Projekt Pomáhame psíkom, realizovali študenti Strednej priemyselnej školy Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici.

Ciele vzdelávania:

 • Editácia videí – vedieť upraviť a zostrihať vidoezáznam
 • Fotografovanie – vedieť spracovať a upraviť fotografie
 • Redaktorská práca – dokázať urobiť rozhovor s ľuďmi, vytvoriť a načítať komentár
 • Propagačná grafika – vedieť vytvoriť a upraviť plagát
 • Editácia audia – v štúdiu upraviť a zostrihať zvukový záznam
 • Práca s grafickými programami ( Premiere Pro, After efffects, Photoshop, Audacity, Camtasia)
 • Obsluha multimediálnej výbavy – vedieť pracovať s technikou v exteriéri
 • Vedieť spolupracovať v tíme
 • Rozvoj finančnej gramotnosti
 • Uvedomenie si svojich silných a slabých stránok

Ciele služby:

 • Propagácia možnosti pomôcť útulkom
 • Pochopenie hodnoty nezištnej pomoci
 • Získanie praktických zručností prostredníctvom opravy psích búdok v kotercoch
 • Začať pravidelnú spoluprácu s útulkom KS Zvolen

Prepojenie cieľov vzdelávania a cieľov služby:

 • Zisťovanie potrieb komunity prostredníctvom diskusie na hodinách etickej výchovy a občianskej náuky
 • Identifikovanie oblasti, v ktorej by chceli žiaci aktívne pomáhať
 • Dohodnutie sa žiakov s učiteľmi odborných predmetov o možnosti spracovať audiovizuálny materiál priamo na hodinách
 • Spoločné diskusie o rozdelení úloh v rámci obidvoch projektov (kameramani, fotografi, reportéri, „nástenkári“....)
 • Prerozdelenie finančných prostriedkov
 • Vytvorenie plagátov o zbierke prikrývok pre útulok umiestnených v priestoroch školy
 • Vytvorenie nástenky v triede o službe Pomáham psíkom
 • Tvorba krátkeho filmu Pomáhame psíkom

Konkrétne kvalitatívne výsledky popísané pani učiteľkou zo SPŠ Murgaša v Banskej Bystrici:

"Prostredníctvom spoločných aktivít sa žiaci lepšie spoznávajú, keďže sú prváci a vidia druhých aj v iných situáciách a v inom priestore ako je pôda školy."