grafika TD banner web 1900 600 1

T

Týždeň dobrovoľníctva v novom termíne! Začni s nami leto dobrom, dobrých skutkov nikdy nie je dosť!

V dňcoh 23. - 29. júna začíname novú éru letného Týždňa dobrovoľníctva!

Týždeň dobrovoľníctva prináša rôznorodé dobrovoľnícke aktivity pre širokú verejnosť na celom Slovensku. Nezáleží na tom, či máte alebo nemáte skúsenosti s dobrovoľníctvom. Každý sa môže zapojiť.

Ako sa zapojiť?

  • Pripravte a ponúknite dobrovoľnícke aktivity ako organizácia, inštitúcia či samospráva
  • Priložte ruku k dielu - vyberte si z ponúkaných aktivít – zapojiť sa môžete jednotlivo i ako skupina

Dôležité termíny:

  • do 31. mája je otvorené prihlasovanie aktivít na www.tyzdendobrovolnictva.sk
  • koniec mája/jún – priestor na Vaše konzultácie s nami ohľadne realizácie aktivít, propagácie či náboru dobrovoľníkov
  • od 1. júna zverejňujeme prihlásené aktivity – budete si môcť vybrať z množstva rôznorodých aktivít vo viacerých mestách a obciach Banskobystrického kraja (aktivity budú zverejňované na webe a sociálnych sieťach)

 

 

 

 

 

 

 

 organizácie tlacitko web  dobrovolnici tlacitko web  partneri tlacitko web