23. - 29. jún je novým letným termínom národnej kampane Týždeň dobrovoľníctva, ktorou propagujeme dobro a dobré skutky po celom Slovensku. 

Týždeň dobrovoľníctva prináša rôznorodé dobrovoľnícke aktivity pre širokú verejnosť na celom Slovensku. Nezáleží na tom, či máte alebo nemáte skúsenosti s dobrovoľníctvom. Každý sa môže zapojiť.

Do kampane sa každoročne zapájajú občianske združenia, centrá voľného času, školy, zariadenia sociálnych služieb, samosprávy, múzeá a mnohé ďalšie. Je to príležitosť ako zviditeľniť seba, svoje aktivity, možnosť získať nových dobrovoľníkov a dobrovoľníčky na svoje aktivity a zároveň vykonať množstvo dobrých aktivít po celom Slovensku. 

Ak ste organizácia či inštitúcia a rozmýšľate, či alebo ako sa zapojiť, pozývame Vás na online webinár k Týždňu dobrovoľníctva - 4. mája o 14:30. Webinár je bezplatný a môžete sa prihlásiť tu.

Prihlasovanie aktivít do Týždňa dobrovoľníctva prebieha na stránke www.tyzdendobrovolnictva.sk do konca mája 2023. Od 1. júna budeme zverejňovať a propagovať prihlásené aktivity širokej verejnosti. 

Týždeň dobrovoľníctva pripravujeme v spolupráci s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií a krajskými dobrovoľníckymi centrami: Bratislavské, Nitrianske, Prešovské a Žilinské dobrovoľnícke centrum, Dobrovoľnícke centrum Trnavského samosprávneho kraja.