Spájame zmysluplnú dobrovoľnícku službu v komunite so vzdelávaním.

Dobrovoľníctvo a účasť na dobrovoľníckych aktivitách je v modernej spoločnosti fenomén, ktorý prispieva k zdravým a pozitívnym vzťahom medzi jej členmi. Dôležité hodnotové piliere vzájomnej úcty, rešpektu a spravodlivosti nielen medzi ľuďmi, ale aj vo vzťahu k prírode je potrebné prežívať v konkrétnych situáciách, na „vlastnej koži“. Práve účasť na dobrovoľníckych aktivitách prináša pre všetkých zúčastnených množstvo benefitov. Aktivity a vzťahy budované v komunite produkujú nové vedomosti, majú vplyv na osobný rozvoj a motivujú k ďalšiemu učeniu sa.

Service learning predstavuje ideálny koncept implementácie výchovy a vzdelávania k dobrovoľníctvu v prostredí všetkých stupňov škôl a rôznych školských zariadení. Rešpektuje všetky princípy výchovy a vzdelávania k dobrovoľníctvu zahrnuté v koncepcii výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu, ktorá bola na Slovensku prijatá v r. 2018. Jej zavedenie do praxe má prispieť k tomu, aby dobrovoľníctvo bolo prirodzenou súčasťou životného štýlu ľudí a života komunít na Slovensku, čím sa škola prepojí s reálnym životom.

banner2