Systémové upozornění
Hlavní informace

V Centre dobrovoľníctva sme hosťovali študentov zo Španielska

Centrum dobrovoľníctva dlhodobo spolupracuje s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorá sa aj v tomto roku zapojila do programu FLY 2022- European University Program of Volunteering and Service-learning. Program ponúka cez univerzitu študentom možnosť absolvovania letných stáží v rámci viac ako 50 dobrovoľníckych a service-learningových  projektov v destináciách Európy, Latinskej Ameriky a Afriky.  

1jpg

Service learning je inovatívna vyučovacia metóda, ktorá vo svete zažíva veľký vzostup a v mnohých krajinách je bežnou súčasťou vyučovania. Je to spôsob vzdelávania (sa), v rámci ktorého je teoretická príprava prepojená so získavaním praktických skúseností. Pridanou hodnotou service learningu je, že okrem vlastného rozvoja umožňuje pomôcť iným v ich prirodzenom prostredí prostredníctvom vytvorenej aktivity. Service learningovou aktivitou sa reaguje na potreby vzdelávania (školy), praxe (organizácie) a sebarozvoja (študentov a študentiek). Vzdelávanie v tejto metodike ponúka pod hlavičkou Platformy dobrovoľníckych centier a organizácii aj Centrum dobrovoľníctva.

Ako jeden z partnerov Univerzity Mateja Bela sme u nás, v rámci programu FLY 2022, hostili 2 študentov zo Španielska – Raisu a Pedra. Okrem Centra dobrovoľníctva, prijali do svojich organizácii na 2 týždňovú stáž študentov aj Centrum komunitného organizovania, občianske združenie Creativas made a Kolečko.

„Základnom programu sú výmena a vzdelávacia skúsenosť založené na service learningových princípoch. Umožňuje získať skúsenosť s dobrovoľníctvom, učenie sa v praxi s možnosťou dať hodnotu zručnostiam, skúsenostiam a energii zapojených študentov. Každý projekt je navrhnutý tak, aby ponúkol intenzívnu skupinovú a interkultúrnu skúsenosť približujúcu k realite a kontextom, ktoré budú zažívať ako ľudia a ako budúci profesionáli a profesionálky“ hovorí Alžbeta Gregorová Brozmanová“ koordinátorka programu na UMB.

Čítať ďalej...

ODŠTARTUJ SA S TÝŽDŇOM DOBROVOĽNÍCTVA

Štartujeme prihlasovanie do 14. ročníka národnej kampane Týždeň dobrovoľníctva 

14. ročník národnej kampane sa uskutoční od 16. septembra a potrvá do 22. septembra, pričom otvorí brány stoviek dobrovoľníckych organizácií po celom Slovensku. Samotné organizácie môžu prihlásiť svoju aktivitu do 30. augusta prostredníctvom oficiálneho webu www.tyzdendobrovolnictva.sk. Týždeň dobrovoľníctva prináša možnosť vyskúšať si dobrovoľnícku prácu, spoznať výnimočných ľudí a pomôcť tam, kde je to práve potrebné. 

logo TD

Centrum dobrovoľníctva Banská Bystrica v spolupráci s dobrovoľníckymi centrami v Bratislave, Nitre, Žiline, Trenčíne, Trnave, Prešove a Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií pripravuje v poradí 14. ročník kampane Týždeň dobrovoľníctva, ktorá sa tradične uskutoční po letných prázdninách, v polovici septembra. Heslom tohto ročníka je ODŠTARTUJ SA S TÝŽDŇOM DOBROVOĽNÍCTVA. 

„Udalosti posledných týždňov potvrdzujú, že ľudia vedia v krízových situáciách odpovedať nezištným dobrom a zapojiť sa do pomoci druhým. Veľa ľudí si skúsilo dobrovoľníctvo prvýkrát, keď rozdávali rúška, robili nákupy, či chodili triediť materiálnu pomoc, alebo sprevádzať odídencov na úrady. Aj mnohí dobrovoľníci, ktorí mali už skúsenosť s dobrovoľníctvom z rôznych iných organizácii či podujatí, neváhali a zapojili sa, kde bolo potrebné. Pandémia a kríza na Ukrajine preverili mnohé organizácie, ktoré sa rýchlo a efektívne zmobilizovali, preskupili svoje sily a prispôsobili svoje zameranie podľa aktuálnych potrieb spoločnosti. Ich témy a agenda však nezmizli, len sa znásobili. Aj mnohé iné pokračovali v tých svojich. Občianske združenia napr. i naďalej doučovali deti z okraja spoločnosti, či pomáhali v zariadeniach s manuálnymi prácami v exteriéri, alebo pomáhali pri organizovaní podujatí. Sú organizácie, ktoré i naďalej potrebujú pomoc dobrovoľníkov. Sú témy, ktoré žijú dobrovoľníctvom. Odštartujte s nami ďalšiu éru dobrovoľníctva,“ uvádza Veronika Kosková, programová manažérka  Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií a koordinátorka Týždňa dobrovoľníctva na národnej úrovni.

Čítať ďalej...

Jednodňovky ľavou zadnou s naším školením! Manažment krátkodobých dobrovoľníckych aktivít už tradične v júny.

MKDA 06 2022
V júni sme si pre všetkých vás, ktorí pracujete s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami pripravili akreditované školenie MSVVaŠ SR. V našich radoch ho voláme aj Jednodňovky ľavou zadnou :) a to práve preto, že po tomto školení už žiadne krátka aktivita či podujatie pre vás nebude problém. Školenie ponúka interaktívne a neformálne podané témy týkajúce sa manažmentu dobrovoľníkov, a tiež "event" manažmentu. Kurz pokračuje dištančným štúdiom formou konzultácií a odovzdania prakticky využiteľnej práce vybraného "eventu". Absolventi/ky dostanú po ukončení prezenčnej časti a odovzdaní práce certifikát akreditovaného vzdelávania MŠVVaŠ SR.

Naškolení sa dozviete:

- aká je legislatíva a aká administrácia je nevyhnutná

- ako urobiť úspešný nábor a na čo dobrovoľníkov nalákať

- ako správne motivovať

- čo robiť, aby naplánovaná aktivita bola úspešná.


Školenie sa uskutoční v priestoroch 365.labb - coworkingu na Lazovnej 5 v Banskej Bystrici. Začíname o 9,00 hod a predbežný koniec predpokladáme okolo 17,00 hod. Občerstvenie a káva je súčasťou.

Cena školenia: 30 € (pokrýva len najnutnejšiu réžiu, pitný režim, malé občerstvenie). Vzdelávanie je nutné uhradiť vopred

Na kurz sa treba prihlásiť tu: https://forms.gle/Mtts8b2B1LmRmz459
Uzávierka prihlášok je 11.6. 2022.

 

Poďte na Letnú školu Service learningu

LŠ SL 2022

Service learning je vyučovacia a učebná stratégia, ktorá prepája zmysluplnú dobrovoľnícku službu v komunite so vzdelávaním a reflexiou. Dobrovoľníctvo a účasť na dobrovoľníckych aktivitách v spoločnosti prispieva k zdravým a pozitívnym vzťahom medzi jej členmi. 

Service learning dlhodobo podporujeme v Centre dobrovoľníctva, je aj súčasťou Koncepciou výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu (z roku 2018). Vzdelávanie ponúkame v spolupráci s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií, ktorá realizuje aj oceňovanie škôl za service learningové projekty pod značkou Angažovaná škola

Letná škola Service learningu titlLetná škola Service learningu je akreditované vzdelávanie, zamerané na porozumenie výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu + na praktické zručnosti, kroky na implementáciu service learningu vo formálnom vzdelávaní. Vzdelávanie je určené pre učiteľov a učiteľky, pedagogických a odborných zamestnancov na základných a stredných školách, ale aj pre pracovníkov a pracovníčky s mládežou. 

Na Letnej škole ponúkame:

 • návod ako dobrovoľníctvo začleniť do vzdelávania (napr. do konkrétneho predmetu)
 • ako si nastaviť vzdelávacie ciele
 • ako do celého procesu zapojiť žiakov a študentov tak, aby ich to bavilo
 • ako podporiť vzdelávanie využitím metód reflexie

Vzdelávanie pozostáva z letnej časti v dňoch 22. - 24. augusta, následných konzultácií, jesenného online stretnutia a spracovania záverečného zadania - plánu implementácie service learningu vo vlastnej škole/školskom zariadení. 

Cena za vzdelávanie je 75 €, súčasťou sú podporné materiály v priebehu školenia, konzultácie,
obed a občerstvenie počas letnej časti. 

Prihlasovanie je otvorené do 24. júla 2022 prostredníctvom formulára TU

 

pdco logoLetnú školu service learningu môžeme organizovať aj vďaka spolupráci s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií, ktorá je garantom celého akreditovaného vzdelávania.

 

 

 

Vzdelávaj sa - pomôž - zaži!

Otvárame II. turnus vzdelávaco-dobrovoľníckeho projektu LINK Academy - prihlasujte sa do 29. apríla 2022

Cieľom projektu, na ktorom spolupracujeme s organizáciou LINK CoWorking, je podpora a rozvoj kľúčových sociálnych a profesijných zručností a schopností mladých ľudí. Vzdelávacia časť obsahuje 5 workshopov na témy ako prezentačné zručnosti, time manažment, marketing – sociálne siete, ako robiť podcasty a ako sa zlepšiť v blogovaní.

Po vzdelávacej časti budú účastníci a účastníčky rozdelení do projektových tímov, v ktorých budú dobrovoľníčiť v partnerských organizáciách z oblasti životného prostredia, občianskeho aktivizmu či sociálnej oblasti pri riešení konkrétnych úloh a zadaní, počas letných mesiacov.

V II. turnuse je v ponuke dobrovoľníctvo v Združení Slatinka, DD a DSS Senium, ale aj priamo v Centre dobrovoľníctva

Projekt LINK Academy je určený študentom a študentkám stredných a vysokých škôl z Banskej Bystrice a blízkeho okolia, ale aj absolventom, LINK Academy IIabsolventkám alebo iným mladým ľuďom do 30 rokov. Účasť v projekte je bezplatná. 

Počas celého trvania projektu budú mať účastníci a účastníčky možnosť vzdelávať sa a čerpať inšpiráciu a motiváciu na inovatívnej webovej vzdelávacej platforme.

Projekt je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Prihlasujte sa do projektu prostredníctvom prihlasovacieho formulára do 29.4.2022.

POZNÁME VÝSLEDKY NÁRODNÉHO OCEŇOVANIA SRDCE NA DLANI 2021

Na ocenenie Dobrovoľník roka 2021 – odovzdávanie ceny Srdce na dlani bolo naprieč Slovenskom nominovaných 315 dobrovoľníkov a projektov. Nominácie do celoslovenského podujatia postúpili z krajských úrovní. Nezávislé krajské hodnotiace komisie z jednotlivých krajských dobrovoľníckych centier posunuli 43 najsilnejších príbehov dobra na celoslovenské ocenenie. Spolu s tromi priamymi nomináciami ich bolo spolu 46.  275286907 4896672240449859 7840494356590642349 n

Za Banskobystrický kraj  sa medzi nominácie dostali manželia Feikovci z  OZ Vydra, Miriam Duľová a Kristína Maková v kategórii koordinátor/ka dobrovoľníkov/čok, organizácia Stefani n.o. zo Žarnovice, organizácia ADRA a jej dobrovoľnícky tábor v DSS Pohorelská Maša, Štefan Masič z Domka-združenie saleziánskej mládeže a Laura ,združenie mladých, Miriam Cverenkárová z Bátor Tábor, ďalej v kategóori dobrovoľnícky projekt boli nominované BanskoŠtiavnické tajchy - záchrana a sprietočnenie Hornosiglisbergského zberného jarku. Na národnú úroveň boli posunutí aj Tlmočníci na covidovom pracovisku na II. Klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU v Banskej Bystrici.

Zasadnutie hodnotiacej komisie prebehlo 9. marca 2022.

Záznam z podujatia Dobrovoľník roka 2021 – odovzdávanie ceny Srdce na dlani, ktoré sa konalo 5.4.2022, si môžete pozrieť TU.

Čítať ďalej...

Zapájame sa do pomoci Ukrajine v rámci Banskobystrického kraja

Od začiatku vojny na Ukrajine preskupujeme v Centre dobrovoľníctva sily, aktivity a personálne kapacity, aby sme boli adresne a čo najviac nápomocné tam, kde nás treba. Spájanie síl, spolupráca a komunikácia je v tejto chvíli najviac.Dizajn bez názvu Pomáhame koordinovať dobrovoľníkov a dobrovoľníčky v Banskej Bystrici, ale tiež máme info na presieťovanie pomoci v rámci kraja. Sme prepojené s ukrajinskou komunitou v Banskej Bystrici.Vďaka za operatívu, spoluprácu a otvorenú komunikáciu CKO - Centrum komunitného organizovania, Banskobystrický samosprávny kraj, NIE V NAŠOM MESTE, Komunitná nadácia Zdravé mesto/Healthy City Community Foundation. a Pedagogická fakulta UMB.

Ak by ste sa chceli zapojiť do dobrovoľníckej pomoci v rámci kraja, môžete tak urobiť vzplnením nasledujúceho formulára: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdB-TLGr8WHV-56p9BFD6pAL6sJoMfs5xgFjfLEWOCk8dUTTw/viewform. Ďakujeme za vašu ochotu a nezištne venovaný čas pomoci druhým.

Pripájame ešte pár užitočných linkov,ktoré budeme pravidelne aktualizovať:

 • Všeobecné informácie a odpoveď na často kladené otázky: ua.gov.sk
 • Aktuálne informácie v rámci BB kraja: https://sites.google.com/view/bbkrajpreukrajinu/home
 • Telefonické infolinky pre informovanie osôb v núdzi hovoriacich ukrajinským jazykom zriadená MV SR,dostupné aj pre volajúcich z Ukrajiny:  +421513816111,  +421259765111.
 • Inštitút dočasného útočiska, ktorý je kľúčový pre pobyt utečencov u nás - Oddeleniach cudzineckej polície v Banskej Bystrici a v Rimavskej Sobote nepretržite, 24 hodín počas celého týždňa.K dispozícii je formulár na stiahnutie na www.bbsk.sk/ua, ktorý môžete vyplniť vopred a zrýchliť tak celý proces (pozn. formulár je potrebné vyplniť v latinke)
  • Oddelenie cudzineckej polície PZ Banská Bystricá, Sládkovičova 4343/25, Banská Bystrica 974 05,GPS: N 48.71305 E 19.13344,+421-96160-3230
  • Oddelenie cudzineckej polície PZ Rimavská Sobota, Hviezdoslavova 35, Rimavská Sobota 979 01, GPS: N 48.3857314 E 20.0181234, +421-96168-3205
 • Nahlasovanie ponúk ubytovania a pomoci v rámci Slovenska: www.ktopomozeukrajine.sk
 • Pomoc v rámci Banskej Bystrice:
  • Ubytovanie - nahlasovanie ponuky a dopytu ubytovania pre Banskú Bystricu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
  • Materiálna pomoc (príjem a výdaj) - Hlavné zberné miesto Banskobystrického samosprávneho kraja, VKOC Komenského 12, Banská Bystrica,(od parkoviska zozadu)

Príjem a výdaj humanitárneho a zbierkového materiálu
Utorok 15:00 – 18:00 hod.
Sobota 9:00 – 12:00 hod.

Uši k duši – príležitostný dobrovoľnícky program opäť spustený.

V týchto dňoch Centrum dobrovoľníctva v spolupráci s Katedrou sociálnej práce PF UMB opäť spúšťajú dobrovoľnícky program Uši k duši.  Jedná sa o telefonickú linku pre všetkých ľudí, ktorí sa dlhodobým trvaním pandémie cítia byť osamelí.uši k duši

„Uši k duši je príležitostný dobrovoľnícky program, ktorý spúšťame podľa aktuálnej situácie a dopytu. Hoci pandémia ustupuje, problematika osamelosti a s ňou spojené negatívne pocity pretrvávajú. Tentokrát je do programu zapojených 10 klientov a 10 dobrovoľníkov a dobrovoľníčiek, ktoré sa rozhodli venovať svoj čas osamelým ľudom. Medzi klientmi sú seniori, zdravotne znevýhodnení ľudia, ktorých sociálne kontakty sú stále obmedzené, či rôzni osamelí ľudia.“ – vysvetľuje koordinátorka programu Veronika Kosková.

Uši k duši pokračuje vo svojej myšlienke byť linkou akejsi „bútľavej vŕby“, na ktorej vás vypočujú vyškolení dobrovoľníci a dobrovoľníčky. V rozhovoroch sa môžete porozprávať o tom,  čo vás ťaží či teší a robí vám radosť. Nejde o odborné poradenstvo, ale o krátke pravidelné telefonické hovory, ktoré dávajú priestor na porozprávanie sa o bežných radostiach a starostiach, na vyrozprávanie sa z pocitov ,ktoré klienti na linke zažívajú, či možnosť pozitívne sa naladiť a zvládať túto náročnú situáciu.

Čítať ďalej...

Dobrovoľnícka pomoc pre seniorov v domácom prostredí.

Seniori patria medzi najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov. Od 1. februára 2022 spušťa Centrum dobrovoľníctva, n. o. v spolupráci s mestom Banská Bystrica pilotný program „Pomoc seniorom v ich domácom prostredí“. Po skúšobnom období bude vyhodnotený a prípadne nedostatky budú zefektívnené a upravené. Pri príprave Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Banská Bystrica na roky 2021 – 2027 samotní Banskobystričania vyjadrili potrebu vytvorenia dobrovoľníckeho programu pre starších ľudí žijúcich v domácom prostredí. Súčasne požiadali o jeho realizáciu aj mesto Banská Bystrica, ktorému seniori dôverujú. Dizajn bez názvuVďaka tomu by nemuseli mať obavu pri kontakte s dobrovoľníkmi. Pomoc seniorom v ich domácom prostredí bude spustená od začiatku februára tohto roka. „Mesto uvedenú aktivitu privítalo. Bolo vzájomne dohodnuté, že všetky žiadosti o pomoc budú smerovať na Odbor sociálnych vecí MsÚ Banská Bystrica, ktorý poskytne potrebné poradenstvo. Následne nakontaktuje Centrum dobrovoľníctva pre zapojenie záujemcu do programu pomoci. Verím, že aj týmto spôsobom rozšírime v našom meste služby pre týchto ľudí, ktorí našu pomocnú ruku potrebujú,“ uviedol primátor Ján Nosko.

Program zastrešuje Centrum dobrovoľníctva, n. o. v spolupráci s Odborom sociálnych vecí mesta Banská Bystrica. Pomoc dobrovoľníkov bola nastavená na základe požiadaviek samotných ľudí. Pri jej poskytovaní budú dodržiavané aj pandemické opatrenia a ochrana seniorov. „Zámerom programu je najmä nezištná pomoc pre seniorov, aby mohli čo najdlhšie zotrvať vo svojom domácom prostredí. Je pre nás dôležité, aby sa necítili osamelí, mali sa s kým porozprávať a našli pomoc pri činnostiach a aktivitách, ktoré sú pre nás zdravých prirodzené, ale pre nich už predstavujú určitý problém,“ skonštatovala Ivana Kružliaková, vedúca Odboru sociálnych vecí MsÚ Banská Bystrica.

Čítať ďalej...

Prihlás sa do projektu LINK ACADEMY!

V týchto dňoch prebieha prihlasovanie do nového projektu LINK Academy, ktorý je pokračovaním úspešného projektu Social Impact Academy, vďaka ktorému mohlo 163 mladých ľudí zrealizovať svoj nápad. Prihlasovanie do projektu trvá do 31. januára 2022.LINK Academy plagat 2

Cieľom súčasného projektu, ktorý je určený študentom a študentkám stredných a vysokých škôl z Banskej Bystrice a blízkeho okolia je podpora a rozvoj kľúčových sociálnych a profesijných zručností a schopností mladých ľudí prostredníctvom 10 bezplatných workshopov na témy, ktoré rezonujú v dnešnej spoločnosti. Ide o témy ako manažment, marketing, design thinking, kritické myslenie a bezpečnosť na internete či tvorba business plánu.

Po vzdelávacej časti budú účastníci a účastníčky rozdelení do projektových tímov, kde budú dobrovoľne pomáhať partnerským organizáciám z oblasti životného prostredia, občianskeho aktivizmu či sociálnej oblasti pri riešení konkrétnych úloh a zadaní.

Čítať ďalej...

 

BBSK sivaUrad SVPROSPF UMB sivaACF siva

 

MŠVVaŠ SR sivaIuventa cbErasmusEZSPDCO

 

Nadasia SLSP sivaExpodomNebotraŽM designKNZMMesto BB siva

rtv 1Radio Reginalogo bbfm farebne 01lumen

 • Nikto nerobí väčšiu chybu ako ten, kto nerobí nič v presvedčení, že to málo, čo urobiť môže, je bezvýznamné.

  Edmund Burke
 • Medzi dobrovoľníkmi nenájdete žiadnych obyčajných ľudí, pridajte sa.

Facebook follow usemail

Instagram  twitter

    youtube