Projekt Po stopách Jozefa Murgaša bol projekt, na ktorom pracovali študenti odboru multimédiá Strednej priemyselnej školy Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici. Prostredníctvom projektu vzniklo prepojenie vzdelávacích cieľov slovenského jazyka a multimédií. Po návšteve pamätnej izby Jozefa Murgaša v obci Tajov, si študenti urobili exkurziu po meste Banská Bystrica a navštívili miesta, na ktorých J. Murgaš pôsobil a v ktorých budovách sídlila ich škola. Z týchto aktivít vznikol film, ktorý natočili aj zostrihali študenti.

„Film“ Po stopách JM bol premietaný vo vestibule počas celého dňa otvorených dverí. "Počas projektu sa prejavovalo nadšenie žiakov, ochota prekonať prekážky, dochviľnosť, zodpovednosť.

Ciele vzdelávania:

  • Editácia videí – vedieť upraviť a zostrihať vidoezáznam
  • Fotografovanie – vedieť spracovať a upraviť fotografie
  • Redaktorská práca – dokázať urobiť rozhovor s ľuďmi, vytvoriť a načítať komentár
  • Propagačná grafika – vedieť vytvoriť a upraviť plagát
  • Editácia audia – v štúdiu upraviť a zostrihať zvukový záznam
  • Práca s grafickými programami ( Premiere Pro, After efffects, Photoshop, Audacity, Camtasia)
  • Obsluha multimediálnej výbavy – vedieť pracovať s technikou v exteriéri
  • Vedieť spolupracovať v tíme
  • Rozvoj finančnej gramotnosti
  • Uvedomenie si svojich silných a slabých stránok

Ciele služby:

  • Vytvorenie spolupráce s Vedeckou knižnicou Banská Bystrica v bádateľskej (výskumnej) oblasti
  • Vytvorenie krátkeho filmu pre školu pri príležitosti Dňa otvorených dverí ako prezentáciu odboru Multimédiá

Prepojenie cieľov vzdelávania a cieľov služby:

  • Zisťovanie potrieb komunity prostredníctvom diskusie na hodinách etickej výchovy a občianskej náuky
  • Identifikovanie oblasti, v ktorej by chceli žiaci aktívne pomáhať
  • Dohodnutie sa žiakov s učiteľmi odborných predmetov o možnosti spracovať audiovizuálny materiál priamo na hodinách
  • Spoločné diskusie o rozdelení úloh v rámci obidvoch projektov (kameramani, fotografi, reportéri, „nástenkári“....)
  • Prerozdelenie finančných prostriedkov
  • Vytvorenie plagátov o zbierke prikrývok pre útulok umiestnených v priestoroch školy
  • Vytvorenie nástenky vo vestibule školy o projekte Po stopách J. Murgaša
  • Tvorba krátkeho filmu Po stopách J. Murgaša

Konkrétne kvalitatívne výsledky popísané pani učiteľkou zo SPŠ Murgaša v Banskej Bystrici:

"Prostredníctvom spoločných aktivít sa žiaci lepšie spoznávajú, keďže sú prváci a vidia druhých aj v iných situáciách a v inom priestore ako je pôda školy."