opri sa o mna logo

Opri sa o mňa je dobrovoľnícky program, ktorého podstatou je kamarátsky vzťah medzi dospelým dobrovoľníkom alebo dobrovoľníčkou a dieťaťom. V rámci programu sa vyškolený/á dobrovoľník/čka individuálne venuje jednému dieťaťu. Dvojica sa stretáva najmenej po dobu 10 mesiacov, na 2 -3 hodiny týždenne. Stretnutia prebiehajú predovšetkým mimo rodiny dieťaťa a ich náplň záleží na dohode medzi dobrovoľníkom/čkou, dieťaťom a rodičom.

Program Opri sa o mňa je učený pre deti vo veku od 6 do 16 rokov, podľa individuálnych potrieb aj mimo túto vekovú hranicu, ktoré to majú akýmkoľvek spôsobom v živote zložitejšie, než ich rovesníci. Program Opri sa o mňa vytvára priestor na rozvoj sociálnych a komunikačných zručností detí so šepcifickými potrebami, posilnenie ich sebadôvery, samostatnosti, zodpovednosti, pozitívnych vzorov správania a trávenia voľného času a rozširuje motiváciu k nadväzovaniu prirodzených rovesníckych vzťahov. Rola dobrovoľníka/čky v živote dieťaťa je podporná a v žiadnom prípade nie je náhradou rodičovskej roly. Podmienkou pre zaradene a účasť dieťaťa v programe je súhlas rodičov alebo iných zákonných zástupcov dieťaťa.

Dobrovoľníci a dobrovoľníčky v programe Opri sa o mňa sú mladí ľudia vo veku od 18 do cca 30 rokov.Program je v prípade záujmu otvorený aj pre starších dobrovoľníkov a dobrovoľníčky. Dobrovoľníci a dobrovoľníčky sú do programu vyberaní/é na základe osobných pohovorov a odbornej psychologickej diagnostiky. Pred účasťou v programe prechádzajú výcvikom a počas účasti v programe im je poskytovaná odborná podpora, vedenie a supervízia.

Program Opri sa o mňa je slovenským variantom programu Big Brothers Big Sisters, ktorý pôvodne vznikol pred 90 rokmi v Amerike. Dnes funguje v rôznych variantoch v mnohých krajinách po celom svete. Veľkému úspechu sa napríklad teší v susedných krajinách  - v Poľsku, v Maďarsku aj v Českej republike. Tam funguje pod názvom Pět P, rozbehli ho v roku 1996 a vďaka popularite, ktorej sa teší, funguje už v 18 českých mestách.

Koordinátorkou programu je Anička Vnučáková z Centra včasnej intervencie. V prípade, že by ste sa chceli do programu zapojiť, píšte na cvivnucakova @gmail.com

OPRI SA O MŇA je tiež súčasťou projektu "Dobrovoľníctvo pre všetkých" ktorý je podporený z ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014 - 2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

ACF siva

Foto: Martin Dubovský, Archív CD, n.o.

20180511 153219 4024 D600