Rozvoj kompetencií dospelých cez dobrovoľnícke aktivity + rozvoj zručností koordinátorov dobrovoľníkov v organizáciách a inštitúciách.

Podcasty o dobrovoľníctve, dobrovoľnícky denník, hand-out o príprave kvalitných dobrovoľníckych aktivít, vzdelávanie a kampane - to sú hlavné aktivity nášho projektu s Jihomoravským dobrovoľníckym centrom z Brna. Cieľom týchto aktivít je rozvoj kompetencií širokej verejnosti prostredníctom zapojenia sa do dobrovoľníckych činností, ale tiež vzdelávanie koordinátorov a koordinátoriek dobrovoľníkov z oboch krajín. Spoločne preto kreujeme nové manažmentové vzdelávanie, na ktoré do Brna vycestujeme aj s koordinátormi a koordinátorkami z nášho Banskobystrického kraja. 

V tomto období pripravujeme aj digitálny obsah - podcasty s dobrovoľníkymi z rôznych oblastí, ktoré budeme spúšťať od jesene. Projekt trvá do novembra 2025, postupne Vás budeme informovať a pozývať na naše projektové novinky. Viac o samotnom projekte si môžete prečítať tu.