Centrum dobrovoľníctva, n.o. je organizácia, ktorá pôvodne vznikla ako občianske združenie začiatkom roku 2000. Jeho vznik bol podmienený najmä situáciou v meste Banská Bystrica, kde vzrastala potreba spojiť ľudí, ktorí chceli a chcú pracovať ako dobrovoľníci/dobrovoľníčky a organizácie, ktoré ich potrebovali a potrebujú.  Ďalšími impulzom k založeniu Centra dobrovoľníctva bola snaha vzbudiť nadšenie a lásku k dobrovoľníckej práci najmä u mladých ľudí a priblížiť ju všetkým obyvateľom mesta. Za roky existencie si Centrum udržalo svoje stabilné postavenie na poli mimovládnych organizácií a už dávno nepôsobí výlučne v Banskej Bystrici, ale svoje aktivity rozšírilo a neustále rozširuje i do celého banskonskobystrického kraja a za jeho hranice. Aj táto profilácia prispela k transformácii združenia na neziskovú organizáciu s rovnomenným názvom, poslaním aj cieľmi.

Centrum dobrovoľníctva je srdcom dobrovoľníctva v regióne.

Poslaním CD je prostredníctvom dobrovoľníctva rozvíjať potenciál ľudí a zlepšovať kvalitu života.

Snažíme sa o to, aby bolo dobrovoľníctvo prirodzenou súčasťou života ľudí v banskobystrickom kraji/regióne.


Ciele Centra dobrovoľníctva: 

 • Vzbudzovať záujem ľudí a organizácií o dobrovoľníctvo
 • Získavať ľudí pre aktívnu dobrovoľnícku činnosť
 • Zvyšovať kredit dobrovoľníctva v očiach verejnosti
 • Skvalitňovať úroveň manažmentu dobrovoľníctva v organizáciách
 • Vytvárať dobrovoľnícke príležitosti


Medzi naše hlavné aktivity patrí: 

 • Servis dobrovoľníctva
 • Propagácia dobrovoľníctva
 • Vzdelávanie a supervízia dobrovoľníkov a organizácií v oblasti dobrovoľníctva
 • Výskum v oblasti dobrovoľníctva a mládeže
 • Realizácia vlastných programov a projektov
 • Vysielanie a prijímanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok do/zo zahraničia
 • Spolupráca s národnými a medzinárodnými organizáciami v oblasti dobrovoľníctva
 • Každoročné oceňovanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok cenou Srdce na dlani

 

 

Centrum dobrovoľníctva je členom Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií.

 

Dokumenty Centra dobrovoľníctva.

 

Náš tím

U nás v Centre dobrovoľníctva sa niekedy od práce nevieme odtrhnúť. Do tímu chceme hlavy otvorené, ruky šikovné, ale hlavne, mysle kreatívne! A keď takýchto ľudí dáme dohromady, to je potom radosť pracovať! Zoznámme sa, teší nás :-)

Silvia Cochová

silvia

(1982) Silvia je našou štatutárkou. Zobrala si pod „krídla“ Centrum po dvoch rokoch aktívnej práce a aj preto, že jej ľudia a práca v našej organizácii naozaj prirástla k srdcu. Však pri dobrovoľníkoch a dobrovoľníčkach to asi inak ani nejde. Kedysi rozbiehala medzigeneračný program Čítankovo, či koordinovala prácu s Infobodmi o dobrovoľníctve v kraji. V súčasnosti sa snaží organizáciu zabezpečiť finančne, nadväzuje partnerstvá, rozdeľuje úlohy a nastavuje víziu. Vždy ju poteší akákoľvek, hoc aj veľmi malinká inciátíva, ktorá srší tou pravou esenciou dobrovoľníctva. Nemá totiž rada, ak si niekto z tohto slova urobí mantru a nechápe jeho pravý význam. Silvia vyštudovala enviro výchovu a ochranu biodiverzity. Rada sa túla krajinou a snaží sa čítať je príbehy. K dobrovoľníctvu ju zlákala predstava skutočných priateľstiev a spanie pod širákom, preto sa nedivte, ak ju stretnete na nejakej skautskej akcii. Je totiž skautkou telom aj dušou už niekoľko desiatok rokov ;).

 

Ida Adolfová

idka(1979) koordinátorka zahraničných dobrovoľníkov v rámci Európskej dobrovoľníckej služby. V mimovládnom sektore začala pôsobiť už počas štúdií na Ekonomickej fakulte UMB. V súčasnosti pracuje v Komunitnej nadácii Zdravé mesto ako finančná a programová manažérka. Venuje sa aj mládežníckemu programu a podporuje ľudí pri realizácii ich komunitných projektov. Má bohaté skúsenosti s konaním dobra na Slovensku ako aj v zahraničí. Venuje sa sebe, svojmu psovi, pasívne behá, kochá sa prírodnými krásami, rada poznáva nepoznané. Získate si ju úsmevom, či vtipnou príhodou. Jedlom tiež nepohrdne, ale s petržlenom u nej nepochodíte.

Lucia Rossová


foto ja(1982) Lucia sa venuje spolupráci s Infobodmi v našom kraji a príprave workshopov a vzdelávaní, ktoré sú jej srdcovkou. Môžete s ňou konzultovať kvalitu práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami. Pripravuje tiež kampaň Týždeň dobrovoľníctva. Okrem tejto práce sa profesionálne venuje aj "enviro sfére", vzdelávacím projektom a lektorovaniu rôznych tém. Voľnočasovo aj občianskej participácii, zlepšovaniu vecí verejných a skautovaniu. Miluje slovenské hory, cestovanie, túlanie sa zabudnutými krajmi, plávanie v jazerách a vyznáva gastroturistiku. Mimo toho sa však snaží o zdravý životný štýl. Koncom týždňa ju určite stretnete na dobrej káve (s koláčikom). 

 
Veronika KoskováVeronika Kosková

(1983) Veronika sa u nás venuje office manažmentu, s čím súvisia papierovačky, správa facebooku a databázy dobrovoľníckych ponúk. Pomáha pri príprave workshopov, podkladov k projektom, no proste, čo treba. Okrem toho koordinuje príležitostný dobrovoľnícky program „Uši k duši“, ktorý sme spustili v spolupráci s Katedrou sociálnej práce PF Univerzity M. Bela počas prvej vlny pandémie a od roku 2019 si pod svoje krídla zobrala oceňovanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok Srdce na dlani. Vo voľnom čase sa venuje rodine a je stále dobrovoľníčkou v Materskom centre Mamina, ktoré je jej srdcovkou.

 
Kristína Maková

Kika Maková

(1997) Koordinátorka programu „Spojivko v nízkoprahovom komunitnom centre Kotvička", v ktorom tiež jeden rok pôsobila ako dobrovoľníčka pri štúdiu sociálnej práce na UMB. Vďaka doučovaniu v Spojivku vidí prínosy pre deti v ich pokrokoch aj v sociálnom správaní. Dobrovoľníctvo jej dáva okrem skúseností aj možnosť spoznať sa s úžasnými ľuďmi a participovať na pomoci pre ľudí, ktorí ju potrebujú. Voľný čas najradšej trávi  so svojou rodinou, s kamarátmi pri dobrej káve, čítaním kníh a cestovaním. 

 
 
Mirka Duľová 1Miriam Duľová

(1997) Mirka je našou druhou koordinátorkou programu „Spojivko", ktorá jeho know-how prenáša za hranice poznaného. K nášmu tímu sa pripojila preto, lebo dobrovoľníctvo vníma ako vysokú a nevyhnutnú potrebu spoločenstva, prostredníctvom ktorého sa vie človek vymaniť zo svojho egoizmu a dať niečo druhému nezištne. Je študentkou sociálnej práce magisterského stupňa a v budúcnosti by rada pomáhala práve tým najzraniteľnejším. Svoju kreatívnu stránku pretavuje do každodenných maličkostí a najradšej má spontánne nápady a spoznávanie nových vecí.

 

Silvia Tešlárová
Sisa Tešlárová

(1973) Koordinátorka medzigeneračného programu „Čítankovo“. K nášmu tímu sa pridala počas už rozbehnutej pandémie, čo trochu skomplikovalo pokračovanie v realizácii tohto programu. Na druhej strane táto situácia vytvorila priestor pre nové kreatívne prístupy. Všetky jej predchádzajúce skúsenosti v zamestnaní majú jedného spoločného menovateľa a to prácu s ľuďmi. Naposledy pôsobila ako koordinátorka komunitného centra Rudlová-Sásová, kde si vyskúšala svoje komunikačné zručnosti - medzi  rôznorodými komunitami, ale aj so samosprávou. Má rada ľudí, rada sa s nimi rozpráva o veciach medzi nebom a zemou. Má nevšedný koníček - vykladá sny.

 

 

 

ČLENKY SPRÁVNEJ RADY

Centra dobrovoľníctva, n.o.

Alžbeta Brozmanová Gregorová

Betka

(1979) Betka je naša hlava študovaná, ktorá vymýšľa nové veci, a hľadá spôsoby, ako ich realizovať. Vždy všetko vybaví a vo všetkom nájde zmysel. V praxi pôsobí aj ako posudzovateľka projektov, lektorka a od roku 2010 ako akreditovaná supervízorka v sociálnej oblasti. Stíha za viacerých bez toho, aby niekde niečo chýbalo. Môžete ju stretnúť v kancelárii vedúcej katedry sociálnej práce na Pedagogickej fakulte UMB. Vo voľnom čase napríklad na tvorivých dieľňach, ktoré rada organizuje pre okruh svojich najbližších, v prírode alebo na detských ihriskách so svojou rodinkou. Vždy sa poteší dobrej hudbe a originálnym ručne vyrobeným darčekom. V Centre je našou veľkou konzultantskou oporou v oblasti dobrovoľníctva a service learningu. Bez nej si organizáciu veru predstaviť nevieme. Však stála už pri jeho zrode.

 
Janka Šolcová

Janka Š(1984) Koordinátorka dlhodobých dobrovoľníckych programov. Zhodou okolností ju tiež môžete nájsť pri výučbe na katedre sociálnej práce PF UMB, kde vedie semináre zamerané na rozvoj sociálnych zručností a teoretických vedomostí v oblasti sociálnej práce, venuje sa vzdelávaniam a supervíziám dobrovoľníkov so zameraním na prácu s deťmi a mládežou. Stretnúť ju môžete s Pathfindermi v táboroch a aktivitách pre malých i veľkých. Určite ju nekŕmte mäskom, vyberá si zdravšie varianty gurmánskych špecialít. Ak ju chcete potešiť, ukážte jej nové farby/nástroje/inšpirácie na tvorivé kreatívne dielne, alebo ju vezmite do kina na dobrý film.