Service learning na Univerzite Mateja Bela

Vzdelávanie v dobrovoľníctve - Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií

CLAYSS, Argentína - centrum zaoberajúce sa šírením informácií o service learningu