moj svet je tvoj logo1SPOSA BBmoj svet je tvoj sposa

Môj svet je Tvoj je asistenčný dobrovoľnícky program, ktorý realizuje Centrum dobrovoľníctva v spolupráci so Špeciálnou základnou školou na Ďumbierskej ulici v Banskej Bystrici a v tiež v lokálnom priestore občianskeho združenia Spoločnosti na pomoc osôb s autizmom (SPOSA) v Banskej Bystrici. Dobrovoľnícky program je zameraný na asistenciu žiakom so špecifickými potrebami rôzneho veku, počas vyučovania, čím sa napomôže zlepšeniu, resp. udržaniu ich schopností, zručností, návykov ako aj samotnému vzdelávaniu a výchove. V rámci programu sú rešpektované špecifické potreby žiakov, program je založený na individuálnom prístupe ku žiakovi.

Dobrovoľníci a dobrovoľníčky v programe sú väčšinou mladí ľudia, ale výnimkou nie sú ani ľudia v produktívnom veku. V programe sa zameriavame na asistenciu počas vyučovania, alebo pri rôznych aktivitách,ktoré sa nastavujú priamo na klientov. Dobrovoľníci/čky sú do programu vyberaní na základe vyplnených kontaktných dotazníkov a osobných pohovorov.


Pred účasťou v programe prechádzajú dobrovoľníci/čky výcvikom a počas účasti v programe v SPOSE BB aktívne komunikujú s koordinátorkou aktivít v lokálnom priestore. Prostredníctvom našej organizácie im je poskytovaná odborná podpora, vedenie a supervízia.Aktuálne je program v Centre dobrovoľníctva pozastavený, no v SPOSA sa realizujú ďalšie programy,kde potrebujú dobrovoľníkov.


Program sa realizoval vďaka podpore Mesta Banská Bystrica a Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorý administruje Slovenský inštitút mládeže IUVENTA.

Program Môj svet je Tvoj je tiež súčasťou projektu "Dobrovoľníctvo pre všetkých" ktorý je podporený z ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014 - 2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

ACF siva

20180424 080514 2973 D600