Cieľom projektu bolo posilnenie zraniteľných skupín rómskych detí žijúcich v sociálne vylúčených komunitách. Podstatou projektu bola implementácia dobrovoľníckych doučovacích programov pre deti z rómskych komunit v dvoch nízkoprahových komunitných centrách v meste Banská Bystrica. Doučovacie programy fungujú na princípe jeden na jedného, t.j. 1 dobrovoľník sa venuje 1 dieťaťu pravidelne minimálne raz týždenne. Prínosom projektu pre cieľovú skupinu rómskych detí bolo posilnenie ich kapacít a návykov v oblasti pravidelnej prípravy do školy, zlepšenie študijných výsledkov detí a eliminácia predčasného ukončenia základnej školskej dochádzky, opakovania ročníkov či preradenia na špeciálnu základnú školu. Účasťou v programe dieťa získavalo tiež motiváciu učiť sa, pozitívny vzor a v neposlednom rade získalo veľkého kamaráta a priateľský vzťah. Projekt sa realizoval vo vzájomnej spolupráci Centra dobrovoľníctva a mesta Banská Bystrica, ktoré je zriaďovateľom komunitných centier. Súčasťou projektu bola aj tvorba minimálnych štandardov implementácie doučovacích programov, ktoré umožnia implementáciu doučovacích programov v budúcom období aj v iných organizáciách a lokalitách.

Projekt sa realizoval od 15.9.2015 do 30.4.2016.

Projekt Naučme sa spolu bol podporený sumou 4.956,- EUR z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom projektu Naučme sa spolu je posilnenie zraniteľných skupín.


Koordinátorkou projektu je Betka Brozmanová Gregorová Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

www.eeagrants.org
www.osf.sk
www.eeango.sk

 eea logo bez linky     logo osf 500x192px RGB SK

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein, Norway
Co?financed by the State Budget of the Slovak Republic

Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky