Systémové upozornění
Hlavní informace

SERVICE LEARNING je inovatívna metóda učenia (sa), ktorá spája zmysluplnú dobrovoľnícku službu v komunite so vzdelávaním a reflexiou. V rámci service learningu je teoretická príprava prepojená so získavaním praktických skúseností. Pridanou hodnotou je, že okrem vlastného rozvoja umožňuje pomôcť iným v ich prirodzenom prostredí prostredníctvom vytvorenej aktivity. Service learningovou aktivitou sa reaguje na potreby vzdelávania (školy), praxe (organizácie) a sebarozvoja (žiakov a žiačok).

V service learningu sú dobrovoľnícke aktivity žiakov a žiačok prepojené s cieľmi a obsahom výchovy a vzdelávania. Metodika výučby celého predmetu alebo jeho časti je založená na službe v prospech iných v komunite a jej reflexii vo vzťahu k cieľom vzdelávania. Práve reflexia zážitkov či skúseností sa stáva kľúčom k pochopeniu významu celej service learningovej aktivity, ako aj prostriedkom prenosu novonadobudnutých skúseností do obsahu vzdelávania a aj do osobného života.

Centrum dobrovoľníctva realizuje s podporou Nadácie SLSP, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a mesta Banská Bystrica projekt na zvýšenie povedomia o metóde service learning.
 

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií ponúka tiež akreditovaný vzdelávací program service learning vo výchove a vzdelávaní detí a mládeže k dobrovoľníctvu.

Vzdelávací program:

 • je určený pre učiteľov a učiteľky základných a stredných škôl, ďalších pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení a pre pracovníkov a pracovníčky s mládežou

• je plný príkladov, praktických návodov, rád, skúseností, zážitkov a tvorivej atmosféry v bezpečnom prostredí

• je vedený tímom lektoriek s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu v rôznych prostrediach.

Na tréningu sa naučíte, ako spájať vzdelávanie so službou v komunite, získate teoretické poznatky, ale i praktické zručnosti v realizácii výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu prostredníctvom service learningu, spoznáte Koncepciu výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu a jej základné východiská, ciele a princípy a vytvoríte si vlastný plán či projekt implementácie service learningu v rámci svojej výchovno-vzdelávacej činnosti.

V r. 2019 sme realizovali Školu service learningu pre predagógov a pedagogičky z Trnavy, Bratislavy, Levíc, Košíc, Jarovníc a Prešova, fotogalériu zo vzdelávania si môžete pozrieť tu.

 

 

BBSK sivaUrad SVPROSPF UMB sivaACF siva

 

MŠVVaŠ SR sivaIuventa cbErasmusEZSPDCO

 

Nadasia SLSP sivaExpodomNebotraŽM designKNZMMesto BB siva

rtv 1Radio Reginalogo bbfm farebne 01lumen

  • Nikto nerobí väčšiu chybu ako ten, kto nerobí nič v presvedčení, že to málo, čo urobiť môže, je bezvýznamné.

    Edmund Burke
  • Medzi dobrovoľníkmi nenájdete žiadnych obyčajných ľudí, pridajte sa.

Facebook follow usemail

Instagram  twitter

    youtube