V rámci Týždňa dobrovoľníctva 2020 pripravujeme aj akreditované vzdelávanie Manažment krátkodobých doPlagát MKDA 2020brovoľníckych aktivít.

Vzdelávanie otvárame pre koordinátorov a koordinátorky dobrovoľníkov, ale aj iným záujemcom. Vzdelávanie sa venuje téme manažment dobrovoľníkov/čok a tiež event-manažmentu, v rozsahu 8 hodín. Pokračuje dištančným štúdiom formou konzultácií, príprav a odovzdania prakticky využiteľnej práce vybraného "eventu". Vzdelávanie prebieha interaktívnym neformálnym spôsobom, vedú ho skúsené lektorky z Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií.

Toto vzdelávanie voláme aj „jednodňovky ľavou zadnou“. Na školení sa dozviete, ako dobre spropagovať svoju aktivitu a pozvať si naň tých správnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, naučíte sa akciu dobre naplánovať a vyhodnotiť. Po našom školení už nebude žiadny problém zorganizovať podujatie či krátku aktivitu aj s pomocou dobrovoľníkov a dobrovoľníčok.

Absolventi/ky získajú po ukončení prezenčného kurzu a odovzdaní práce certifikát akreditovaného vzdelávania MŠVVaŠ SR.

Cena školenia je 10 Eur a pokrýva najnutnejšie výdavky.

Prihlásiť na školenie sa môžete vyplnením google formuláru. Vzdelávanie sa bude konať v Banskej Bystrici.