Decembrové slávnostné oceňovanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok je očakávanou tradíciou, ktorú v predvianočnej a slávnostnej atmosfére organizuje Centrum dobrovoľníctva, n.o. pre celý Banskobystrický kraj. Pripravuje ho pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktorý pripadá na 5. decembra. Poslaním tejto celoslovenskej kampane je  oceniť a verejne poďakovať výnimočným a inšpiratívnym ľudom, ktorí nezištne pomáhajú vo svojom okolí a robia množstvo skvelej práce dobrovoľne a zadarmo.

Srdce na dlani je dôležitou a zároveň najmilšou udalosťou roka, ktorú si v jednotlivých krajoch pod patronát zobrali dobrovoľnícke centrá. Tento rok prevzali záštitu nad podujatím - Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter. Podujatie sa konalo 8.12.2023 v priestoroch Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene.


„Samotnému oceňovaniu predchádza niekoľkomesačná, systematická príprava. Aktualizuje sa štatút, zverejňujeme výzvu na nominovanie, vytvárame komisiu, ktorá je zostavená z morálnych a nezávislých autorít, ktoré dobrovoľníctvu rozumejú a v neposlednom rade uverejňujeme inšpiratívne príbehy nominovaných na našich sociálnych sieťach.“ – vykresľuje priebeh kampane koordinátorka Veronika Kosková.

V tomto roku sme na ocenenie v Banskobystrickom kraji prijali celkom 37 nominácií, pričom bolo možné nominovať v 12tich kategóriách. Najpočetnejšou bola kategória Dobrovoľnícky program/projekt, v ktorom bolo nominovaných spolu 8 skvelých a veľmi prospešných dobrovoľníckych projektov a programov. Bohaté zastúpenie mala aj kategórie Mladý dobrovoľník/čka do 30 rokov. Kategória Koordinátor/ka dobrovoľníkov a dobrovoľníčok a Dobrovoľníctvo v oblasti ochrany životného prostredia neboli tento rok vôbec zastúpené.

O udelení ocenení rozhodovala nezávislá hodnotiaca komisia zastúpená morálnymi a odbornými autoritami a zástupcami a zástupkyňami organizácií spolupracujúcich s Centrom dobrovoľníctva, n. o. v kraji, ako aj  oceneným dobrovoľníkom z predchádzajúceho ročníka udeľovania ocenení Srdce na dlani (2022) v zložení:

 • Janette Horstmann - Podnikavci Novohradu - Infobod Centra dobrovoľníctva n.o.
 • Mgr. Denisa Nincová - riaditeľka odboru sociálnych služieb Banskobystrického samosprávneho kraja
 • Beáta Hirt. - členka správnej rady Centra dobrovoľníctva n.o. a správkyňa Komunitnej nadácie Zdravé mesto
 • Michal Handzuš -  Barani – Hokejová škola Michala Handzuša o.z.
 • Miroslav Hrivňák - Green - laureát Srdca na dlani 2022, hlavný kapitán vodných skautov, Slovenský skauting, 59. zbor Barbakan Banská Bystrica

DSC07971Komisia sa v tomto roku po zodpovednom preštudovaní všetkých nominácií rozhodla udeliť 13 sŕdc, ktoré sú symbolicky stvárnené autorskou soškou z dielne Ivety Bencovej a 6 nominácii posunula do národného oceňovania Srdce na dlani, ktoré sa bude konať v marci 2024 v Bratislave.

Tiež sa rozhodla udeliť aj mimoriadne ocenenie, a to projektu Festival Ľudskosť vo Zvolene. Výnimočný bol nie len svojim obsahom, kedy sa organizátori snažili vytvoriť koncept 2 dňového mestského festivalu naplneného nie len dobrou hudbou, divadelnými predstaveniami, programom pre najmenších, či množstvom diskusií, ale aj počtom zapojených dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Festival pripravovalo 50 dobrovoľníkov rôzneho veku, národnosti, z rôznych socioekonomických podmienok.  

Medzi ocenenými príbehmi však nájdeme mladých aj dospelých ľudí, ktorí si dokážu nájsť čas a venujú ho deťom s nedostatkom príležitostí, výchove detí a mládeže v saleziánskom stredisku, na táboroch vo Vydrove v Čiernom Balogu, rozvíjajú komunity vo svojom najbližšom okolí a podporujú aktívne občianstvo svojím príkladom.

Tiež sú medzi nimi ľudia, ktorí  sa angažujú pri zachovaní kultúrnych pamiatok ako Medený hámor, amfiteáter v Banskej Bystrici, Koháryho kúria vo Fiľakove, s nadšeným pripravujú podmienky na zimné športovanie na Skalke v Kremnických vrchoch, či zábavné stanovištia pre najmenších v rozprávkovom mestečku Hnúšťankovo, ale aj klopú na dvere osamelým seniorom a trávia s nimi čas. Ocenenou bola aj aktívna seniorka, ktorá zanietene venuje svoj čas v prospech iných.

Podujatie je však príležitosťou poďakovať sa naozaj všetkým, ktorí dokážu nielen pomáhať, ale častokrát svojim príbehom ostatných inšpirovať. Ďakovné certifikáty za nezištné venovanie času, energie a svojich schopností pre pomoc ľuďom v Banskobystrickom kraji boli menovite odovzdané 36 ľuďom a projektom.

„Srdce na dlani je pre nás tou najkrajšou akciou a výbornou bodkou na konci kalendárneho roka. Je to podujatie, ktoré má upriamiť pozornosť na všetky dôležité dobré skutky, ktoré dobrovoľníci a dobrovoľníci v našom bezprostrednom okolí resp. v Banskobystrickom kraji vykonávajú. Je dôležité, aby sme o nich hovorili a aby sme ich poznali. A tiež je dôležité aby sme im patrične poďakovali a ukázali, že nám nie je ľahostajné, čo pre spoločnosť robia. Práve takýto, častokrát nenápadní ľudia, vytvárajú pozitívnu atmosféru a spoločensky priaznivú klímu v spoločnosti. A za to im patrí naše poďakovanie.“ – poznamenáva Silvia Cochová, riaditeľka Centra dobrovoľníctva, n.o..

Hosťom v divadle sa prihovoril podpredseda BBSK Ján Beljak, viceprimátor Zvolena Ľubomír Zdút Šťastný, či prezidentka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácii Alžbeta Brozmanová Gregorová. K dobrosrdečnej atmosfére prispel aj europoslanec Ján Wiezik. Slávnostnú atmosféru tohtoročného podujatia krásne dokreslila jazzová kapela Vintage band Banská Bystrica.

 Ocenení dobrovoľníci a dobrovoľníčky Srdcom na dlani 2023:

 1. Dobrovoľníctvo v sociálnej a zdravotnej oblasti: Adriana Žilová
 2. Dobrovoľníctvo v oblasti výchovy, vzdelávania a práce s deťmi a mládežou: Norbert Gura
 3. Dobrovoľníctvo v oblasti ochrany životného prostredia: neprišla žiadna nominácia
 4. Dobrovoľníctvo v oblasti kultúry a umenia: Juraj Havlík
 5. Dobrovoľníctvo v oblasti športu: Roman Béreš
 6. Dobrovoľníctvo v oblasti ochrany ľudských práv, občiansky aktivizmus a rozvoj komunity: Dorota Líšková
 7. Podpora dobrovoľníctva - subjekt vytvárajúci podmienky na rozvoj dobrovoľníctva v rámci svojej pôsobnosti (školy, firmy, mestá, verejné inštitúcie, komunity, organizácie a i.): Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa
 8. Dobrovoľnícky projekt/program: Hnúšťankovo, Klop – Klop
 9. Dobrovoľnícka rodina/skupina: 47.skautský zbor Štefana Koháryho
 10. Mladý dobrovoľník/-čka do 30 rokov: Tomáš Blaženec, Nikola Balážová
 11. Seniorský dobrovoľník/-čka nad 60 rokov: Eleonóra Cerovská
 12. Koordinátor/koordinátorka dobrovoľníkov a dobrovoľníčok: neprišla žiadna nominácia
 13. Mimoriadne ocenenie: festival Ľudskosť vo Zvolene

Komisia rozhodla o posunutí 6 nominácií na národnú úroveň, kde ocenenie „Srdce na dlani – národné ocenenie za dobrovoľníctvo“ organizuje Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií. Medzi nominovanými sú Juraj Havlík,  Zdenka Urbancová, Marta Demeová, skupina dobrovoľníčok v programe OZ Návrat Dominiky pre Kukulíka, mestský festival Ľudskosť a dlhodobý dobrovoľnícky program KLOP-KLOP.

DSC08231

Partnerom podujatí vo všetkých krajoch je Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií.

Srdce na dlani je projekt podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR "Dobrovoľnícke príležitosti pre mládež 2022 - 2027", ktorú administruje NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Nadačného fondu Kaufland, Centra pre filantropiu.

Mediálni partneri:  RTVS - Rozhlas a televízia Slovenska - Rádio_FM a Televízna Regina RTVS, Priekopník, Bystrica Dnes24, BB FM rádio, Rádio Lumen