Systémové upozornění
Hlavní informace

Týždeň dobrovoľníctva prichádza aj do Banskobystrického kraja Záujemcovia majú na výber viac ako 35 aktivít

Centrum dobrovoľníctva, n.o. v spolupráci s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií a ďalšími krajskými dobrovoľníckymi centrami otvorilo pre verejnosť prihlasovanie do nového ročníka národnej kampane Týždeň dobrovoľníctva, ktorý sa uskutoční od 16. do 22. septembra 2021. Slovensko sa po 13. raz zmení na krajinu dobrých skutkov.

Miestne organizácie vytvorili stovky príležitostí vyskúšať si dobrovoľnícku prácu, venovať svoj čas užitočnej pomoci v bezprostrednom okolí ako i spoznať samotné organizácie a podobných ľudí, ktorí myslia popri vlastných potrebách na druhých. Do kampane sa dosiaľ prihlásilo 23 organizácií, ktoré po celom kraji pripravia viac ako 35 dobrovoľníckych príležitostí. Ktokoľvek si tak už teraz môže vybrať z veľkej ponuky jednorazových dobrovoľníckych aktivít, ktoré pripravujú občianske združenia, školy, centrá voľného času, knižnice, múzeá, zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb, samosprávy a ďalšie.

Program pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky je dostupný na webe www.tyzdendobrovolnictva.sk  Záujemcovia si môžu vybrať z ponuky aktivít tú, ktorá ich zaujme priamo v ich okolí, a na webe sa na ňu priamo prihlásiť.

TD príspevok na FB 5V našom kraji ponúka aktivity viacero organizácií, ktoré hľadajú pomoc najmä s úpravou areálov (Záhrada spomienok vo Zvolene, DD a DSS Senium na Fončorde, Detské centrum Stadetore, Komunitné centrá), prerábke priestorov (365.labb) či pomoci pri organizovaní burzy detského oblečenia alebo výrobe hračiek pre deti z krízových centier.

Týždeň dobrovoľníctva môže byť aj skvelým štartom pre dlhodobejšie dobrovoľníctvo – nových dobrovoľníkov a dobrovoľníčky hľadá občianske združenie Svetielko nádeje, Erika Karová, CoWorking Banská Bystrica a Komunitné centrá.

„Tešíme sa, že aj v tomto neľahkom roku opäť prejavili záujem otvoriť pre verejnosť dobrovoľnícke aktivity mnohé organizácie po celom Slovensku a za všetkých potrebných epidemiologických opatrení môžeme aj uprostred tohto septembra uskutočniť národnú kampaň Týždeň dobrovoľníctva. Počet miest pri jednotlivých aktivitách je limitovaný, preto odporúčame záujemcom registrovať sa na aktivitu, o ktorú budú mať záujem, v prvých dňoch,“ uvádza Dominika Hradiská, výkonná riaditeľka  Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií.

Týždeň dobrovoľníctva 2021 je podporený z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Akreditované školenie Manažment krátkodobých dobrovoľníckych aktivít už v septembri!

Po našom školení už nebude žiadny problém zorganizovať podujatie či krátku aktivitu s pomocou dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. V rámci Týždňa dobrovoľníctva Vám prinášame akreditované vzdelávanie Manažment krátkodobých dobrovoľníckych aktivít.MKDA 2021 september

Interaktívne a neformálne podané témy týkajúce sa manažmentu dobrovoľníkov, a tiež "event" manažmentu v rozsahu 8 hodín. Naučíte sa akciu v jednotlivých krokoch dobre naplánovať a vyhodnotiť. Prejdeme si aj ako dobre svoju aktivitu spropagovať a pozvať si na ňu tých správnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, Kurz pokračuje dištančným štúdiom formou konzultácií a odovzdania prakticky využiteľnej práce vybraného "eventu". Absolventi/ky dostanú po ukončení prezenčnej časti a odovzdaní práce certifikát akreditovaného vzdelávania MŠVVaŠ SR.

Termín vzdelávania: 20. september 2021, 9:00 - 17:00
Miesto konania: Lučenec, CoWorking Priestor
Cena školenia: 20 € (pokrýva len najnutnejšiu réžiu, pitný režim, malé občerstvenie). Vzdelávanie je nutné uhradiť vopred.

Link na prihlasovanie: https://forms.gle/c48DVZPerJ48A1AJ7
Prihláška je záväzná, v prípade otázok nás kontaktujte na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. (Lucia Rossová, Centrum dobrovoľníctva, n.o.)

Podujatie bude prebiehať v súlade s protipandemickými opatreniami. Situáciu neustále monitorujeme a o prípadných zmenách budeme včas informovať.

Ako deti z nízkoprahu Kotvička našli 5. element

Centrum dobrovoľníctva, n.o. pod vedením Janky Šolcovej a Kristíny Makovej v spolupráci s Pathfinder Slovakia uskutočnili v dňoch po prvýkrát  denný tábor, ktorý bol venovaný deťom z Nízkoprahového komunitného centra Kotvička v Banskej Bystrici.

Denný tábor sa konal 26.07.2021  - 30.07.2021 a zúčastnilo sa ho 9 detí od 5 do 11 rokov pre ktoré bol pripravený celodenný program. Ten si organizátorky pripravili podľa tematiky štyroch elementov - Zem, voda, vzduch a oheň. Jednotlivé aktivity neboli venované len letným radovánkam, ale hlavne vzdelávaniu, podpore vzťahov v  skupine a sebarozvoju. Piatok, posledný deň sa niesol v duchu rozvoja Rómskej identity a kooperácii v skupine, kde deti objavili 5. element, ktorý symbolizuje vzťahy.

Výrok dieťa KotvičkaPre deti okrem aktivít bolo pripravené aj vystúpenie tanečnej skupiny Romano rat (Rómska krv) z občianskeho združenia Nádej deťom, ktoré vedú manželia Nátherovci. Na základe získaných pozitívnych ohlasov od detí a sociálnych pracovníčok zo zariadenia núdzového bývania  Kotva v Banskej Bystrici plánujeme zrealizovať ešte v posledný augustový deň, spoločný celodenný program pre deti. Počas vyhodnotenia sa deti sa vyjadrili, že sa veľmi zabavili, mali možnosť  konečne po dlhej dobe sa stretnúť s novými ľuďmi a zažiť niečo nové ako napríklad dlhú turistiku spojenú s opekaním, ktorá sa im páčila najviac a napriek tomu, že túra  bola náročná, ale ten pocit, že to zvládli, stál za to.

Aj napriek náročnému týždňu si všetci odnášame vrece plné vtipných  a milých spomienok na ktoré tak rýchlo nezabudneme. Naša veľká vďaka patrí ale hlavne dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam, ktoré boli ochotní pripraviť si pre deti aktivity, venovať im  svoj letný čas a energiu. Ďakujeme aj  manželom Nátherovcom za pomoc pri tvorbe aktivít, deťom z o.z. Nádej deťom za krásne, temperamentné vystúpenie a motiváciu pre deti z Kotvy. Taktiež by sme chceli poďakovať Mestu Banská Bystrica, konkrétne Komunitnému centru Komuce na Robotníckej ulici a Komunitnému centru Sásová za prepožičanie priestorov na aktivity a v neposlednom rade za finančnú podporu z Active citizen fund Slovakia, vďaka ktorej sa môžeme deťom z marginalizovaných skupín aktívne venovať.

Veríme, že o rok sa nám podarí zrealizovať minimálne tak skvelý tábor, ako bol denný tábor 5. element a že sme započali novú tradíciu pre deti, ktoré sú zapojené do dobrovoľníckeho, doučovacieho programu SPOJIVKO.

- Kristína Maková -

 

IMG 20210727 132658

IMG 20210727 124718

IMG 20210728 110304

 

 

 

 

 

Čítať ďalej...

Španielske dobrovoľníčky v Banskej Bystrici

  • 4 študentky z rôznych kútov Španielska v rámci programu European University Program of Volunteering and Service learning

  • Nové návrhy medzigeneračných dobrovoľníckych programov zameraných na zlepšovanie kvality života seniorov a senioriek v Banskej Bystrici

  • Spolupráca s Univerzitou M. Bela a o.z. Otvorená škôlka

  • Polievka Pomoci so španielskym nádychom, španielska kuchyňa a množstvo stretnutí

20210706 112916Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici sa v roku 2021 stala súčasťou programu European University Program of Volunteering and Service-learning. V rámci tohto programu mali  študenti a študentky zo zapojených univerzít možnosť počas leta absolvovať stáže v rámci dobrovoľníckych a service-learningových  projektov v Európe. Do Banskej Bystrice tak zavítali študentky z rôznych kútov Španielska, ktoré stážovali u nás v Centre dobrovoľníctva i v Lesnom klube Mravenisko.

Service learning je inovatívna metóda učenia (sa), ktorá spája zmysluplnú dobrovoľnícku službu v komunite so vzdelávaním a reflexiou. Práve účasť na dobrovoľníckych aktivitách prináša pre všetkých zúčastnených množstvo benefitov. Aktivity a vzťahy budované v komunite produkujú nové vedomosti, majú vplyv na osobný rozvoj a motivujú k ďalšiemu učeniu sa. Service learning tak predstavuje ideálny koncept implementácie výchovy a vzdelávania k dobrovoľníctvu v prostredí všetkých stupňov škôl a rôznych školských zariadení (SL a ocenenie Angažovaná škola).

Čítať ďalej...

V Banskobystrickom kraji sa aj tento rok uskutoční kampaň Týždeň dobrovoľníctva

Už po trinásty raz dostanú obyvatelia a obyvateľky mnohých miest Slovenska príležitosť jednorazovo vyskúšať si prácu dobrovoľníkov.

TD 2021Slovensko sa aj v roku 2021 zmení na krajinu dobrých skutkov. Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici v spolupráci s dobrovoľníckymi centrami v Bratislave, Nitre, Žiline, Trenčíne, Prešove a Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií pripravuje v poradí 13. ročník kampane Týždeň dobrovoľníctva, ktorá sa tradične uskutoční po letných prázdninách, v polovici septembra.

„V minulom roku sa do Týždňa dobrovoľníctva zapojilo 703 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok a spolu venovali 1713 hodín svojho času. Je to nádherné číslo, ak vezmeme do úvahy, že pandémia COVID-19 a protiepidemické opatrenia eliminovali aktivity so zapojením ohrozených skupín. Organizácie vytvorili priestor zapojiť sa do príprav podujatí a propagačných materiálov, estetizácie vonkajších priestorov, náučných chodníkov, opravy vedeckých hračiek či výroby vzdelávacích materiálov. Veríme, že aj v tomto roku sa taktiež prihlásia rôznorodé organizácie a vytvoria tak pestrú paletu rozmanitých aktivít,“ hovorí koordinátorka Týždňa dobrovoľníctva z Centra dobrovoľníctva v Banskej Bystrici, Lucia Rossová.

Čítať ďalej...

Prezentácia výstupov k národnému projektu „Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti“ (Výskum MNO a OS)

Kvalitnejšie verejné politicky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnostiPozývame Vás na prezentáciu a diskusiu o výstupoch národného projektu „Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti", v ktorom UMB v Banskej Bystrici vystupovala ako kľúčový partner a na ktorom participoval tím učiteľov a učiteliek z Pedagogickej a Ekonomickej fakulty UMB. Prezentácia sa bude konať  dňa 24. 6. 2021 o 13:00 hod. na pôde Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, v budove Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, Kuzmányho 1, 974 01  Banská Bystrica.

V úvode podujatia budú prezentované výstupy národného projektu. Nasledovať budú diskusie k prezentovaným výstupom a zber podnetov od širokého spektra zástupcov občianskej spoločnosti.

Čítať ďalej...

Zoznamka s dobrovoľníctvom

Zoznamka s dobrovoľníctvom

V rámci Dní mesta Banská Bystrica Vás v spolupráci s 365.labb pozývame na Zoznamku s dobrovoľníctvom, ktorá sa uskutoční 18.6.2021 o 16.00 hod. v coworkingovom centre 365.labb na Lazovnej 5, kde sídli aj naša kancelária.

Dozviete sa, kde v Banskej Bystrici privítajú pomoc dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Ktoré z organizácií potrebujú pomocné ruky, hlavy aj srdcia a ako to u nich chodí. Ide leto a možností ako ho prežiť zmysluplne bude naozaj veľa.

 Tešíme sa na vás.

Uši k duši - veľká pomoc proti osamelosti

Uši k duši grafika webProgram Uši duši je telefonická linka pomoci pre ľudí, ktorí sa cítia byť osamelí. Prvotná myšlienka tohto programu vznikla počas prvej vlny pandémie, kedy ľudia ostávali zo dňa na deň doma osamelí a museli čeliť neistote, smútku a izolácii.

Príležitostný dobrovoľnícky program vznikol vďaka spolupráci dvoch subjektov – Centra dobrovoľníctva, n.o. a Pedagogickej fakulty UMB, ktoré obe pôsobia v Banskej Bystrici. Inšpirovali ich mnohé iniciatívy vznikajúce po Slovensku ako dôkaz solidarity. Oni sa rozhodli spojiť sily a expertízu z oblasti psychológie a sociálnej práce a spoločne so študentami dali programu názov Uši k duši. Je to program o povzbudení, rozhovoroch cez telefón, o sile slova, ale i o vychádzaní zo zóny komfortu, či aktívnom počúvaní. Hlavne o posledných dvoch vo svojich spätných väzbách často hovorili dobrovoľníci, ktorí pravidelne telefonovali klientom a boli im bútľavými vŕbami.

Treba však povedať, že sa nejedná o odbornú psychologickú pomoc, ide skôr o vypočutie a zdieľanie bežných životných radostí a starostí prostredníctvom dobrovoľníkov a dobrovoľníčok z radov študentov UMB. Tí dostávali počas intenzívneho 3 mesačného programu pravidelnú mentorskú a supervíznu pomoc od svojich vyučujúcich z Pedagogickej fakulty a napĺňali tak svoje komunitné poslanie.

Koncom mája skončila jeho 2. etapa, ktorá začala vo februári 2021 a z nášho pohľadu ju vnímame ako veľmi úspešnú a tiež prospešnú. Sú za tým nie len pekné čísla, no predovšetkým povzbudivé výpovede klientov a klientiek, ale aj dobrovoľníkov na linke. Do programu sa ich prihlásilo dvadsať, medzi ktorými boli seniori, osamelé matky, zdravotne znevýhodnení, či ľudia v produktívnom veku. Na linke si s nimi telefonovalo 19 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Spolu uskutočnili 479 hovorov a pretelefonovali neskutočných 10 631 minút. Telefonáty s klientmi a klientkami nás utvrdili v presvedčení, aká častá je osamelosť ľudí plynúca z izolovanosti či anonymity miest a koľko radosti a nádeje vie vniesť do života krátky rozhovor s človekom.

Čítať ďalej...

Akreditované školenie "Manažment krátkodobých dobrovoľníckych aktivít" už v júni

60b7457e70043f0ad866edc2Rok strávený v pandemických opatreniach odhalil nielen veľkú solidaritu ľudí zapájajúcich sa do dobrovoľníckych aktivít a iniciatív, ale častokrát aj našu nepripravenosť dobrovoľníkov a dobrovoľníčky riadiť. Ako na to, a hlavne pri jednorázových aktivitách sa dozviete na našom akreditovanom školení, ktoré voláme aj „jednodňovky ľavou zadnou“. Prejdeme si ako dobre spropagovať svoju aktivitu a pozvať si naň tých správnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, naučíte sa akciu dobre naplánovať a vyhodnotiť. Po našom školení už nebude žiadny problém zorganizovať podujatie či krátku aktivitu aj s pomocou dobrovoľníkov a dobrovoľníčok.

Vzdelávanie je otvorené pre koordinátorov a koordinátorky dobrovoľníkov, ale aj iným záujemcom v rozsahu 8 hodín. Pokračuje dištančným štúdiom formou konzultácií, príprav a odovzdania prakticky využiteľnej práce vybraného "eventu". Vzdelávanie prebieha interaktívnym neformálnym spôsobom a  vedú ho skúsené lektorky z Centra dobrovoľníctva.

Absolventi/ky získajú po ukončení prezenčného kurzu a odovzdaní práce certifikát akreditovaného vzdelávania MŠVVaŠ SR.

Cena školenia je 15 Eur a pokrýva najnutnejšie výdavky na kurz.

Prihlásiť na školenie sa môžete vyplnením google formuláru. Vzdelávanie sa bude konať v Banskej Bystrici.

Ako spoločnými silami pomáhame od začiatku pandémie zraniteľným skupinám, osamelým ľudom a ľudom v karanténe.

Je to už rok, čo zmenila naše životy pandémia. Rok, čo sme aj v Centre dobrovoľníctva presunuli pozornosť a dobrovoľnícku službu viac na zraniteľné skupiny. Bola pre nás samozrejmosť podať pomocnú ruku, či už pri šití a rozdávaní rúšok, pri spoluorganizovaní zbierky hygienických pomôcok pre sociálne odkázané skupiny obyvateľov, pri nákupoch. Výborný na tom je aj fakt, že sme v tom nezostali sami. Spojili sme sily a pomohli tak mnohým, ktorí o pomoc požiadali. Dobrovoľníci a dobrovoľníčky z „O nás nejde“ si počas prvej vlny pandémie zobrali pod ochranné krídla seniorov z KOMUCE v Sásovej v Banskej Bystrici. 16-ti zabezpečili na týždennej báze dokopy 130 nákupov. Saleziáni a ich dobrovoľníci a dobrovoľníčky si adoptovali počas prvej vlny pandémie 14 ľudí zo Sásovej a Starej Sásovej a urobili už cez 60 nákupov, ktoré zahrňovali lieky a jedlo, rozdali cez 400 rúšok, venčili psov. Do tejto služby sa nezištne zapojilo cez 35 mladých ľudí. Sú naďalej otvorení pomôcť s nákupmi, či registráciou na očkovanie. Foto nakupyNo a my v Centre dobrovoľníctva sme vďaka ochote dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ako aj skautov a skautiek z  89.zboru Cuprum, 59.zboru Barbakan v Banskej Bystrici rozniesli množstvo rúšok a v týchto dňoch uskutočnili už 63. nákup. Nákupy robíme neustále, a to skrz linku Osamelý senior, ktorú zriadilo mesto Banská Bystrica. Spolupráca s mestom pokračuje a nákupy zabezpečujeme, či už pre seniorov, alebo  pre ľudí v karanténe.

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam, ktorí nezištne venovali a stále venujú svoj čas pomoci druhým. Ste pre nás oporou a zdrojom sily  a energie pokračovať.

V týchto a aj ďalších službách, zameraných na pomoc zraniteľným a osamelým ľudom v domácom prostredí, plánujeme pokračovať formou nového dobrovoľníckeho programu. Bude vyžadovať financie na koordinátora, preplácanie nákladov dobrovoľníkom (cestovné, telefón), vzdelávanie, školenia a pod. Ak sa vám naše plány páčia, podporte nás prostredníctvom venovania 2% . Ďakujeme. https://www.centrumdobrovolnictva.sk/o-nas/2-percenta

BBSK sivaUrad SVPROSPF UMB sivaACF siva

 

MŠVVaŠ SR sivaIuventa cbErasmusEZSPDCO

 

Nadasia SLSP sivaExpodomNebotraŽM designKNZMMesto BB siva

  • Nikto nerobí väčšiu chybu ako ten, kto nerobí nič v presvedčení, že to málo, čo urobiť môže, je bezvýznamné.

    Edmund Burke
  • Medzi dobrovoľníkmi nenájdete žiadnych obyčajných ľudí, pridajte sa.

Facebook follow usemail

Instagram  twitter

    youtube