Systémové upozornění
Hlavní informace

Dobrovoľníctvo seniorov môžete podporiť aj poukázaním 2% z dane.

Tento rok môžete prostredníctvom poukázania 2% z dane opäť podporiť dlhodobé dobrovoľnícke programy. Zvlásť sa chceme tento rok zamerať na podporu tých medzigeneračných, o ktoré je v Banskej Bystrici stále záujem a prináša nám dlhodobo kvalitné výsledky.
Činnosť a aktivity Centra dobrovoľníctva financujeme z rôznych zdrojov, ktoré si sami hľadáme a zabezpečujeme. Vďaka vašim 2% z dane môžeme tento rok podporiť dlhodobé dobrovoľníctvo seniorov, ale aj mládeže.

20180605 124044 013019 GR

  • V medzigeneračných dlhodobých programoch Hlavičky Čítankovo prepájame seniorských dobrovoľníkov/čky a deti pomocou doučovania v základných školách a čítania rozprávok v materských školách.
  • V mládežníckych dlhodobých programoch zapájame do dobrovoľníckej činnosti študentov a študentky v troch programoch - Spojivko, Môj svet je Tvoj a Opri sa o mňa.
  • Poskytujeme konzultácie ohľadom dobrovoľníctva, stretnutia na supervíziách s certifikovaným supervízorom pre dobrovoľníkov/čky zapojených do dlhodobých programov, zabezpečujeme pre nich hodnotiace a motivačné stretnutia alebo propagačný materál.

Ako môžete poukázať 2% (3%)?

POZOR ZMENA: Poukázanie 2%  v súvislosti s opatreniami v čase koronavírusu

Ak nezaplatíte daň do konca marca, alebo nepožiadate o odklad daňového priznania, nebudete môcť poukázať 2 % z dane. Podľa nariadenia vlády síce môžete podať a uhradiť daň do 30. 6. 2020 bez sankcie, v tomto termíne však už nemôžete nakladať s podielom dane.

Je preto potrebné, aby si daňovníci, ktorí si svoju povinnosť podať a zaplatiť daň nevedia zabezpečiť v lehote 31. 3. 2020, požiadali v tejto lehote o odklad. 

Nadácia Pontis v rámci iniciatívy Advokáti Pro Bono, vypracovala k tejto situácii právne stanovisko týkajúce sa asignácie dane: https://www.nadaciapontis.sk/novinky/ako-ovplyvni-moznost-poukazat-2-situacia-s-koronavirusom/

Pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov:

Do 15.02.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

  1. a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  2. b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali. (Ak ste spolupracovali s nami, napíšte nám na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.)

Naše údaje napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2020 na daňový úrad podľa Vášho bydliska – adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost. Poučenie k vypísaniu vyhlásenia nájdete TU.

Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

 Chcete poukázať % ako PRÁVNICKÁ OSOBA?

Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška pre jedného prijímateľa jevšak 8,00 €. "Tlačivo" resp. online formulár pre právnické osoby nájdetu TU.

Na čo dať pozor!!
a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31.3.2020) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31.3.2020) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).

Naše údaje:

Názov organizácie: Centrum dobrovoľníctva, n. o.
Sídlo organizácie: Komenského 482/21, 974 01 Banská Bystrica
Právna forma: nezisková organizácia
Identifikačné číslo organizácie:
50110039

Ďakujeme za vašu podporu medzigeneračných dobrovoľníckych programov v Banskobystrickom kraji!

Dobrovoľníctvo mládeže na Slovensku na YouthWiki

Obrázok1

 

Na web stránke YouthWiki už dávnejšie viete nájsť informácie aj o dobrovoľníctve mládeže na Slovensku. Aktuálne môžete ale na tejto stránke nájsť práve nájsť aj nové informácie prostredníctvom mapy názorne zobrazuje a porovnáva medzi krajinami stav rôznych oblastí týkajúcich sa mládeže. Témy budú postupne pribúdať.

S cieľom podporiť spoluprácu európskych štátov v oblasti práce s mládežou na základe aktuálnych údajov a fakt

ov vznikla online encyklopédia Youth Wiki https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/youthwiki. Poskytuje informácie o národných politikách jednotlivých krajín zameraných na mladých ľudí. Pokrýva 8 oblastí: vzdelávanie, zamestnanosť,  zdravie, participáciu, dobrovoľníctvo, kreativitu a kultúru, sociálnu inklúziu a mládež a svet. 

Má slúžiť Európskej komisii a členským štátom pri tvorbe politík, ktoré ovplyvňujú život mladých ľudí, ale aj dôležitým aktérom práce s mládežou na národných úrovniach. Platforma obsahuje informácie a aktuálne údaje týkajúce sa mladých ľudí z 33 krajín.

V týchto dňoch sa stránka rozširuje o časť „Comparative Overviews“, interaktívne mapy, ktoré v jednotlivých krajinách názorne ukazujú stav vybraných kritérií týkajúcich sa mládežníckych politík a života mládeže. https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/comparative-overviews

Mapa umožňuje vizuálne porovnať rozdiely medzi krajinami a rýchlo získať prehľad o (ne)existencii základných politík v jednotlivých oblastiach. Kliknutím na názov krajiny v mape získate detailné informácie o jej programoch či stratégiách, ktoré má na národnej úrovni zavedené.

Postupne sa bude stránka dopĺňať o mapy z ďalších vybraných oblastí tak, aby údaje na nej slúžili subjektom vytvárajúcim infraštruktúru pre kvalitnú prácu s mládežou na európskej aj národných úrovniach.

Srdce na dlani sme odovzdávali už po trinásty krát

Decembrové slávnostné oceňovanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok Srdce na dlani nie je v Banskej Bystrici novinkou. Je skôr očakávanou tradíciou, ktorú
v20191213 175433 9830 D600 predvianočnej a slávnostnej atmosfére organizuje Centrum dobrovoľníctva, n. o. pre celý Banskobystrický kraj. Tento rok to bolo už po trinásty krát.

Oceňovanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok je dôležitá udalosť, ktorú si v jednotlivých krajoch pod patronát zobrali dobrovoľnícke centrá. Tento rok prevzali záštitu nad podujatím - Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter a tiež primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko.

„Samotnému oceňovaniu predchádza niekoľkomesačná, systematická príprava. Aktualizuje sa štatút, zverejňujeme výzvu na nominovanie, vytvárame komisiu, ktorá musí byť zostavená z takých autorít, ktoré dobrovoľníctvu rozumejú a v neposlednom rade uverejňujeme inšpiratívne príbehy nominovaných na našej facebookovej stránke.“ – vykresľuje priebeh kampane koordinátorka Mária Joklová.

Tento rok bolo na ocenenie v Banskobystrickom kraji prijatých celkom 35 nominácií, ďalšie dve žiaľ nesplnili podmienky stanovené štatútom. Najpočetnejšou z pätnástich zverejnených kategórií bolo už tradične Dobrovoľníctvo v sociálnej a zdravotnej oblasti, kde Centrum dobrovoľníctva prijalo až 10 nominácií. Kategória Dobrovoľníctvo v oblasti ochrany ŽP nebolo tento rok vôbec zastúpené.

Komisia sa v tomto roku po zodpovednom preštudovaní všetkých nominácií rozhodla udeliť 17 sŕdc, ktoré sú symbolicky stvárnené autorskou soškou z dielne p. Bartka. Ten ich pre túto výnimočnú udalosť vyrába už od samotného začiatku a vždy pro bono.

Čítať ďalej...

Dni mobilít na UMB

EN european solidarity corps LOGO CMYK


 

 Dobrovoľníctvo nepozná hranice. Preto sme aj jednou z mnohých organizácií, ktorá sa registrovala v rámci Európskeho zboru solidarity ako hosťujúca i vysielajúca organizácia.

Ak chceš vedieť viac o zahraničnom dobrovoľníctve, či o možnostiach ako a kde sa dá dobrovoľníčiť. Čo je to ten Európsky zbor solidarity a čo Ti môže do života priniesť, neváhaj a zastav sa pri našom stánku. Dni mobilít budú prebiehať na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, počas dvoch dní 5.-6.11. 2019, od 9:00 - 15:00 hod.

Určite Ti niečo nájdeme ;).

Ak nemáš cestu okolo, všetky informácie nájdeš aj priamo na stránke EZS.

Plagat dni mobilit 2019


Pripravujeme Lunch seminár na tému Komunikácia v konflikte

Kažlunch seminar november2019dý, kto pracuje s ľuďmi, zažíva niekedy náročné, vypäté či doslova konfliktné situácie. Tomu, ako takéto komunikačné nezhody efektívne zvládnuť, sa budeme venovať na novembrovom Lunch seminári s lektorom a koučom Karolom Herianom.

Ak pracujete s dobrovoľníkmi, či už v organizácii alebo rôznych inštitúciách, alebo vás skrátka táto téma zaujíma, príďte v stredu 13. novembra na náš jesenný Lunch seminár, v priestoroch komunitno-coworkingového centra 365.labb, na Lazovnej 5 v Banskej Bystrici. Ponúkame malý obed a občerstvenie.

Nezabudnite si rezervovať miesto na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Podujatie sa koná vďaka podpore Mesta Banská Bystrica a Iuventa - Slovenský inštitút mládeže.

Z konferencie Orbis civitates sformulovali zástupcovia MNO Vyhlásenie

cropped STUPAVKA KONFERENCIA VAHY2V dňoch 17.-18.10. 2019 sa v Bratislavskej Novej Cvernovke konala konferenica Orbis Civitates. Nadviazala tak na sériu tzv. Stupavskych konferencií. Pozvanie prijalo približne 150 zástupcov a zástupkýň tretieho sektora, milým prekvapením bolo otvorenie a príhovor pani prezidentky SR, Zuzany Čaputovej.

Konferenciu Orbis civitates usporiadal tím zložený z predstaviteľov občianskych združení a neziskových organizácií, konkrétne z Nadácie otvorenej spoločnosti, Komory rady vlády Slovenskej republiky pre mimovládne organizácie, Rady mládeže Slovenska, Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií ako aj predtavitelia PDCS a Socio fóra.

Viac informácií o priebehu konferencie nájdete na iwebovej stránke www.orbiscivitates.sk a fotografie na Facebookovej stránke.

KOMPLETNÉ VYHLÁSENIE Z KONFERENCIE SI MÔŽETE PREČÍTAŤ TU.

Nominujte výnimočných dobrovoľníkov a dobrovoľníčky na ocenenie Srdce na dlani!

SnD BBSK 2019

Je tomu trinásť rokov, kedy sme sa spolu s Vami po prvýkrát pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov a dobrovoľníčok 5. decembra pustili do oceňovania výnimočných a inšpiratívnych ľudí, ktorí nezištne pomáhajú vo svojom okolí, a robia množstvo skvelej práce dobrovoľne a zadarmo.  V roku 2010 sme pôsobnosť tohto podujatia rozšírili na celý Banskobystrický samosprávny kraj. Vďaka Vám, ktorí nominujete výnimočných dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, ale aj projekty na toto ocenenie, o nich vieme a môžeme im takýmto spôsobom verejne v slávnostnej atmosfére poďakovať.

Veríme, že si takúto príležitosť na poďakovanie dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam nenecháte ujsť a prijmete zároveň aj pozvanie na trinásty ročník slávnostného odovzdávania ocenení, ktoré sa uskutoční dňa 13. decembra 2019 o 17,00Cikkerovej sieni v historickej budove Radnice na Námestí SNP v Banskej Bystrici.

Ako nominovať?

Je to veľmi jednoduché. Vyplňte Nominačný hárok Srdce na dlani 2019. Následne nezabudnite prosím odoslať aspoň 2 fotografie nominovanej osoby alebo projektu na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Nominovať môžete najneskôr do 15. novembra 2019. Vašu nomináciu môžete odoslať aj poštou na adresu: Centrum dobrovoľníctva, Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica, alebo priamo e-mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Verziu Nominačného hárku Srdce na dlani 2019 v tlačenej forme si môžete stiahnuť tu. V prípade otázok ohľadne nominácie nás môžete kontaktovať na tel. čísle 0917 848 551. Nominovať môžete ako jednotlivec aj ako skupina min. 3 osôb.

Tešíme sa na Vaše nominácie!

Partneri podujatia Srdce na dlani 2019 v Banskobystrickom kraji: Banskobystrický samosprávny kraj, Mesto Banská Bystrica, Ministerstvo školstva, vedym výskumu a športu SR, Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti, Univerzita Mateja Bela, IUVENTA – Inštitút mládeže a Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií.

Ponuka akreditovaných kurzov na október

Manažment krátkodobých dobrovoľníckych aktivít 2019

Po druhý krát v tomto roku otvárame vzdelávanie pre všetkých, ktorý chcú na svojich aktivitách či eventoch využiť dobrovoľnícky potenciál. Kurz prebehne už v októbri. IMG 20190328 142727
Každoročne sa snažíme otvoriť cez rok akreditovaný kurz Manažment dobrovoľníckych aktivít dva krát. Absolventov a absolventky z júna tohto roku už máme úspešne ukončených, jesenná "várka" na toto neformálne vzdelávanie len čaká. Zacielili sme ju prevažne na študentov a študentky na Pedagogickej fakulte, ale v prípade záujmu nás určite neváhajte osloviť na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Plagátik na stiahnutie TU.

Akreditovaný tréning manažmentu dobrovoľníkov

V októbri v spolupráci s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií prehne aj akreditovaný tréning, ktorý vám pomôže zorientovať sa v práci s dobrovoľníkmi. Počas štyroch dní budete mať možnosť naplánovať si svoj vlastný dobrovoľnícky program.
Tréning je určený pre všetkých, ktorí chcú vo svojich organizáciách či inštitúciách systematicky a dlhodobo pracovať s dobrovoľníkmi. Prebehne v termíne od 6.-9. októbra v Banskej Bystrici. Viac informácií sa dozviete na webstránke Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií alebo v plagátiku.

Ak máte záujem, ešte je možné sa na trénig prihlásiť.

Active citizens fund4xMŠ a IUV transparenterb realizovane s financnou podporou BB 1024x284pdco logo

Na Slovensku sa stále dejú aj dobré skutky

IMG 5353Slovensko sa aj tento rok zmení na krajinu dobrých skutkov.
Od 16. septembra štartuje Týždeň dobrovoľníctva, do ktorého sa môže zapojiť naozaj každý. Dobro kampaň potrvá až do 22. septembra a pestrých dobrovoľníckych aktívt je pripravených veľa.

Týždeň dobrovoľníctva je tradičnou dobrovoľníckou kampaňou, ktorá má za cieľ poukázať na dôležitosť a význam dobrovoľníctva vo všetkých oblastiach spoločenského života. Počas tejto kampane je možné vybrať si z množstva dobrovoľníckych aktivít,
v rámci ktorých budú môcť jednotlivci alebo skupiny (kamaráti, firmy, školy) nezištne pomôcť organizáciám v jednotlivých krajoch Slovenska.

V Banskobystrickom kraji kampaň koordinuje už po siedmy krát Centrum dobrovoľníctva. Viac než 50 organizácií si pripravilo v rôznych mestách cez 70 dobrovoľníckych aktivít alebo sprievodných podujatí ako napr. dni otvorených dverí. “Počas Týždňa tak môžete pomôcť rôznym domovom sociálnych služieb s úpravou okolia, prispieť na polievku pomoci, vyškoliť sa ako dobrovoľník či dobrovoľníčka v Centre architekta Ladislava Hudeca, ušiť závesynv komunitných centrách v Banskej Bystrici či Dražiciach alebo veľa iného. Program je naozaj pestrý a stačí si z neho vybrať.” – upresňuje Lucia Rossová, koordinátorka kampane pre BBSK.

K zverejneným dobrovoľníckym aktivitám sa dostanete tiež cez stránku www.tyzdendobrovolnictva.sk. Týždeň dobrovoľníctva je určený pre všetkých, ktorí by radi venovali svoj čas pomoci iným. Dobrovoľníci majú príležitosť nielen vyskúšať niečo nové, zoznámiť sa s novými ľuďmi ale sú aj svedectvom toho, že dobré skutky sa naozaj dejú a dokážu nezištne pomáhať tým, ktorí to naozaj potrebujú.

Čítať ďalej...

Naše dlhodobé programy získali značku kvality

Kvalita práce s dobrovoľníkmi nám nie je cudzia. Aj preto sa naše dve koordinátorky zúčastnili online vzdelávania, ktorého cieľom bolo zlepšiť alebo vypracovať štandardy dlhodobých dobrovoľníckych programov. Za našu organizáciu to boli hneď dva - doučovací program Spojivko a asistenčný program Môj svet je tvoj.

LA 2 Logo seal final Ho 2Absolventi vzdelávania Levol-app, ktorí úspešne vypracovali manuál dobrovoľníckeho programu, sa stávajú držiteľmi značky kvality pre tento program, ktorý potvrdzuje jeho kvalitné vypracovanie. V Centre sa preto veľmi tešíme, že sa nám potvrdila kvalitná práca s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami, pretože na tej nám naozaj záleží. Zároveň v organizácii vnímame, že je dôležité, aby sa aj naše koordinátorky v tejto oblasti ďalej vzdelávali, profesionalizovali svoje skúsenosti a rozširovali si zručnosti. Aj vďaka tomu môžeme očakávať istotu, že skúsenosť z dobrovoľníckej práce u nás v Centre dobrovoľníctva bude pozitívna. 

Našim koordinátorkám zo srdca gratulujeme a ďakujeme, že posúvajú našu organizáciu ďalej.

V prípade, že by ste sa chceli do takého vzdelávania zapojiť, alebo získať viac informácií ako to funguje, stačí ak sa obrátite na Platformu dobrovoľníckych centier a organizácií alebo si rovno prečítajte o projekte Levol-app.

Ak by ste sa chceli stať dobrovoľníkmi alebo dobrovoľníčkami v jednom z týchto programov, môžete sa o podrobnostiach informovať na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. a na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Moj svet je TvojSpojivko

 

 

 

BBSK sivaUrad SVPROSPF UMB sivaACF siva

 

MŠVVaŠ SR sivaIuventa cbErasmusEZSPDCO

 

Nadasia SLSP sivaExpodomNebotraŽM designKNZMMesto BB siva

rtv 1Radio Reginalogo bbfm farebne 01lumen

  • Nikto nerobí väčšiu chybu ako ten, kto nerobí nič v presvedčení, že to málo, čo urobiť môže, je bezvýznamné.

    Edmund Burke
  • Medzi dobrovoľníkmi nenájdete žiadnych obyčajných ľudí, pridajte sa.

Facebook follow usemail

Instagram  twitter

    youtube