vzdelávanie obr2Jedným z cieľov Centra dobrovoľníctva je zlepšovať kvalitu manažmentu dobrovoľníctva, respektíve zvyšovať profesionalizáciu práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami.

Za týmto účelom, v spolupráci s našimi partnermi, najmä s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií a Katedrou sociálnej práce PF UMB, realizujeme:

  • Akreditované vzdelávanie v oblasti manažmentu dobrovoľníctva v organizáciách
  • Vzdelávanie dobrovoľníkov/dobrovoľníčok pre prácu so špecifickými cieľovými skupinami (napr. deťmi, seniormi, ľuďmi so zdravotným postihnutím a pod.)
  • Supervíziu pre koordinátorov dobrovoľníckych programov v organizáciách
  • Supervíziu pre dobrovoľníkov/dobrovoľníčky

V prípade záujmu o vzdelávanie alebo supervíziu v oblasti dobrovoľníctva nás neváhajte kontaktovať. Tréning, workshop, či supervíziu vám vieme pripraviť aj na mieru. Informácie o aktuálnych ponukách vzdelávaní a supervízií môžete získať prostredníctvom nášho newslettera (prihlásenie na odber tu), pozvánok v sekcii Novinky alebo nás sledujte na facebookovej stránke Centra dobrovoľníctva.

 

Cenník supervízii