brozura-skladacka-nobleed dobrovolnictvo v kniznici-page-002

Dobrovoľníctvo seniorov v Univerzitnej knižnici UMB je dobrovoľnícky program, ktorý realizuje Centrum dobrovoľníctva v spolupráci s Univerzitnou knižnicou UMB v Banskej Bystrici. Hlavným cieľom dobrovoľníckeho programu je zvýšiť spokojnosť používateľov Univerzitnej knižnice UMB s jej knižnično-informačnými službami a zvýšiť participáciu seniorov a senoriek v dobrovoľníckych aktivitách. Jeho podstatou je funkčný tím dobrovoľníkov a pracovníkov knižnice.

Dobrovoľnícky program je primárne zameraný na seniorov, i ľudí vo veku nad 50 rokov. Vytvára priestor, kde môžu títo ľudia uplatniť svoje celoživotné profesijné, ale aj životné skúsenosti a vedomosti.

Prínosy dobrovoľníctva seniorov v knižnici:
 • posilnenie personálneho obsadenia knižnice o dobrovoľníkov znamená možnosť kvalitnejšieho a rýchlejšieho poskytovania základných, najmä výpožičných služieb knižnice
 • dobrovoľníci vykonávajú jednoduché manuálne a administratívne činnosti a knihovníci tak môžu viac času venovať používateľom knižnice, pružnejšie reagovať na ich požiadavky a poskytovať im odborné konzultácie
 • výpomoc dobrovoľníkov je dôležitá najmä pri zvýšenej návštevnosti knižnice na začiatku a počas semestra, kedy má knižnica predĺžené otváracie hodiny študovní a poskytuje svoje služby v dvojzmennej prevádzke
 • výpomoc dobrovoľníkov je prínosom aj pri nárazových prácach, ktoré priamo nesúvisia s prevádzkou študovní, ale je nevyhnutné ich zabezpečiť pre optimálne fungovanie knižnice
 • dobrovoľníci prinášajú nové nápady a energiu, obohacujú knižnicu o novú dimenziu a nových ľudí
 • dobrovoľníctvo je o vzájomnom rešpekte, tolerancii a ochote pomáhať. Tieto hodnoty prispievajú k posilneniu pozitívnej pracovnej atmosféry v knižnici.
Dobrovoľnícke aktivity v knižnici zahŕňajú:
 • Vyhľadávanie kníh, časopisov a záverečných kvalifikačných prác v študovniach a v sklade
 • Vyhľadávanie v elektronickom on-line katalógu
 • Príprava dokumentov podľa žiadaniek a rezervácií
 • Oprava a lepenie poškodených dokumentov.
 • Kopírovacie služby
 • Skenovacie služby
 • Usmerňovanie používateľov knižnice
Dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam ponúkame:
 • Príjemné pracovné prostredie
 • Možnosť zoznámiť sa s činnosťou akademickej knižnice a pôsobiť na pôde univerzity
 • Stretnutia s prevažne mladými ľuďmi, nové kontakty
 • Možnosť získať prehľad o knihách a časopisoch z rôznych oblastí
 • Dobrý pocit zo zmysluplne využitého voľného času
 • Pocit spolupatričnosti
 • Nové zážitky, skúsenosti a prax
 • Možnosťspoznať, ako efektívne a rýchlo vyhľadávať informácie na internete a ako fungujú elektronické služby
 • Možnosť oboznámiť sa so všetkými činnosťami, ktoré treba zabezpečiť, kým sa kniha dostane k používateľovi
 • Zaškolenie a pravidelnú podporu
Od dobrovoľníkov a dobrovoľníčok očakávame:
 • Čas 2 až 4 hodiny týždenne
 • Zodpovedný prístup k činnostiam a úlohám, ktoré im budú zverené
 • Dodržiavanie dohodnutého časového režimu
 • Rešpektovanie vnútorných smerníc univerzity a zodpovedný prístup k ochrane knižničného fondu
 • Slušné, ústretové, komunikatívne a asertívne správanie voči používateľom knižnice
 • Trestnú bezúhonnosť
 • Výhodou sú základné počítačové a technické zručnosti.

Ak sa chcete stať dobrovoľníkom/dobrovoľníčkou v Univerzitnej knižnici UMB kontaktujte:

Slávka Beracková, tel. 0908 278 768, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.