Dobrovoľníctvo

Aj malé skutky môžu byť veľkým hrdinstvom. Spoločné malé dobro môže viesť k veľkej zmene v komunitách, spoločnosti, ale aj vo vnútri každého dobrovoľníka a dobrovoľníčky.

 

 Aj my sme sa zapojili do novej výzvy, ktorá má povzbudiť ľudí, aby sa cez konkrétne dobrovoľnícke činy zapli pre Slovensko.

V rozkvitnutom a slnečnom máji odškolíme manažment jednodňových dobrovoľníckych aktivít aj v Lučenci.

Ešte tento september zrealizujeme 8 hodinové školenie, na ktorom sa dozviete, ako manažovať dobrovoľníkov a dobrovoľníčky vo vašej organizácii počas krátkych aktivít.MKDA SL vizuály 2022

Poslednýkrát v tomto roku sa stretneme na tradičnom akreditovanom školení s názvom Manažment krátkodobých dobrovoľníckych aktivít, ktorý my v Centre voláme aj "jednodňovky ľavou zadnou" :). Počas 8h sa dozviete v čom tkvie tajomstvo manažmentu ľudí, ktorí sú ochotní ponúknuť svoj čas, ruky i srdce a nič za to nechcú. Pozrieme sa aj na to, kde ich získať. Aká administratíva je nevyhnutná a v neposlednom rade, ktoré z dobrovoľníckych aktivít vo vašej organizácii majú potenciál byť úspešné.

Školenie bude prebiehať interaktívnou formou, a následne prípadnými konzultáciami pre vypracovanie plánu dobrovoľníckej aktivity.

Termín vzdelávania: 27. septembra 2022 (utorok), 9:00 - 17:00
Miesto konania: 365.labb Banská Bystrica
Cena školenia: 30 € (pokrýva len najnutnejšiu réžiu, pitný režim, malé občerstvenie). Vzdelávanie je nutné uhradiť vopred, pre vystavenie faktúry vyplňte údaje formulári.

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

MKDA 06 2022
V júni sme si pre všetkých vás, ktorí pracujete s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami pripravili akreditované školenie MSVVaŠ SR. V našich radoch ho voláme aj Jednodňovky ľavou zadnou :) a to práve preto, že po tomto školení už žiadne krátka aktivita či podujatie pre vás nebude problém. Školenie ponúka interaktívne a neformálne podané témy týkajúce sa manažmentu dobrovoľníkov, a tiež "event" manažmentu. Kurz pokračuje dištančným štúdiom formou konzultácií a odovzdania prakticky využiteľnej práce vybraného "eventu". Absolventi/ky dostanú po ukončení prezenčnej časti a odovzdaní práce certifikát akreditovaného vzdelávania MŠVVaŠ SR.

Naškolení sa dozviete:

- aká je legislatíva a aká administrácia je nevyhnutná

- ako urobiť úspešný nábor a na čo dobrovoľníkov nalákať

- ako správne motivovať

- čo robiť, aby naplánovaná aktivita bola úspešná.


Školenie sa uskutoční v priestoroch 365.labb - coworkingu na Lazovnej 5 v Banskej Bystrici. Začíname o 9,00 hod a predbežný koniec predpokladáme okolo 17,00 hod. Občerstvenie a káva je súčasťou.

Cena školenia: 30 € (pokrýva len najnutnejšiu réžiu, pitný režim, malé občerstvenie). Vzdelávanie je nutné uhradiť vopred

Na kurz sa treba prihlásiť tu: https://forms.gle/Mtts8b2B1LmRmz459
Uzávierka prihlášok je 11.6. 2022.

 

Otvárame II. turnus vzdelávaco-dobrovoľníckeho projektu LINK Academy - prihlasujte sa do 29. apríla 2022

Cieľom projektu, na ktorom spolupracujeme s organizáciou LINK CoWorking, je podpora a rozvoj kľúčových sociálnych a profesijných zručností a schopností mladých ľudí. Vzdelávacia časť obsahuje 5 workshopov na témy ako prezentačné zručnosti, time manažment, marketing – sociálne siete, ako robiť podcasty a ako sa zlepšiť v blogovaní.

Po vzdelávacej časti budú účastníci a účastníčky rozdelení do projektových tímov, v ktorých budú dobrovoľníčiť v partnerských organizáciách z oblasti životného prostredia, občianskeho aktivizmu či sociálnej oblasti pri riešení konkrétnych úloh a zadaní, počas letných mesiacov.

V II. turnuse je v ponuke dobrovoľníctvo v Združení Slatinka, DD a DSS Senium, ale aj priamo v Centre dobrovoľníctva

Projekt LINK Academy je určený študentom a študentkám stredných a vysokých škôl z Banskej Bystrice a blízkeho okolia, ale aj absolventom, LINK Academy IIabsolventkám alebo iným mladým ľuďom do 30 rokov. Účasť v projekte je bezplatná. 

Počas celého trvania projektu budú mať účastníci a účastníčky možnosť vzdelávať sa a čerpať inšpiráciu a motiváciu na inovatívnej webovej vzdelávacej platforme.

Projekt je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Prihlasujte sa do projektu prostredníctvom prihlasovacieho formulára do 29.4.2022.

LINK Academy je nový vzdelávací projekt určený pre mladých ľudí, ktorý vzniká v spolupráci s LINK Coworkingom a nórskym partnerom KomPro. Je pokračovaním úspešného projektu Social Impact Academy, ktorý sa snažil o väčšiu participáciu mladých ľudí v miestnych komunitách, vylepšovanie ich silných stránok a talentov a ponúknutie priestoru pre realizáciu ich vlastných nápadov.

Cieľom LINK Academy je najmä podpora a rozvoj kľúčových sociálnych a profesijných kompetencií a schopností stredoškolákov, vysokoškolákov, ale taktiež ľudí zo znevýhodneného prostredia z Banskobystrického kraja. Ide o schopnosti a zručnosti, akými sú podnikavosť, inovatívnosť a tvorivosť, ktoré im môžu pomôcť lepšie sa uplatniť na trhu práce, ale takisto v rozvoji ich osobnosti. Účastníci a účastníčky projektu budú tieto zručnosti a nové vedomosti nadobúdať formou desiatich online a offline workshopov na rôzne témy, ktoré sú aktuálne pre dnešný svet.

Po ukončení vzdelávania budú účastníci dobrovoľnícky riešiť minimálne 10 zadaní od partnerských organizácií  z rôznych oblastí (životné prostredie, sociálna oblasť, umenie a kultúra, občiansky aktivizmus). Celý projekt vyvrcholí Hackathonom, na ktorom budú počas 24 hodín riešiť zadanie od organizácie, ktorá získa najviac hlasov vo verejnom hlasovaní.

Úlohou Centra dobrovoľníctva bude zastrešenie expertízy v práci s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami, ktoré sa budú zúčastňovať na vzdelávacích seminároch, predovšetkým na ich umiestnení v partnerských organizáciách, v ktorých by mali uplatniť svoje nadobudnuté zručnosti. Centrum dobrovoľníctva bude mať za úlohu aj nábor partnerských organizácií, s ktorými uskutoční pohovory a následne spraví výber pre efektívny matching v rámci programu.

Viac o projekte si pozrite na webstránke LINK CoWorking BB. 

 

na web CD

Nový vzdelávací projekt LINK Academy, ktorý vzniká v spolupráci s LINK Coworkingom a nórskym partnerom je pokračovaním úspešného projektu Social Impact Academy, ktorý sa snažil o väčšiu participáciu mladých ľudí v miestnych komunitách, vylepšovanie ich silných stránok a talentov a ponúknutie priestoru pre realizáciu ich vlastných nápadov.

Cieľom LINK Academy je najmä podpora a rozvoj kľúčových sociálnych a profesijných kompetencií a schopností stredoškolákov, vysokoškolákov, ale taktiež ľudí zo znevýhodneného prostredia z okolia Banskobystrického kraja. Ide o schopnosti akými sú podnikavosť, inovatívnosť a tvorivosť, ktoré im môžu pomôcť lepšie sa uplatniť na trhu práce, ale takisto v rozvoji ich osobnosti. Účastníci a účastníčky projektu budú tieto zručnosti a nové vedomosti nadobúdať formou desiatich online a offline workshopov na rôzne témy, ktoré sú aktuálne pre dnešný svet.

Po ukončení vzdelávania budú účastníci riešiť minimálne 10 zadaní od partnerských organizácií a celý projekt vyvrcholí Hackathonom, na ktorom budú počas 24 hodín riešiť zadanie od organizácie, ktorá získa najviac hlasov vo verejnom hlasovaní.

Našou úlohou bude zastrešenie expertízy v práci s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami, ktoré sa budú zúčastňovať na vzdelávacích seminároch, predovšetkým na ich umiestnení v partnerských organizáciách, v ktorých by mali uplatniť svoje nadobudnuté zručnosti. Centrum dobrovoľníctva bude mať za úlohu aj nábor partnerských organizácií, s ktorými uskutoční pohovory a následne spraví výber pre efektívny matching v rámci programu.

na web CD

V období  od 7.12. do 23.12.2021 Komunitná nadácia Zdravé mesto B. Bystrica organizuje 16. ročník každoročného predvianočného projektu „Daruj knihu deťom“. Ten bude už tradične prebiehať v Kníhkupectve Artforum na Hornej Striebornej 10 v BanskeBystrici.

Vďaka tomu, že nás prizvali do tejto milej vianočnej zbierky ako partnera, spolu s ostatnými organizáciami ako Nádej deťom, Materské centrum Mamina, Creativas made o.z. a Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom Banská Bystrica, sa zozbieralo 121 knižných prianí detí zo sociálne slabších alebo mnohopočetných rodín.

Ľudia majú tak možnosť kúpiť špeciálne označenú knihu a tým urobiť radosť konkrétnemu, aj keď im neznámemu dieťaťu. V súlade s protipandemickými opatreniami tak môžu urobiť po dohode s tímom kníhkupectva, ktoré funguje
v režime výdajného okienka. Knihy sú v kníhkupectve riadne označené, ako po minulé roky. Kúpiť ich môžete po dohode s tímom kníhkupectva a v súlade s platnými protipandemickými opatreniami.

Kontakty priamo do kníhkupectva: +421 948 696 684, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Odporúčame sledovať aj sociálne siete kníhkupectva, kde budú uverejňované aktuálne informácie: https://www.facebook.com/artforumbb .

My knihy včas doručíme pod vianočný stromček.

Projekt Daruj knihu deťom sme v Banskej Bystrici začali realizovať v roku 2004 a doposiaľ sa nám podarilo obdarovať 1439 detí. 

Za všetky obdarované deti Vám ďakujeme.

Daruj knihu

Centrum dobrovoľníctva, n.o. pod vedením Janky Šolcovej a Kristíny Makovej v spolupráci s Pathfinder Slovakia uskutočnili v dňoch po prvýkrát  denný tábor, ktorý bol venovaný deťom z Nízkoprahového komunitného centra Kotvička v Banskej Bystrici.

Denný tábor sa konal 26.07.2021  - 30.07.2021 a zúčastnilo sa ho 9 detí od 5 do 11 rokov pre ktoré bol pripravený celodenný program. Ten si organizátorky pripravili podľa tematiky štyroch elementov - Zem, voda, vzduch a oheň. Jednotlivé aktivity neboli venované len letným radovánkam, ale hlavne vzdelávaniu, podpore vzťahov v  skupine a sebarozvoju. Piatok, posledný deň sa niesol v duchu rozvoja Rómskej identity a kooperácii v skupine, kde deti objavili 5. element, ktorý symbolizuje vzťahy.

Výrok dieťa KotvičkaPre deti okrem aktivít bolo pripravené aj vystúpenie tanečnej skupiny Romano rat (Rómska krv) z občianskeho združenia Nádej deťom, ktoré vedú manželia Nátherovci. Na základe získaných pozitívnych ohlasov od detí a sociálnych pracovníčok zo zariadenia núdzového bývania  Kotva v Banskej Bystrici plánujeme zrealizovať ešte v posledný augustový deň, spoločný celodenný program pre deti. Počas vyhodnotenia sa deti sa vyjadrili, že sa veľmi zabavili, mali možnosť  konečne po dlhej dobe sa stretnúť s novými ľuďmi a zažiť niečo nové ako napríklad dlhú turistiku spojenú s opekaním, ktorá sa im páčila najviac a napriek tomu, že túra  bola náročná, ale ten pocit, že to zvládli, stál za to.

Aj napriek náročnému týždňu si všetci odnášame vrece plné vtipných  a milých spomienok na ktoré tak rýchlo nezabudneme. Naša veľká vďaka patrí ale hlavne dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam, ktoré boli ochotní pripraviť si pre deti aktivity, venovať im  svoj letný čas a energiu. Ďakujeme aj  manželom Nátherovcom za pomoc pri tvorbe aktivít, deťom z o.z. Nádej deťom za krásne, temperamentné vystúpenie a motiváciu pre deti z Kotvy. Taktiež by sme chceli poďakovať Mestu Banská Bystrica, konkrétne Komunitnému centru Komuce na Robotníckej ulici a Komunitnému centru Sásová za prepožičanie priestorov na aktivity a v neposlednom rade za finančnú podporu z Active citizen fund Slovakia, vďaka ktorej sa môžeme deťom z marginalizovaných skupín aktívne venovať.

Veríme, že o rok sa nám podarí zrealizovať minimálne tak skvelý tábor, ako bol denný tábor 5. element a že sme započali novú tradíciu pre deti, ktoré sú zapojené do dobrovoľníckeho, doučovacieho programu SPOJIVKO.

- Kristína Maková -

 

IMG 20210727 132658

IMG 20210727 124718

IMG 20210728 110304

 

 

 

 

 

Uši k duši grafika webProgram Uši duši je telefonická linka pomoci pre ľudí, ktorí sa cítia byť osamelí. Prvotná myšlienka tohto programu vznikla počas prvej vlny pandémie, kedy ľudia ostávali zo dňa na deň doma osamelí a museli čeliť neistote, smútku a izolácii.

Príležitostný dobrovoľnícky program vznikol vďaka spolupráci dvoch subjektov – Centra dobrovoľníctva, n.o. a Pedagogickej fakulty UMB, ktoré obe pôsobia v Banskej Bystrici. Inšpirovali ich mnohé iniciatívy vznikajúce po Slovensku ako dôkaz solidarity. Oni sa rozhodli spojiť sily a expertízu z oblasti psychológie a sociálnej práce a spoločne so študentami dali programu názov Uši k duši. Je to program o povzbudení, rozhovoroch cez telefón, o sile slova, ale i o vychádzaní zo zóny komfortu, či aktívnom počúvaní. Hlavne o posledných dvoch vo svojich spätných väzbách často hovorili dobrovoľníci, ktorí pravidelne telefonovali klientom a boli im bútľavými vŕbami.

Treba však povedať, že sa nejedná o odbornú psychologickú pomoc, ide skôr o vypočutie a zdieľanie bežných životných radostí a starostí prostredníctvom dobrovoľníkov a dobrovoľníčok z radov študentov UMB. Tí dostávali počas intenzívneho 3 mesačného programu pravidelnú mentorskú a supervíznu pomoc od svojich vyučujúcich z Pedagogickej fakulty a napĺňali tak svoje komunitné poslanie.

Koncom mája skončila jeho 2. etapa, ktorá začala vo februári 2021 a z nášho pohľadu ju vnímame ako veľmi úspešnú a tiež prospešnú. Sú za tým nie len pekné čísla, no predovšetkým povzbudivé výpovede klientov a klientiek, ale aj dobrovoľníkov na linke. Do programu sa ich prihlásilo dvadsať, medzi ktorými boli seniori, osamelé matky, zdravotne znevýhodnení, či ľudia v produktívnom veku. Na linke si s nimi telefonovalo 19 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Spolu uskutočnili 479 hovorov a pretelefonovali neskutočných 10 631 minút. Telefonáty s klientmi a klientkami nás utvrdili v presvedčení, aká častá je osamelosť ľudí plynúca z izolovanosti či anonymity miest a koľko radosti a nádeje vie vniesť do života krátky rozhovor s človekom.

60b7457e70043f0ad866edc2Rok strávený v pandemických opatreniach odhalil nielen veľkú solidaritu ľudí zapájajúcich sa do dobrovoľníckych aktivít a iniciatív, ale častokrát aj našu nepripravenosť dobrovoľníkov a dobrovoľníčky riadiť. Ako na to, a hlavne pri jednorázových aktivitách sa dozviete na našom akreditovanom školení, ktoré voláme aj „jednodňovky ľavou zadnou“. Prejdeme si ako dobre spropagovať svoju aktivitu a pozvať si naň tých správnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, naučíte sa akciu dobre naplánovať a vyhodnotiť. Po našom školení už nebude žiadny problém zorganizovať podujatie či krátku aktivitu aj s pomocou dobrovoľníkov a dobrovoľníčok.

Vzdelávanie je otvorené pre koordinátorov a koordinátorky dobrovoľníkov, ale aj iným záujemcom v rozsahu 8 hodín. Pokračuje dištančným štúdiom formou konzultácií, príprav a odovzdania prakticky využiteľnej práce vybraného "eventu". Vzdelávanie prebieha interaktívnym neformálnym spôsobom a  vedú ho skúsené lektorky z Centra dobrovoľníctva.

Absolventi/ky získajú po ukončení prezenčného kurzu a odovzdaní práce certifikát akreditovaného vzdelávania MŠVVaŠ SR.

Cena školenia je 15 Eur a pokrýva najnutnejšie výdavky na kurz.

Prihlásiť na školenie sa môžete vyplnením google formuláru. Vzdelávanie sa bude konať v Banskej Bystrici.

Príležitostný dobrovoľnícky program Uši k duši vznikol na začiatku prvej vlny pandémie COVID-19. Za jeho vznikom stála veľká motivácia a chuť pedagógov a psychológov z Pedagogickej fakulty UMB. Vďaka ich podpore a tútoringu a tiež koordinácii Centra dobrovoľníctva sa nám spoločene podarilo do programu zapojiť 66 ľudí, ktorí doteraz spolu pretelefonovali 5050 minút. O dobrovoľníckom programe viac povie dobrovoľníčka Alexandra Matiszová.

Ahoj Saši. Predstav sa nám. Kto si, čím žiješ a čomu sa venuješ v tieto dni? SašaM 1

Ahoj. Volám sa Alexandra a žijem rozlietaným životom na Liptove, aj keď pandémia ma trochu skrotila. Som žena mnohých sociálnych rolí, no momentálne venujem najviac času svojej práci a taktiež vlastnej neziskovej organizácii. Vďaka národnému projektu pracujem s marginalizovanou rómskou komunitou a v občianskom združení Verejnô sa venujem rozvoju kultúry a komunity u nás na strednom Slovensku.

Prečo sa tak aktívna mladá žena rozhodla dobrovoľníčiť v programe UŠI K DUŠI?

Dobrovoľníčiť som začala v prvom ročníku na vysokej škole a Uši k duši bol môj posledný dobrovoľnícky program, do ktorého som sa zapojila v rámci UMB. Bol akousi alternatívou k mojej odbornej praxi, ktorú som kvôli pandémii nemohla vykonávať osobne. Program„Uši k duši“ mi tak ponúkol cestu k osobnému rastu, keďže telefonovanie s neznámym človekom bolo pre mňa veľkou výzvou. Na začiatku som nevedela nakoľko bude moja iniciatíva prospešná aj pre seniorov a seniorky, avšak dôverovala som výskumu, ktorý sa v tomto smere realizoval.

Cieľom programu UŠI K DUŠI je pomocou telefonických rozhovorov zmierniť osamelosť a izoláciu. Myslíš, že sa Ti to u Tvojej klientky podarilo?

Často mi počas pravidelných telefonátov „moja“ pani dvíhala mobil už po prvom, či druhom zazvonení. Zo začiatku sme spolu telefonovali trikrát do týždňa po 20 minút. No ale už počas prvých rozhovorov sme zistili, že nám treba na jeden rozhovor viac času. Nastavili sme si teda nižšiu frekvenciu a predĺžili sme čas spoločných rozhovorov. Aj keď mi pani, nazvime ju Marika, často hovorievala o priateľkách, kamarátkach, či známych, zdalo sa mi, že svojou časťou prispievam k zmierneniu osamelosti a izolácie aj ja. Niekoľkokrát počas trvania programu mi povedala, že o niektorých veciach o ktorých sa rozpráva so mnou, dlho s nikým iným nehovorila.

Je mladá, milá, kreatívna. Taká, akú by ste chceli v každom dobrovoľníckom programe. Študentka Univerzity Mateja Bela, rodáčka z východu, ktorá v našom Centre dlhodobo pôsobí v dobrovoľníckom programe SPOJIVKO. O tom, prečo dobrovoľnícvo ešte nehodila za chrbát, čo jej dáva a aký má pre ňu SPOJIVKO zmysel, prinášame v krátkom rozhovore.

Ahoj Miška. Predstav sa nám trochu. Kto si, čím žiješ, čomu sa venuješ v tieto dni?

Happy MiškaAhoj. Volám sa Michaela Cingeľová a pochádzam z malebnej dediny Malcov v okrese Bardejov, na severovýchode Slovenska. Svoj domov a prostredie, kde som vyrastala a žijem, milujem. Zároveň mi je srdcu veľmi blízka aj Banská Bystrica a je okolie. Študujem tu na UMB, teraz som v poslednom ročníku magisterského stupňa v odbore učiteľstvo pre primárny stupeň, resp. učiteľstvo pre prvý stupeň základnej školy. Milujem to, čo robím aj to, čo študujem. Práca s deťmi a s mladými aj so sociálne slabšieho prostredia je mojou prioritou a mojou srdcovkou. Napĺňa ma to a posúva ďalej aj vo svojom osobnostnom rozvoji.

To sa veľmi dobre počúva. Čo Ťa na tom najviac baví a ako Ti to pomáha napríklad pri dobrovoľníčení v našom SPOJIVKU?

Som kreatívny typ. Veľmi rada tvorím. Vymýšľam rôzne pomôcky, aktivity, či hry pre deti. Rada ich motivujem k činnosti. Medzi moje záľuby patrí aj čítanie, stavanie puzzle, korčuľovanie, no vyskúšala som si aj maľovanie detských postavičiek na stenu v detskej izbe. Je toho dosť. A aj v tieto dni nezaháľam a robím naozaj to, čo ma baví. Viem, že si tým rozvíjam svoje schopnosti, lebo pri práci s deťmi a mladými (aj „online“, napr. pri SPOJIVKU), či pri mojich kreatívnych chvíľkach úplne zabúdam na problémy, ktoré tu dnes máme.

Ako som už medzi rečou spomenula, si dobrovoľníčkou v programe SPOJIVKO, teraz aj v SPOJIVKU online. O čom je tento program? Ako v ňom vnímaš svoje pôsobenie?

Dobrovoľnícky program Spojivko je podľa mňa unikátny a jedinečný program. Musím povedať, že Spojivko ma očarilo svojimi hodnotami a cieľmi. Dlho som váhala, či sa mám do tohto programu prihlásiť. Bola som druháčkou na bakalárskom stupni štúdia a dnes vôbec neľutujem svoje rozhodnutie. Spojivko mi otvorilo úplne iný obzor v mojom živote. Je úžasné v tom, že každý dobrovoľník má jedno dieťa, s ktorým trávi raz do týždňa čas, minimálne jednu hodinu. Spolu sa učia alebo naopak trávia čas rozprávaním, čítaním, či spoločenskými hrami, ktoré sú veľmi obľúbené nielen medzi deťmi, ale aj medzi nami dobrovoľníčkami, resp. dobrovoľníkmi. Podstata programu vnímam nie iba v pomoci s učením. Áno, urobíme si spolu domáce úlohy a pripravíme sa na ďalší vyučovací deň v škole. Ale veľmi významný je práve vzťah medzi nami. Dobrovoľníkom a dieťaťom, ktorý je o dôvere, úprimnosti, priateľskosti a ľudskosti. To je na tom úžasné a ojedinelé.

Téma „Ako motivovať a udržať si dobrovoľníkov a dobrovoľníčky“ rezonuje v mnohýchMotivacia seminar organizáciách pracujúcich s dobrovoľníckym potenciálom. Téma je aktuálna tak pre dlhodobé, ako aj krátkodobé dobrovoľníctvo.

Čo motivuje dobrovoľníkov a dobrovoľníčky pre zapojenie sa do dobrovoľníckych aktivít? Ako pracovať s motiváciou takýchto ľudí? A ako s nimi pracovať a podporiť ich tak, aby boli aktívni dlhodobo?

Túto tému otvárame na online seminári s výbornou lektorkou Alžbetou Brozmanovou Gregorovou z Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií.  Seminár pripravujeme v online priestore interaktívnou formou, preto je potrebné sa naň záväzne prihlásiť na tomto linku - prihláška na seminár. Po vyplnení prihlasovacieho formuláru dostanete automaticky link na pripojenie sa na seminár.

Online seminár sa koná dňa 23.11. od 14:00 – 16:00 hod.

Seminár je bezplatný, pripravujeme ho vďaka podpore MŠVVaŠ SR a Iuventa – Slovenský inštitút mládeže.

Decembrové slávnostné oceňovanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok Srdce na dlani nie je v Banskej Bystrici novinkou. Je skôr očakávanou tradíciou, ktorú
v20191213 175433 9830 D600 predvianočnej a slávnostnej atmosfére organizuje Centrum dobrovoľníctva, n. o. pre celý Banskobystrický kraj. Tento rok to bolo už po trinásty krát.

Oceňovanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok je dôležitá udalosť, ktorú si v jednotlivých krajoch pod patronát zobrali dobrovoľnícke centrá. Tento rok prevzali záštitu nad podujatím - Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter a tiež primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko.

„Samotnému oceňovaniu predchádza niekoľkomesačná, systematická príprava. Aktualizuje sa štatút, zverejňujeme výzvu na nominovanie, vytvárame komisiu, ktorá musí byť zostavená z takých autorít, ktoré dobrovoľníctvu rozumejú a v neposlednom rade uverejňujeme inšpiratívne príbehy nominovaných na našej facebookovej stránke.“ – vykresľuje priebeh kampane koordinátorka Mária Joklová.

Tento rok bolo na ocenenie v Banskobystrickom kraji prijatých celkom 35 nominácií, ďalšie dve žiaľ nesplnili podmienky stanovené štatútom. Najpočetnejšou z pätnástich zverejnených kategórií bolo už tradične Dobrovoľníctvo v sociálnej a zdravotnej oblasti, kde Centrum dobrovoľníctva prijalo až 10 nominácií. Kategória Dobrovoľníctvo v oblasti ochrany ŽP nebolo tento rok vôbec zastúpené.

Komisia sa v tomto roku po zodpovednom preštudovaní všetkých nominácií rozhodla udeliť 17 sŕdc, ktoré sú symbolicky stvárnené autorskou soškou z dielne p. Bartka. Ten ich pre túto výnimočnú udalosť vyrába už od samotného začiatku a vždy pro bono.

Pred letnými dovolenkovými plánmi vás ešte pozývame na výborné vzdelávanie Manažment krátkodobých dobrovoľníckych aktivít.

Manažment krátkodobých dobrovoľníckych aktivít je akreditované vzdelávanie, otvorené všetkým záujemcom. Ponúka témy týkajúce sa manažmentu dobrovoľníkov/čok, ak aj event manažmentu v rozsahu 8 hodín, interaktívnym neformálnym spôsobom. Kurz pokračuje dištančným štúdiom formou konzultácií, príprav a odovzdania prakticky využiteľnej práce vybraného "eventu".Pozvanka MKDA 06 2019

Na školení sa dozviete ako dobre spropagovať svoju aktivitu a pozvať si naň tých správnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, naučíte sa akciu dobre naplánovať a vyhodnotiť. My v Centre ho voláme aj "jednodňovky ľavou zadnou", pretože po našom školení už nebude žiadny problém zorganizovať podujatie či krátku aktivitu aj s pomocou dobrovoľníkov a dobrovoľníčok.

Absolventi/ky získajú po ukončení prezenčného kurzu a odovzdaní práce certifikát akreditovaného vzdelávania MŠVVaŠ SR.

 

Cena školenia je 10 Eur a pokrýva najnutnejšie výdavky.

Prihlásiť na školenie sa môžete TU vyplnením google formuláru. Školenie sa bude konať vo Zvolene, miesto konania upresníme prihláseným záujemcom.

 

2
Činnosť a aktivity Centra dobrovoľníctva závisia od finančných zdrojov, ktoré si musíme hľadať a zabezpečovať sami. Vaše 2% z dane by sa u nás premenili na podporu dobrovoľníkov a dobrovoľníctva prostredníctvom dlhodobých dobrovoľníckych programov, cez ktoré prejde takmer 60 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok z radov mladých i seniorov a vyše 360 detí.

  • V dlhodobých programoch pre deti a mládež máme 3 programy zamerané na doučovanie, asistenciu a mentoring detí z nízkoprahu alebo soc. znevýhodneného prostredia - Spojivko, Môj svet je tvoj, Opri sa o mňa.
  • V medzigeneračných dlhodobých programoch Hlavičky Čítankovo (prepájame seniorských dobrovoľníkov/čky a deti pomocou doučovania na ZŠ a čítania rozprávok v MŠ).

Na jeseň nemusíte vôbec podliehať sychravým náladám, pretože máme pre vás ponuku na dve skvelé akreditované vzdelávania týkajúce sa DOBROVOĽmanazment jednodnovky oktNÍCTVA.

Tréning manažmentu dobrovoľníctva usporadúva Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií a je určený všetkým, ktorí chcú vo svojich organizáciách pracovať s dobrovoľníkmi/čkami, vedieť efektívne využiť ich potenciál, prípadne si vytvoriť svoj vlastný dobrovoľnícky program. Viac informácií o tomto školení, ako aj prihlasovací formulár nájdete na ich webstránke.

Manažment krátdobých dobrovoľníckych aktivít ponúkame pre celý Banskobystrický kraj. Tento rok pre záujem spúšťame termíny aj na druhé a tretie školenie, kedy sme vzdelávacie podujatie museli rozdeliť do skupín a dvoch termínov. Na školení sa dozviete ako dobre spropagovať svoju aktivitu a pozvať si naň tých správnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, naučíte sa akciu dobre naplánovať a vyhodnotiť. Jednoducho, po tomto školení vám pôjde každá akcia "ľavou zadnou" ;).

Cena školenia je 5 Eur a pokrýva len tie najnutnejšie výdavky.

TU sa môžete prihlásiť vyplnením google formuláru.

 

Centrum dobrovoľníctva získalo dotáciu z Mesta Banská Bystrica na projekt dobrovoľníctva seniorov a sieťovanie organizácií, ako nám vyplýva z KPSS mesta Banská Bystrica na roky 2015-2017.

 

BBSK sivaUrad SVPROSPF UMB siva

 

2 logo min skolstva noveIuventa cbErasmusPDCO

 

  csm logo hejdude c84f156691  4 KL Nadacny fond Logo CMYK5 ncpf logo primaryKNZM     Mesto BB siva

rtv 1Radio Regina   logo bbfm farebne 01       lumen