dobre srdce

25 žiakov a žiačok si počas 4 mesiacov vyskúšali spojiť pomoc v komunite s tým, čo sa učia v škole. Sami si naplánovali, kde chcú pomôcť a čo sa chcú naučiť, rozhodli sa svoj čas venovať seniorom v domove, odniesť si odtiaľ konkrétne príbehy z histórie, a dokonca vytvoriť z nich učebnú pomôcku pre seba aj svojich budúcich spolužiakov brožúrku príbehov pre hodiny dejepisu, slovenského jazyka a etickej výchovy. Táto brožúrka hrdo nesie názov, ktorý sami vymysleli: „Učíme sa z histórie". Brožúrky a celý service learningový projekt podporila Nadácia Tatra Banky v rámci programu Dobré srdce.

Čo to žiakom a žiačkam prinieslo? Na stretnutiach so seniormi a písaním príbehov sa žiaci stretli s vnímaním života seniorov, so životom v minulom storočí, s potrebou venovať čas seniorom v zariadeniach, naučili sa, že história nie je len v učebniciach, a naučili sa prezentovať svoje získané poznatky a dojmy v písanej, kreslenej ale aj ústnej forme pred publikom. Naučili sa, že pomáhať treba nie len jednorázovo, preto ich pomoc seniorom nekončí týmto projektom, ale v stretnutiach chcú pokračovať, pokiaľ sa bude dať. Ich učebná pomôcka ostane v škole aj pre ďalšie ročníky, 120 kusov brožúrok bude motivovať mladších spolužiakov ale aj rodičov a pedagógov k dobrovoľníctvu a podobným vlastným service learningovým projektom.

Hlavným cieľom projektu bola pozitívna interakcia žiakov v komunite prostredníctvom dobrovoľníckych aktivít pričom žiaci si mali vyskúšať naučené vedomosti v reálnom živote a prehlbujú si naučenú látku pomocou prepojenia výučby a praxe čo je podstata service learningových projektov na školách.

Fotogaléria z projektu

tbn logo horizontal rgb modra1