Firemné dobrovoľníctvo poskytuje firme príležitosť rozvíjať zručnosti svojich zamestnancov, budovať tímy a posilniť svoju povesť v miestnej komunite. Veľké aj malé firmy môžu prostredníctvom dobrovoľníctva zlepšiť život v komunite, ale dobrovoľnícka aktivita vo firme pomáha všetkým – mimovládnym organizáciám alebo neformálnym skupinám, zamestnancom, ale aj samotným firmám.

 

Prínosy dobrovoľníctva pre firmu

 

Zamestnanci vnímajú svojho zamestnávateľa s väčšou hrdosťou a lojálnosťou.
Zákazníci a spotrebitelia vyjadrujú firme vyššie uznanie.
Vylepšenie pracovnej morálky, motivácie, tímového ducha a iniciatívy zamestnancov.
Vylepšené vzťahy na pracovisku a jedinečné príležitosti pre zamestnancov pracovať s ľuďmi z rôznych oblastí a úrovní ich firmy.
Do firmy prichádzajú lepší zamestnanci a znižuje sa ich fluktuácia.
Nové príležitosti pre rozvoj zručností pre zamestnancov.
Nové obchodné príležitosti.
Lepšie výsledky sociálnej, environmentálnej a ekonomickej zodpovednosti firmy.
Pozitívny firemný imidž.
Fungujúce a transformačné vzťahy medzi spoločnosťou a miestnymi komunitami.

 

Prínosy dobrovoľníctva pre zamestnancov firmy

 

Zamestnanci prežívajú osobnú spokojnosť, naplnenie a zmysluplnú zábavy.
Získajú nové vzdelávacie skúsenosti mimo bežného pracovného priestoru.
Zlepšia si komunikáciu a tímovú prácu.
Dostanú príležitosti spoznať nových ľudí a objavovať nové situácie a výzvy.
Majú jedinečnú možnosť komunikovať s ľuďmi z iných oddelení firmy.
Budú pozitívnejšie vnímať kariéru, pracovisko, kolegov a manažérske tímy.
Objavia cesty k zapojeniu sa do komunity po dosiahnutí dôchodkového veku.

 

Prínosy dobrovoľníctva pre komunitu

 

Prenášajú sa zručností, vedomosti a technické poznatky z odborného prostredia do komunity.
Postupne nastane zmena správania a praktík, ktoré vytvárajú sociálne, hospodárske alebo environmentálne problémy.
Komunita získava tímy dobrovoľníkov pre svoje úlohy a aktivity, ktoré v spoločnosti zabezpečujú.
Zvyšuje sa povedomie verejnosti o komunitných otázkach.
Vznikajú nové zdroje príjmov pre komunitné projekty.
Vytvára sa lepšie porozumenie a uznanie medzi podnikmi a neziskovým sektorom.

 

 

Ako sa vaša firma a vaši zamestnanci môžu zapojiť do dobrovoľníctva?

Existuje viac druhov firemného dobrovoľníctva.

  • zapojenie zamestnancov firmy do krátkodobých dobrovoľníckych aktivít, ktoré môžu mať charakter manuálnej práce v komunite (čistenie, dekorácie, natieranie v parkoch, záhradách, na ihriskách, pamiatkach...) alebo aj formu venovania času tým, ktorí ocenia vašu prítomnosť – deti, seniori, ľudia s postihnutím
  • expertné dobrovoľníctvo pre mimovládne organizácie alebo neformálne skupiny (PR, tvorba stratégie, marketing, grafický dizajn...)
  • vytvorenie vlastného firemného dobrovoľníckeho programu, ktorý bude dlhodobo umožňovať zamestnancom pôsobiť ako dobrovoľníci

Firemné dobrovoľníctvo v každej z týchto možností predstavuje pre firmu aj zmysluplnú a inšpiratívnu formu teambuildingu. Dobrovoľnícka aktivita môže prebiehať v ich pracovnom i voľnom čase – podľa možností a rozhodnutia jednotlivých firiem.

 

Čo treba vedieť

  • Dobrovoľník je vlastne každý, kto bez nároku na odmenu a vo svojom voľnom čase vykonáva činnosť v prospech iných.

  • Ak firma podporuje dobrovoľnícke aktivity svojich zamestnancov alebo sama iniciuje pomoc neziskovkám, do ktorých vyšle svojich pracovníkov, vtedy hovoríme o firemnom dobrovoľníctve.

  • Zamestnancom môže firma na takéto aktivity vyčleniť buď časť pracovného času, napríklad dva dni v roku, alebo ich aspoň podporiť.

 

Uvažujete, či začať s dobrovoľníctvom vašich zamestnancov?

Vaša firma by chcela pomôcť, ale neviete ako začať?

Rozmýšľate nad jednorázovou aktivitou alebo nad dlhodobou pomocou pre konkrétnu organizáciu?

 

Centrum dobrovoľníctva vám pomôže s nastavením dobrovoľníckeho programu a nasmerujeme vašu pomoc tam, kde je potrebná. Môžeme spolu s vami pripraviť pre vašich zamestnancov jednorázovú dobrovoľnícku aktivitu vo forme teambuildingu, ktorý má zmysel, a hľadať ďalšie možnosti, ako vytvárať nové dobrovoľnícke pozície pre vašich zamestnancov.

 

 

Chcete vidieť, s čím potrebujú ľudia vo vašom okolí pomôcť?