Systémové upozornění
Hlavní informace

Čítame pre druhých – Spojovácka "noc" literatúry

Service learning na ZŠ Spojová, Banská Bystrica

Už tradične sa do ďalšieho service learningového projektu zapojila ZŠ Spojová, v ktorej sa pre tento krát žiaci rozhodli zorganizovať vlastnú "noc" literatúry.

Koordinátorka service learningovej aktivity na škole bola pani učiteľka Ľubica Tomková.

Ciele vzdelávania:

Radi by sme priviedli žiakov a žiačky, ale aj ľudí v našom okolí ku knihám. Chceli by sme najprv čítať pre nás v škole (starší čítajú mladším, dospelí čítajú žiakom, žiaci čítajú dospelým) a potom potiahnuť projekt aj medzi rodičovskú verejnosť a obyvateľov Fončordy, kde by sme v priestoroch školy chceli zorganizovať „Noc literatúry“ v podaní žiakov, učiteľov a rodičov ZŠ Spojová 

Ciele služby:

Prezentovať lásku ku knihám a literatúre cez naše čítanie.

citadospchlapcicitaStarsiaziacka

6 miest – 6 kníh – 6 zážitkov

1.4.2019 sa uskutočnila na našej ZŠ akcia, ktorú by mal určite zažiť každý!

Počas naplánovanej "noci" literatúry (po vzore Univerzitnej noci literatúry, ktorá je už tradičnou akciou na UMB v Banskej Bystrici) sme si vypočuli ukážky zo zaujímavých kníh určených nielen deťom. Čítanie prebiehalo na šiestich rôznych miestach v škole v čase od 14.30 do 17.00hodiny. Každá ukážka bola čítaná 6 krát, záležalo len na poslucháčoch, v akom poradí miesta navštívili a koľko čítaní sa rozhodli si vypočuť. Jedno čítanie trvalo 15 minút. Medzi nimi sme mali 10 minútovú prestávku určenú na presun na ďalšie miesto čítania.

Časový harmonogram:

14.30 – 14.45 1.čítanie

14.45 – 14.55 prestávka

14.55 – 15.10 2.čítanie

15.10 – 15.20 prestávka

15.20 – 15.35 3.čítanie

15.35 – 15.45 prestávka

15.45 – 16.00 4.čítanie

16.00 – 16.10 prestávka

16.10 – 16.25 5.čítanie

16.25 – 16.35 prestávka

16.35 – 16.50 6.čítanie

Letná škola SERVICE LEARNING-u

EVERYTHING4Learning by doing alebo ako vzdelávať žiakov či študentov aj mimo školy? Odpovede na podobné otázky ponúkame na Letnej škole Service learningu. Čo je to Service learning?

Service learning je chápaný ako vyučovacia aj učebná stratégia, ktorá prepája zmysluplnú službu v komunite so vzdelávaním a reflexiou. Metódu Service learning-u dlhodobo podporujeme v Centre dobrovoľníctva. Od roku 2015 sa doň zapojilo niekoľko základných a stredných škôl v našom kraji.

Letná škola Service learning-u je zameraná na porozumenie výchovy a vzdelávaniu detí a mládeže k dobrovoľníctvu. Tiež na praktické kroky implementácie Service learning-u do formálneho vzdelávania – či už v rámci jedného predmetu alebo prierezovo. Dôležitou súčasťou implementácie Service learning-u a teda aj témou letnej školy je rola pedagóga v tomto procese, participácia žiakov či študentov, stanovovanie vzdelávacích cieľov a reflexia. Letná škola SL tak poskytne ucelený návod, ako service learning začleniť do školského kurikula.

Letná škola SL sa bude konať v termíne 19.-21. augusta, na Univerzite M. Bela v Banskej Bystrici. Vzdelávanie bude prebiehať neformálnou zážitkovou formou s výbornými lektorkami z UMB.SLSPNadacia external material box

Cena za letnú školu Service learning-u je 10 €, vďaka spolupráci s Nadáciou Slovenskej Sporiteľne. Cena pokrýva najnutnejšie režijné výdavky.

Na Letnú školu sa môžete prihlasovať prostredníctvom google formulára.

Plagátik (pozvánku) si môžete stiahnúť tu.

S chladnou hlavou na cesty

Dopravný kvíz 2
Bezpečnejšie na cestách – „S chladnou hlavou na cesty“
.

V poradí už druhý service learningový projekt na SPŠ dopravná vo Zvolene.

Ciele vzdelávania:

odborné predmety z oblasti dopravy a ekonomiky:

 • upevniť znalosti o bezpečnosti cestnej premávky
 • analyzovať problémy a potreby žiakov ZŠ v oblasti bezpečnosti cestnej premávky
 • pripraviť projekt na zrealizovanie aktivity pre žiakov ZŠ a získať finančné prostriedky od sponzorov
 • rozvíjať komunikačné zručnosti a prácu v tíme
 • rozvíjať prezentačné zručnosti

 Prepojenie cieľov vzdelávania a cieľov služby:

Študenti si nadobudnuté vedomosti a zručnosti overia v praxi pri príprave zábavno-vzdelávacej aktivity pre žiakov ZŠ s cieľom zvýšiť povedomie o bezpečnosti cestnej premávky u tejto cieľovej skupiny a prispieť tak k vyššej bezpečnosti na cestách.

 Kvalitatívne výsledky projektu, prínos projektu:

Prínosom projektu pre našich študentov bolo upevnenie teoretických vedomostí a nadobudnutie širokej škály tzv. „životných“ zručností. Vyskúšali si prácu v tíme, plánovanie projektu a písanie žiadostí o podporu, organizáciu podujatia pre väčší počet ľudí, strihanie video ukážok, tvorbu testových otázok ako aj ich vysvetlení, oslovenie inštitúcií a osôb, ktoré majú k danej problematike blízko. Zlepšili si aj prezentačné zručnosti a vystupovanie pred publikom.

Prínosom projektu pre našu cieľovú skupinu – žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ – bolo získanie vedomostí o bezpečnosti na cestách zábavnou a súťažnou formou, aktívne strávený čas, možnosť vyhrať zaujímavé ceny a inšpirovať sa staršími rovesníkmi v podobných aktivitách.

Aktivity sa zúčastnili aj naši partneri z Mestskej polície vo Zvolene, Polície SR, Mestského úradu a Krajskej knižnice Ľ. Štúra, na ktorých zanechali naši študenti veľmi dobrý dojem.

Hodnotenie z pohľadu koordinátorky projektu a študentov:

Študenti sami oceňovali najmä zlepšenie v komunikácii pred publikom. Všetci zúčastnení, okrem starších dobrovoľníkov z minulého roka, sa najviac obávali práve komunikácie s okolím. Jedna študentka mala problém vystúpiť a povedať pár slov aj pred kolektívom svojich spolužiakov. A po realizácii projektu na záverečnej konferencii prehovorila pred zástupcami mesta, kraja a ďalšími neznámymi ľuďmi bez známok trémy. To isté môžeme povedať aj o ostatných. Veľmi ma prekvapili ako zvládli odprezentovať celú prednášku ako aj vyhodnotenie svojho projektu. Všetci sa zhodli na tom, že im pomohla vzájomná podpora, ale aj podpora od starších, skúsenejších spolužiakov, ktorí už túto skúsenosť mali.  Ich úloha spočívala práve v podpore a vytvorení istoty v prípade problému (našťastie žiadny nevznikol), ale všetky ostatné úlohy museli zrealizovať novo zapojení žiaci.

Veľkým prínosom pre nich bolo pracovať v tíme, rozdeliť si a mať pocit zodpovednosti za jednotlivé úlohy, kde je dôležité dotiahnuť veci do úplného konca.  

"Všetci sa zhodli na tom, že to bol úžasný pocit, keď bolo po všetkom a mohli skonštatovať, že projekt úspešne zrealizovali."

Ale vyzdvihnem ešte jednu vec, že sa vedeli na celú realizáciu pozrieť aj kriticky. Bez vyzvania zhodnotili čo sme mohli urobiť inak, aby to bolo  lepšie. Spoločne sme skonštatovali, že "nabudúce"  to tak urobíme. A ja dúfam, že cez prázdniny ich to neprejde a pôjdu do toho zas 😊.

Dopravný kvíz 3cenyDopravný kvíz 1

 

Akreditované vzdelávanie Manažment dobrovoľníckych aktivít

Pred letnými dovolenkovými plánmi vás ešte pozývame na výborné vzdelávanie Manažment krátkodobých dobrovoľníckych aktivít.

Manažment krátkodobých dobrovoľníckych aktivít je akreditované vzdelávanie, otvorené všetkým záujemcom. Ponúka témy týkajúce sa manažmentu dobrovoľníkov/čok, ak aj event manažmentu v rozsahu 8 hodín, interaktívnym neformálnym spôsobom. Kurz pokračuje dištančným štúdiom formou konzultácií, príprav a odovzdania prakticky využiteľnej práce vybraného "eventu".Pozvanka MKDA 06 2019

Na školení sa dozviete ako dobre spropagovať svoju aktivitu a pozvať si naň tých správnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, naučíte sa akciu dobre naplánovať a vyhodnotiť. My v Centre ho voláme aj "jednodňovky ľavou zadnou", pretože po našom školení už nebude žiadny problém zorganizovať podujatie či krátku aktivitu aj s pomocou dobrovoľníkov a dobrovoľníčok.

Absolventi/ky získajú po ukončení prezenčného kurzu a odovzdaní práce certifikát akreditovaného vzdelávania MŠVVaŠ SR.

 

Cena školenia je 10 Eur a pokrýva najnutnejšie výdavky.

Prihlásiť na školenie sa môžete TU vyplnením google formuláru. Školenie sa bude konať vo Zvolene, miesto konania upresníme prihláseným záujemcom.

 

Infobody o dobrovoľníctve – naša/vaša spojka v Banskobystrickom kraji

IMG 20190328 115250
Príklad dobrej praxe ako aj povedomie o dobrovoľníctve
nám v kraji pomáhajú šíriť naše Infobody. Aktuálne ich máme šesť a plánujeme ich sieť ešte rozšíriť. Dobrovoľníctvo je totiž oblasť, ktorá je veľmi dynamická a neustále sa vyvíjajúca. S novými ľuďmi prichádzajú nové výzvy, stratégie či postupy. To, čo bolo dobré pred štyrmi rokmi, dnes už nefunguje a bez aktuálnych informácií nebude fungovať ani rozvoj dobrovoľníctva.

Koncom marca sme sa stretli s novými i stálymi koordinátormi a koordinátorkami Infobodov z Brezna, Krupiny, Lučenca a Dražíc pri Rimavskej Sobote. Rozhodli sme sa, že toto vzdelávacie stretnutie začneme spoločnou, a veľmi dôležitou supervíziou, ktorú viedol náš stály a dvorný supervízor, Roman Mojš. Supervízia je jedným z podporných nástrojov, ktorý v práci s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami nielen propagujeme, ale naozaj aj v praxi uplatňujeme. Pomáha nám pozrieť sa na dôležité momenty našej práce. Na problémy alebo výzvy sa zrazu vieme pozrieť z iného uhla. Vďaka tomu, a tiež vďaka spoločnému zdieľaniu, dokážeme nachádzať nové riešenia a prinášať efektívnejšie zlepšenia.

Čítať ďalej...

Vaše 2% sú pre nás 100% podporou dobrovoľníckych programov

2
Činnosť a aktivity Centra dobrovoľníctva závisia od finančných zdrojov, ktoré si musíme hľadať a zabezpečovať sami. Vaše 2% z dane by sa u nás premenili na podporu dobrovoľníkov a dobrovoľníctva prostredníctvom dlhodobých dobrovoľníckych programov, cez ktoré prejde takmer 60 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok z radov mladých i seniorov a vyše 360 detí.

 • V dlhodobých programoch pre deti a mládež máme 3 programy zamerané na doučovanie, asistenciu a mentoring detí z nízkoprahu alebo soc. znevýhodneného prostredia - Spojivko, Môj svet je tvoj, Opri sa o mňa.
 • V medzigeneračných dlhodobých programoch Hlavičky Čítankovo (prepájame seniorských dobrovoľníkov/čky a deti pomocou doučovania na ZŠ a čítania rozprávok v MŠ).

Čítať ďalej...

Nové trendy v dobrovoľníctve

Na lunch seminári budeme prezentovať najnovšie zistenia o dobrovoľníctve na Slovensku a nových trendoch v tejto oblasti. Poukážeme na výPozvanka LUNCH seminar 2018zvy, ktoré tieto zistenia a trendy prinášajú v oblasti práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami a ako ich využiť priamo v praxi.
Stretnutie sa bude konať v príjemnom, novo otvorenom bufete na Pedagogickej fakulte o 14,00 hod. Veríme, že všetci, ktorých táto téma zaujíma, strávia príjemný čas, niečo nové sa dozvedia a dajú si aj niečo malé pod zub.
Lunch seminárom nás bude sprevádzať Betka Brozmanová.
Odborné otázky smerujte na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., iné na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Podujatie sa koná za podpory Mesta Banská Bystrica a Univerzity Mateja Bela - Pedagogickej Fakulty.
Výskum o dobrovoľníctve realizovala Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií v roku 2017.

Čítať ďalej...

Viete o niekom, kto má srdce na dlani?

nominácia SnD obrMedzi nami sa pohybuje mnoho výnimočných ľudí, ktorým treba za ich nezištné činy poďakovať. Oceniť ich, pretože sú to veľa krát ľudia skrytí, za ktorých hovoria skôr skutky ako slová. Ak poznáte takého človeka - dobrovoľníka či dobrovoľníčku, ktorý/á má srdce na dlani, dajte nám o ňom či nej vedieť. Je totiž najvyšší čas na zasielanie nominácií na slávnostné oceňovanie SRDCE NA DLANI 2018, najneskôr do 16. novembra 2018. Nominovať môžete ako organizácia aj ako skupina min. 3 osôb. Prípadne nás kontaktujte poštou alebo e-mailom na adresu: Centrum dobrovoľníctva, Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Tešíme sa na vaše nominácie!

Viac o nominovaní a oceňovaní Srdci na dlani TU.


 

 

Najlepšie akreditované vzdelávania o dobrovoľníctve už v októbri!

Na jeseň nemusíte vôbec podliehať sychravým náladám, pretože máme pre vás ponuku na dve skvelé akreditované vzdelávania týkajúce sa DOBROVOĽmanazment jednodnovky oktNÍCTVA.

Tréning manažmentu dobrovoľníctva usporadúva Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií a je určený všetkým, ktorí chcú vo svojich organizáciách pracovať s dobrovoľníkmi/čkami, vedieť efektívne využiť ich potenciál, prípadne si vytvoriť svoj vlastný dobrovoľnícky program. Viac informácií o tomto školení, ako aj prihlasovací formulár nájdete na ich webstránke.

Manažment krátdobých dobrovoľníckych aktivít ponúkame pre celý Banskobystrický kraj. Tento rok pre záujem spúšťame termíny aj na druhé a tretie školenie, kedy sme vzdelávacie podujatie museli rozdeliť do skupín a dvoch termínov. Na školení sa dozviete ako dobre spropagovať svoju aktivitu a pozvať si naň tých správnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, naučíte sa akciu dobre naplánovať a vyhodnotiť. Jednoducho, po tomto školení vám pôjde každá akcia "ľavou zadnou" ;).

Cena školenia je 5 Eur a pokrýva len tie najnutnejšie výdavky.

TU sa môžete prihlásiť vyplnením google formuláru.

 

Máme dôkazy. Dobré skutky sa naozaj dejú!Týždeň dobrovoľníctva 2018 v číslach.

Jakub Sunega Revitalizácia detského ihriskaDo obľúbenej kampane Týždeň dobrovoľníctva sa v tomto ročníku v rámci celého Slovenska zapojilo 6129 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, čo je doposiaľ najvyšší počet odkedy sa podujatie plné dobrých skutkov na Slovensku organizuje.
V dňoch 16. - 22. septembra program pre nich pripravilo viac ako 300 organizácií a spolu s  nezištne odpracovali neuveriteľných 14182,5 dobrovoľníckych hodín.

Dobrovoľníci a dobrovoľníčky tak spoločne poskytli dôkaz, že aj na Slovensku sa dejú dobré skutky. Pomáhali so skrášľovaním ich okolia, maľovaním plotov, zobrali seniorov odkázaných na pomoc druhým na prechádzku a či koláčik. Revitalizovali sa detské ihriská. Pre deti pripravili netradičné športy v parkoch, hry a tvorivé dielne. Dobrovoľníci zbierali odpadky, darovali krv, zorganizovali zbierku detských kníh a školských pomôcok, vyrábali metodické pomôcky pre predčasne narodené deti či vyrábali paletové sedenie v komunitnom centre.

Organizátorom Týždňa dobrovoľníctva 2018 v Banskobystrickom kraji je Centrum dobrovoľníctva, n. o. , ktoré túto kampaň koordinuje už šesť rokov. Každoročne sa zapájajú do dobrovoľníckej činnosti nielen jednotlivci, ale aj žiaci a študenti zo základných a stredných škôl, či zamestnanci z rôznych firiem, ktorí pružne reagujú na dobrovoľnícke príležitosti ponúknuté organizáciami alebo inštitúciami.

Týždeň dobrovoľníctva je pre nás, z dobrovoľníckych centier na Slovensku, veľkou oslavou dobra medzi ľuďmi. Sme radi, že sa aj tento rok zapojilo na Slovensku rekordne veľa ľudí ochotných pomáhať. V Banskobystrickom regióne to bolo viac ako 1 100 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, pre ktorých si pripravilo dobrovoľnícke aktivity 65 organizácií. Veríme, že práve takéto iniciatívy prinášajú a vytvárajú medzi ľuďmi pozitívnu klímu a prispievajú k lepším vzťahom aj spoločnosti.“ Uviedla Silvia Cochová z Centra dobrovoľníctva, n. o. v Banskej Bystrici.

Súčasťou Týždňa dobrovoľníctva bolo aj mnoho sprievodných podujatí. Verejnosť mala možnosť navštíviť rôzne dni otvorených dverí, či workshopy o dobrovoľníctve, ktoré majú za cieľ potenciálnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčky motivovať a nasmerovať v ich činnosti.  „Pre mnohých a mnohé sú práve aktivity v rámci Týždňa dobrovoľníctva štartérom, kedy sa rozhodnú, že vo vybranej komunite či organizácii, ostanú pomáhať dlhodobejšie.“ Dodáva Silvia Cochová.

 

Fotogalériu z Týždňa dobrovoľníctva si môžete pozrieť tu.


Za fotografie ďakujeme archívom zapojených organizácií a našim dvorným, dobrovoľníckym fotografom - Ivanke Klepáčovej a Jakubovi Sunegovi.

Hlavnými partnermi Týždňa dobrovoľníctva 2018 boli Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Iuventa - Slovenský inštitút mládeže, Mesto Banská Bystrica, agentúra Triad, Nadácia Slovenskej sporiteľne, Erazmus+ a projekt ProVOL, RTVS a Rádio Regina Stred, Rádio Lumen ako aj veľa ďalších podporovateľvo a priaznivcov.

Partneri TD2018 loga

 

 

 

BBSK sivaUrad SVPROSPF UMB sivaACF siva

 

MŠVVaŠ SR sivaIuventa cbErasmusEZSPDCO

 

Nadasia SLSP sivaExpodomNebotraŽM designKNZMMesto BB siva

rtv 1Radio Reginalogo bbfm farebne 01lumen

 • Nikto nerobí väčšiu chybu ako ten, kto nerobí nič v presvedčení, že to málo, čo urobiť môže, je bezvýznamné.

  Edmund Burke
 • Medzi dobrovoľníkmi nenájdete žiadnych obyčajných ľudí, pridajte sa.

Facebook follow usemail

Instagram  twitter

    youtube