov verejnosti do riešenia krízových situácií.

Počas prípravy na testovanie sme zo strany orgánov štátnej správy aj samospráv zaznamenali zmätočné informácie o odmeňovaní rôznych kategórií osôb zapojených do testovania a inštrukcie k vyplácaniu finančných odmien pre osoby v pozícii dobrovoľníkov. Uvedomujeme si závažnosť aktuálnej epidemiologickej situácie a chápeme snahu kompetentných zabezpečiť plynulý priebeh plošného testovania aj doplnením kapacít ľuďmi z radov verejnosti. Na druhej strane je potrebné si uvedomiť, že nesprávne narábanie s pojmami, ktoré majú v našej legislatíve svoje ukotvenie, vyvoláva zbytočný zmätok a spôsobuje problémy pri zapájaní ľudí do dobrovoľníctva v každodenných aj v krízových situáciách aj v budúcnosti.

Organizácie pracujúce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami veľmi flexibilne reagovali na meniacu sa situáciu a potreby spoločnosti od prvých dní šírenia koronavírusu na Slovensku. Občania vždy ochotne a solidárne ponúkli pomoc tam, kde ich o to požiadali. Ako sme videli aj počas testovania, mnohí ľudia boli pripravení ponúknuť svoj čas a schopnosti aj bez nároku na odmenu.

Čítať ďalej...

Vyhlásenie splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a predsedníčky Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií k usmerneniam o zapájaní dobrovoľníkov pri celoplošnom testovaní

Vyhlásenie splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a predsedníčky Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií k usmerneniam o zapájaní dobrovoľníkov pri celoplošnom testovaní

spolocna zodpovednost plosne testovanie ministerstvo zdravotnictva

Uvedomujúc si závažnosť aktuálnej epidemiologickej situácie chápeme snahu kompetentných zabezpečiť plynulý priebeh pripravovaného plošného testovania aj doplnením kapacít ľuďmi z radov verejnosti, ktorí majú podľa súčasného usmernenia pôsobiť ako dobrovoľníci, ale nesúhlasíme so súčasným stavom usmernení v tejto oblasti vydaným pre samosprávy.

Chceme zdôrazniť, že Zákon o dobrovoľníctve (406/2011) stanovuje ako jeden zo základných atribútov dobrovoľníckej činnosti jej vykonávanie bez nároku na finančnú odmenu. Zároveň je všeobecne prijímanou zásadou, že dobrovoľník/čka nesmie suplovať úlohy, ktoré má plniť osoba v pracovno-právnom vzťahu. V súčasným usmerneniach sa uvádza, že samospráva, ktorá uzatvorí zmluvu o dobrovoľníckej činnosti, poskytne dobrovoľníkovi/čke príspevok na úhradu nevyhnutných výdavkov na miesto vykonávania dobrovoľníckej činnosti vo výške 100 € za každý deň riadneho vykonávania dobrovoľníckej činnosti podľa Zmluvy o dobrovoľníctve (§ 6 ods. 2 písm. d) zákona o dobrovoľníctve.

Toto usmernenie výrazným spôsobom narúša imidž dobrovoľníctva v očiach verejnosti, je proti jeho základným princípom a je v zásade obchádzaním Zákonníka práce. Dáva zároveň návod do budúcnosti iným subjektom na celom Slovensku ako obchádzať zákon o dani z príjmov a odvodové zákony.

Čítať ďalej...

Vyhlásenie k celoplošnému testovaniu Spoločná zodpovednosť

Prinášame Vám vyhlásenie Platformy dobrovoľníckych centier a organizácii, ktorej sme členom, k celoplošného testovaniu, ktoré sa týka zapájania dobrovoľníkov a dobrovoľníčok ako aj dohodárov.

Vyhlásenie k celoplošnému testovaniu Spoločná zodpovednosť

pdco logo

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií združujúca dobrovoľnícke centrá po celom Slovensku a viaceré neziskové organizácie pracujúce s dobrovoľníkmi zaznamenala výzvu predstaviteľov vlády smerom k obyvateľom Slovenska v súvislosti s plošným testovaním Spoločná zodpovednosť.

Uvedomujúc si závažnosť aktuálnej epidemiologickej situácie chápeme snahu kompetentných zabezpečiť plynulý priebeh pripravovaného plošného testovania aj doplnením kapacít ľuďmi z radov verejnosti. Presné informácie a jasné komunikovanie je však pre nábor vhodných kandidátov kľúčové.

Verejnosť disponuje vďaka médiám informáciou, že obce a mestá hľadajú dobrovoľníkov do tímov zabezpečujúcich plošné testovanie na prítomnosť koronavírusu. Registračný formulár pre dobrovoľníkov je zverejnený aj na korona.gov.sk. Rovnako obce a mestá oslovujú krajské dobrovoľnícke centrá a organizácie pracujúce s dobrovoľníkmi s požiadavkou na spoluprácu pri oslovovaní potenciálnych dobrovoľníkov.

Čítať ďalej...

Výnimočné príbehy solidarity a ľudskosti. V Banskobystrickom kraji hľadajú ľudí so srdcom na dlani.

cover FB SND

Dvadsaťročná tradícia oceňovania výnimočných dobrovoľníckych skutkov a projektov prebehne tento rok historicky po prvýkrát vo všetkých krajoch Slovenska, vrátane Banskobystrického, a taktiež na národnej úrovni. Nominácie na ocenenie je možné zasielať do 8. novembra.

Srdce na dlani je každoročné ocenenie obdivuhodných skutkov a projektov, či už jednotlivcov, organizácií alebo skupín ľudí, ktoré svojou dobrovoľníckou činnosťou prispievajú k pozitívnej zmene vo svojom okolí. Ide o ocenenie tých, ktorí konajú dobré skutky bez nároku na finančnú odmenu, v prospech iných, v rôznych oblastiach spoločenského života, rozvoja, ochrany životného prostredia, kultúry, výchovy alebo vzdelávania a mnohých iných.

Nominácie prijíma už po štrnásty raz aj Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici, ktoré je organizátorom oceňovania v Banskobystrickom kraji. V roku 2019 bolo v šiestich krajoch zapojených do Srdca na dlani udelených spolu až 64 ocenení za výnimočné skutky, z toho 17 v Banskobystrickom kraji.

V roku 2020 vôbec po prvýkrát prebehne oceňovanie Srdce na dlani vo všetkých ôsmich krajoch Slovenska. Navyše, historicky prvýkrát bude priamo prepojené aj s oceňovaním na celonárodnej úrovni, na ktoré budú nominované tie najvýnimočnejšie príbehy z jednotlivých krajov.

Navrhnúť na ocenenie môže ktokoľvek na Slovensku, kto pozná výnimočnú osobu, organizáciu alebo projekt zasvätený nezištnej pomoci.

Nomináciu je možné zaslať priamo Centru dobrovoľníctva v Banskej Bystrici do 8. novembra 2020 prostredníctvom webu www.centrumdobrovolnictva.sk, na ktorom sú dostupné všetky informácie, podmienky nominovania a nominačné hárky, alebo na www.srdcenadlani.sk.

Partnerom podujatí vo všetkých krajoch je Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií a CARDO - Národné dobrovoľnícke centrum. Záštitu nad oceňovaním na úrovni krajov prevzal splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti

O udelení ocenenia v Banskobystrickom kraji rozhoduje nezávislá hodnotiaca komisia zložená z predchádzajúcich ocenených a predstaviteľov organizácií podporujúcich dobrovoľníctvo. Komisia rovnako rozhodne o nomináciách na národnú úroveň, kde ocenenie Dobrovoľník roka 2020 organizuje CARDO – Národné dobrovoľnícke centrum pod záštitou ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí.

 

BBSK sivaUrad SVPROSPF UMB sivaACF siva

 

MŠVVaŠ SR sivaIuventa cbErasmusEZSPDCO

 

Nadasia SLSP sivaExpodomNebotraŽM designKNZMMesto BB siva

rtv 1Radio Reginalogo bbfm farebne 01lumen

  • Nikto nerobí väčšiu chybu ako ten, kto nerobí nič v presvedčení, že to málo, čo urobiť môže, je bezvýznamné.

    Edmund Burke
  • Medzi dobrovoľníkmi nenájdete žiadnych obyčajných ľudí, pridajte sa.

Facebook follow usemail

Instagram  twitter

    youtube