Logo - Centrum dobrovoľníctva n.o.

Zmluva o dobrovoľníckej činnosti

Čestné prehlásenie - príloha k zmluve

Súhlas so spracovaním osobných údajov - príloha k zmluve

Kódex dobrovoľníka v dlhodobom dobrovoľníckom programe

Potvrdenie o dobrovoľníckej činnsoti - vhodné k 3%

Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti 

Poďakovanie - certifikát