Spoznali sme tohtoročných nositeľov národného ocenenia Srdce na dlani.
Srdce na dlani 3Už 14. krát boli ocenené výnimočné dobrovoľnícke skutky a projekty. Ocenenia boli udelené  v desiatich kategóriách tak, aby bolo pokryté široké spektrum dobrovoľníckych príležitostí na Slovensku a rovnako aj dobrovoľníctvo Slovákov v zahraničí. Národné oceňovanie zorganizovala Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií a uskutočnilo sa pod záštitou ministra zahraničných vecí a európskych Slovenskej republiky vo štvrtok 16. marca 2023.

Nezávislé krajské hodnotiace komisie posunuli 52 najsilnejších príbehov dobra na národné ocenenie. Spolu so 17 priamymi nomináciami ich bolo spolu 69. Národná hodnotiaca komisia rozhodla, že ocenenia boli tento rok udelené v 8 rôznych kategóriách a 2 podkategóriách.

Pripravujeme obľúbené jednodňové vzdelávanie, ktoré ponúka základné témy manažmentu dobrovoľníctva jednorazových alebo krátkodobých aktivít.

Témy týkajúce sa manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok - od nevyhnutnej dokumentácie cez úspešný nábor, prípravu a starostlivosť o dobrovoľníkov - podáva interaktívnym a neformálnym spôsobom.

 

 

BBSK sivaUrad SVPROSPF UMB sivaACF siva

 

MŠVVaŠ SR sivaIuventa cbErasmusEZSPDCO

 

ŽM design    KNZM     Mesto BB siva

rtv 1Radio Regina   logo bbfm farebne 01       lumen