grafika TD banner web 1900 600 1

T

Týždeň dobrovoľníctva v novom termíne!

V tomto ročníku chceme dokázať, že aj malé skutky môžu byť veľkým hrdinstvom. Spoločné malé dobro môže viesť k veľkej zmene v komunitách, spoločnosti, ale aj vo vnútri každého dobrovoľníka a dobrovoľníčky.

Týždeň dobrovoľníctva 2024 sa uskutoční v dňoch 20. – 26. mája 2024 a prináša rôznorodé dobrovoľnícke aktivity pre širokú verejnosť na celom Slovensku. Nezáleží na tom, či máte alebo nemáte skúsenosti s dobrovoľníctvom. Každý sa môže zapojiť.

Ako sa zapojiť?

  • Pripravte a ponúknite dobrovoľnícke aktivity ako organizácia, inštitúcia či samospráva
  • Priložte ruku k dielu - vyberte si z ponúkaných aktivít – zapojiť sa môžete jednotlivo i ako skupina

Dôležité termíny:

  • do 30. apríla je otvorené prihlasovanie aktivít na www.tyzdendobrovolnictva.sk
  • koniec apríla/máj – priestor ore organizácie a tvorcov aktivít na  konzultácie s nami ohľadne realizácie aktivít, propagácie či náboru dobrovoľníkov
  • 15.4.2024 o 14.30 hod. informačný webinár k Týždňu dobrovoľníctva. Zodpovieme vám na otázky: Aké sú výhody zapojenia sa do našej kampane pre organizácie? Aké aktivity je vhodné pripraviť a ako ich úspešne zrealizovať?. Potrebné prihlásiť sa cez formulár.
  • od 2. mája zverejňujeme prihlásené aktivity – budete si môcť vybrať z množstva rôznorodých aktivít vo viacerých mestách a obciach Banskobystrického kraja (aktivity budú zverejňované na webe a sociálnych sieťach)

 

 

 

 

 

 

 

 organizácie tlacitko web  dobrovolnici tlacitko web  partneri tlacitko web