Systémové upozornění
Hlavní informace

V Banskobystrickom kraji sa aj tento rok uskutoční kampaň Týždeň dobrovoľníctva

Už po trinásty raz dostanú obyvatelia a obyvateľky mnohých miest Slovenska príležitosť jednorazovo vyskúšať si prácu dobrovoľníkov.

TD 2021Slovensko sa aj v roku 2021 zmení na krajinu dobrých skutkov. Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici v spolupráci s dobrovoľníckymi centrami v Bratislave, Nitre, Žiline, Trenčíne, Prešove a Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií pripravuje v poradí 13. ročník kampane Týždeň dobrovoľníctva, ktorá sa tradične uskutoční po letných prázdninách, v polovici septembra.

„V minulom roku sa do Týždňa dobrovoľníctva zapojilo 703 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok a spolu venovali 1713 hodín svojho času. Je to nádherné číslo, ak vezmeme do úvahy, že pandémia COVID-19 a protiepidemické opatrenia eliminovali aktivity so zapojením ohrozených skupín. Organizácie vytvorili priestor zapojiť sa do príprav podujatí a propagačných materiálov, estetizácie vonkajších priestorov, náučných chodníkov, opravy vedeckých hračiek či výroby vzdelávacích materiálov. Veríme, že aj v tomto roku sa taktiež prihlásia rôznorodé organizácie a vytvoria tak pestrú paletu rozmanitých aktivít,“ hovorí koordinátorka Týždňa dobrovoľníctva z Centra dobrovoľníctva v Banskej Bystrici, Lucia Rossová.

Čítať ďalej...

Prezentácia výstupov k národnému projektu „Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti“ (Výskum MNO a OS)

Kvalitnejšie verejné politicky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnostiPozývame Vás na prezentáciu a diskusiu o výstupoch národného projektu „Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti", v ktorom UMB v Banskej Bystrici vystupovala ako kľúčový partner a na ktorom participoval tím učiteľov a učiteliek z Pedagogickej a Ekonomickej fakulty UMB. Prezentácia sa bude konať  dňa 24. 6. 2021 o 13:00 hod. na pôde Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, v budove Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, Kuzmányho 1, 974 01  Banská Bystrica.

V úvode podujatia budú prezentované výstupy národného projektu. Nasledovať budú diskusie k prezentovaným výstupom a zber podnetov od širokého spektra zástupcov občianskej spoločnosti.

Čítať ďalej...

Zoznamka s dobrovoľníctvom

Zoznamka s dobrovoľníctvom

V rámci Dní mesta Banská Bystrica Vás v spolupráci s 365.labb pozývame na Zoznamku s dobrovoľníctvom, ktorá sa uskutoční 18.6.2021 o 16.00 hod. v coworkingovom centre 365.labb na Lazovnej 5, kde sídli aj naša kancelária.

Dozviete sa, kde v Banskej Bystrici privítajú pomoc dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Ktoré z organizácií potrebujú pomocné ruky, hlavy aj srdcia a ako to u nich chodí. Ide leto a možností ako ho prežiť zmysluplne bude naozaj veľa.

 Tešíme sa na vás.

Uši k duši - veľká pomoc proti osamelosti

Uši k duši grafika webProgram Uši duši je telefonická linka pomoci pre ľudí, ktorí sa cítia byť osamelí. Prvotná myšlienka tohto programu vznikla počas prvej vlny pandémie, kedy ľudia ostávali zo dňa na deň doma osamelí a museli čeliť neistote, smútku a izolácii.

Príležitostný dobrovoľnícky program vznikol vďaka spolupráci dvoch subjektov – Centra dobrovoľníctva, n.o. a Pedagogickej fakulty UMB, ktoré obe pôsobia v Banskej Bystrici. Inšpirovali ich mnohé iniciatívy vznikajúce po Slovensku ako dôkaz solidarity. Oni sa rozhodli spojiť sily a expertízu z oblasti psychológie a sociálnej práce a spoločne so študentami dali programu názov Uši k duši. Je to program o povzbudení, rozhovoroch cez telefón, o sile slova, ale i o vychádzaní zo zóny komfortu, či aktívnom počúvaní. Hlavne o posledných dvoch vo svojich spätných väzbách často hovorili dobrovoľníci, ktorí pravidelne telefonovali klientom a boli im bútľavými vŕbami.

Treba však povedať, že sa nejedná o odbornú psychologickú pomoc, ide skôr o vypočutie a zdieľanie bežných životných radostí a starostí prostredníctvom dobrovoľníkov a dobrovoľníčok z radov študentov UMB. Tí dostávali počas intenzívneho 3 mesačného programu pravidelnú mentorskú a supervíznu pomoc od svojich vyučujúcich z Pedagogickej fakulty a napĺňali tak svoje komunitné poslanie.

Koncom mája skončila jeho 2. etapa, ktorá začala vo februári 2021 a z nášho pohľadu ju vnímame ako veľmi úspešnú a tiež prospešnú. Sú za tým nie len pekné čísla, no predovšetkým povzbudivé výpovede klientov a klientiek, ale aj dobrovoľníkov na linke. Do programu sa ich prihlásilo dvadsať, medzi ktorými boli seniori, osamelé matky, zdravotne znevýhodnení, či ľudia v produktívnom veku. Na linke si s nimi telefonovalo 19 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Spolu uskutočnili 479 hovorov a pretelefonovali neskutočných 10 631 minút. Telefonáty s klientmi a klientkami nás utvrdili v presvedčení, aká častá je osamelosť ľudí plynúca z izolovanosti či anonymity miest a koľko radosti a nádeje vie vniesť do života krátky rozhovor s človekom.

Čítať ďalej...

Akreditované školenie "Manažment krátkodobých dobrovoľníckych aktivít" už v júni

60b7457e70043f0ad866edc2Rok strávený v pandemických opatreniach odhalil nielen veľkú solidaritu ľudí zapájajúcich sa do dobrovoľníckych aktivít a iniciatív, ale častokrát aj našu nepripravenosť dobrovoľníkov a dobrovoľníčky riadiť. Ako na to, a hlavne pri jednorázových aktivitách sa dozviete na našom akreditovanom školení, ktoré voláme aj „jednodňovky ľavou zadnou“. Prejdeme si ako dobre spropagovať svoju aktivitu a pozvať si naň tých správnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, naučíte sa akciu dobre naplánovať a vyhodnotiť. Po našom školení už nebude žiadny problém zorganizovať podujatie či krátku aktivitu aj s pomocou dobrovoľníkov a dobrovoľníčok.

Vzdelávanie je otvorené pre koordinátorov a koordinátorky dobrovoľníkov, ale aj iným záujemcom v rozsahu 8 hodín. Pokračuje dištančným štúdiom formou konzultácií, príprav a odovzdania prakticky využiteľnej práce vybraného "eventu". Vzdelávanie prebieha interaktívnym neformálnym spôsobom a  vedú ho skúsené lektorky z Centra dobrovoľníctva.

Absolventi/ky získajú po ukončení prezenčného kurzu a odovzdaní práce certifikát akreditovaného vzdelávania MŠVVaŠ SR.

Cena školenia je 15 Eur a pokrýva najnutnejšie výdavky na kurz.

Prihlásiť na školenie sa môžete vyplnením google formuláru. Vzdelávanie sa bude konať v Banskej Bystrici.

Ako spoločnými silami pomáhame od začiatku pandémie zraniteľným skupinám, osamelým ľudom a ľudom v karanténe.

Je to už rok, čo zmenila naše životy pandémia. Rok, čo sme aj v Centre dobrovoľníctva presunuli pozornosť a dobrovoľnícku službu viac na zraniteľné skupiny. Bola pre nás samozrejmosť podať pomocnú ruku, či už pri šití a rozdávaní rúšok, pri spoluorganizovaní zbierky hygienických pomôcok pre sociálne odkázané skupiny obyvateľov, pri nákupoch. Výborný na tom je aj fakt, že sme v tom nezostali sami. Spojili sme sily a pomohli tak mnohým, ktorí o pomoc požiadali. Dobrovoľníci a dobrovoľníčky z „O nás nejde“ si počas prvej vlny pandémie zobrali pod ochranné krídla seniorov z KOMUCE v Sásovej v Banskej Bystrici. 16-ti zabezpečili na týždennej báze dokopy 130 nákupov. Saleziáni a ich dobrovoľníci a dobrovoľníčky si adoptovali počas prvej vlny pandémie 14 ľudí zo Sásovej a Starej Sásovej a urobili už cez 60 nákupov, ktoré zahrňovali lieky a jedlo, rozdali cez 400 rúšok, venčili psov. Do tejto služby sa nezištne zapojilo cez 35 mladých ľudí. Sú naďalej otvorení pomôcť s nákupmi, či registráciou na očkovanie. Foto nakupyNo a my v Centre dobrovoľníctva sme vďaka ochote dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ako aj skautov a skautiek z  89.zboru Cuprum, 59.zboru Barbakan v Banskej Bystrici rozniesli množstvo rúšok a v týchto dňoch uskutočnili už 63. nákup. Nákupy robíme neustále, a to skrz linku Osamelý senior, ktorú zriadilo mesto Banská Bystrica. Spolupráca s mestom pokračuje a nákupy zabezpečujeme, či už pre seniorov, alebo  pre ľudí v karanténe.

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam, ktorí nezištne venovali a stále venujú svoj čas pomoci druhým. Ste pre nás oporou a zdrojom sily  a energie pokračovať.

V týchto a aj ďalších službách, zameraných na pomoc zraniteľným a osamelým ľudom v domácom prostredí, plánujeme pokračovať formou nového dobrovoľníckeho programu. Bude vyžadovať financie na koordinátora, preplácanie nákladov dobrovoľníkom (cestovné, telefón), vzdelávanie, školenia a pod. Ak sa vám naše plány páčia, podporte nás prostredníctvom venovania 2% . Ďakujeme. https://www.centrumdobrovolnictva.sk/o-nas/2-percenta

Dobrovoľník roka 2020 – poznáme mená ocenených dobrovoľníkov/ - čok.

Dobrovoľník roka 2020 – národné oceňovanie dobrovoľníkov/ - čok ocenením Srdce na dlani prebehlo už po dvanásty krát, ale historicky po prvýkrát v spolupráci s krajskými dobrovoľníckymi centrami. Tie prostredníctvom svojich hodnotiacich komisii posunuli výnimočné príbehy z kraja. Už krajské oceňovanie Srdce na dlani bolo rekordné, keď sa doň vôbec po prvýkrát zapojilo všetkých 8 krajov Slovenska a zaznamenalo rekordný počet nominácií. Z nich sa do užšieho výberu národného oceňovania dostalo 60 z nich. Za Banskobystrický kraj  sa medzi nominácie dostal príbeh Dávida Jakuba, Kataríny Mezeiovej, Marcely Václavkovej Konrádovej, Mareka Loceka a skupiny dobrovoľníkov z YMCA Revúca.

david jakubO udelení ocenenia Dobrovoľník roka rozhodovala  hodnotiacej komisii v zloženíi:

 • Ing. Karla Wursterová, generálna riaditeľka Sekcie medzinárodných organizácií, rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR,
 • Prof. MUDr. Vladimír Krčméry DrSc., lekár, vedec – odborník na tropickú medicínu, infektológiu, onkológiu, vysokoškolský pedagóg, zakladateľ zdravotníckych, sociálnych zariadení a zahraničných humanitárnych misií v rozvojových krajinách.
 • Mgr. Tomáš Jacko, PhD, z Katedry verejnej správy a regionálneho rozvoja, Národohospodárskej fakulty, Ekonomickej univerzity v Bratislave,
 • Lucia Blahová, External Affairs Executive spoločnosti Philip Morris Slovakia s.r.o.,
 • Bc. Juliana Hajduková, predsedníčka Prešovského dobrovoľníckeho centra - o.z.,
 • Mgr. Jana Andreasová, riaditeľka Nitrianskeho centra dobrovoľníctva,
 • Ing. Janka Dobrocká, MBA, členka revíznej komisie CARDO – Národného dobrovoľníckeho centra.

Držitelia národných cien boli vyhlásení na tradičnom slávnostnom podujatí 11.3.2021, ktoré sa pre pandémiu uskutočnilo online.

V každej kategórii národného oceňovania získal jeden z nominovaných cenu Srdce na dlani a certifikát podpísaný ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Zároveň v každej kategórii vybrala komisia ďalšie dve nominácie, ktoré boli ocenené ďakovným listom generálnej riaditeľky sekcie medzinárodných organizácií, rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci z MZVEZ SR. 

Čítať ďalej...

Uši načúvajúce osamelým dušiam

Príležitostný dobrovoľnícky program Uši k duši vznikol na začiatku prvej vlny pandémie COVID-19. Za jeho vznikom stála veľká motivácia a chuť pedagógov a psychológov z Pedagogickej fakulty UMB. Vďaka ich podpore a tútoringu a tiež koordinácii Centra dobrovoľníctva sa nám spoločene podarilo do programu zapojiť 66 ľudí, ktorí doteraz spolu pretelefonovali 5050 minút. O dobrovoľníckom programe viac povie dobrovoľníčka Alexandra Matiszová.

Ahoj Saši. Predstav sa nám. Kto si, čím žiješ a čomu sa venuješ v tieto dni? SašaM 1

Ahoj. Volám sa Alexandra a žijem rozlietaným životom na Liptove, aj keď pandémia ma trochu skrotila. Som žena mnohých sociálnych rolí, no momentálne venujem najviac času svojej práci a taktiež vlastnej neziskovej organizácii. Vďaka národnému projektu pracujem s marginalizovanou rómskou komunitou a v občianskom združení Verejnô sa venujem rozvoju kultúry a komunity u nás na strednom Slovensku.

Prečo sa tak aktívna mladá žena rozhodla dobrovoľníčiť v programe UŠI K DUŠI?

Dobrovoľníčiť som začala v prvom ročníku na vysokej škole a Uši k duši bol môj posledný dobrovoľnícky program, do ktorého som sa zapojila v rámci UMB. Bol akousi alternatívou k mojej odbornej praxi, ktorú som kvôli pandémii nemohla vykonávať osobne. Program„Uši k duši“ mi tak ponúkol cestu k osobnému rastu, keďže telefonovanie s neznámym človekom bolo pre mňa veľkou výzvou. Na začiatku som nevedela nakoľko bude moja iniciatíva prospešná aj pre seniorov a seniorky, avšak dôverovala som výskumu, ktorý sa v tomto smere realizoval.

Cieľom programu UŠI K DUŠI je pomocou telefonických rozhovorov zmierniť osamelosť a izoláciu. Myslíš, že sa Ti to u Tvojej klientky podarilo?

Často mi počas pravidelných telefonátov „moja“ pani dvíhala mobil už po prvom, či druhom zazvonení. Zo začiatku sme spolu telefonovali trikrát do týždňa po 20 minút. No ale už počas prvých rozhovorov sme zistili, že nám treba na jeden rozhovor viac času. Nastavili sme si teda nižšiu frekvenciu a predĺžili sme čas spoločných rozhovorov. Aj keď mi pani, nazvime ju Marika, často hovorievala o priateľkách, kamarátkach, či známych, zdalo sa mi, že svojou časťou prispievam k zmierneniu osamelosti a izolácie aj ja. Niekoľkokrát počas trvania programu mi povedala, že o niektorých veciach o ktorých sa rozpráva so mnou, dlho s nikým iným nehovorila.

Čítať ďalej...

Dobrovoľník roka 2021 - odovzdávanie ocenenia Srdce na dlani na národnej úrovni.

Národné ocenenie dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam sa odovzdáva už po dvanásty krát, ale tento rok sa po prvýkrát organizuje v spolupráci aj s krajskými dobrovoľníckymi centrami. Tie prostredníctvom svojich hodnotiacich komisii posunuli výnimočné dobrovoľnícke príbehy z kraja na národnú úroveň.
Za Banskobystrický kraj sa z ôsmich nominácii dostalo do užšieho výberu 5 z nich. Príbeh Dávida Jakuba, ochranárky pani Kataríny Mezeiovej, pani Marcely Václavkovej Konrádovej, strážcu historickej knižnice Mareka Loceka a skupinu dobrovoľníkov
z YMCA Revúca.👏

 Organizátorom podujatia Dobrovoľník roka 2020 – odovzdávanie ceny Srdce na dlani je C.A.R.D.O - Národné dobrovoľnícke centrum, v spolupráci s Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií a krajskými dobrovoľníckymi centrami. PCARDO 2021 banner300x250 1odujatie sa už po ôsmy krát koná pod záštitou ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Tiež je milou tradíciou, že ocenených dobrovoľníkov a dobrovoľníčky príjme prezident SR. Tento ročník, si žiaľ kvôli pandemickým opatrenia bude musieť na stretnutie s pani prezidentkou ešte chvíľku počkať :).

Tento rok sa podujatie uskutoční aj s online prenosom. Pozývame vás 11.3.2021 o 18:00 hod. na živý online prenos z podujatia Dobrovoľník roka 2020 – celoslovenské podujatie odovzdávania ocenenia Srdce na dlani ❤️🤲 - stačí ak kliknete na tento odkaz: https://www.facebook.com/events/475116793504182/
 
Sami sme zvedaví. A vy?
 

„Dobrovoľníctvo prináša radosť“ hovorí dobrovoľníčka, ktorá už štvrtý rok pomáha s učením dieťaťu z nízkoprahového centra.

Je mladá, milá, kreatívna. Taká, akú by ste chceli v každom dobrovoľníckom programe. Študentka Univerzity Mateja Bela, rodáčka z východu, ktorá v našom Centre dlhodobo pôsobí v dobrovoľníckom programe SPOJIVKO. O tom, prečo dobrovoľnícvo ešte nehodila za chrbát, čo jej dáva a aký má pre ňu SPOJIVKO zmysel, prinášame v krátkom rozhovore.

Ahoj Miška. Predstav sa nám trochu. Kto si, čím žiješ, čomu sa venuješ v tieto dni?

Happy MiškaAhoj. Volám sa Michaela Cingeľová a pochádzam z malebnej dediny Malcov v okrese Bardejov, na severovýchode Slovenska. Svoj domov a prostredie, kde som vyrastala a žijem, milujem. Zároveň mi je srdcu veľmi blízka aj Banská Bystrica a je okolie. Študujem tu na UMB, teraz som v poslednom ročníku magisterského stupňa v odbore učiteľstvo pre primárny stupeň, resp. učiteľstvo pre prvý stupeň základnej školy. Milujem to, čo robím aj to, čo študujem. Práca s deťmi a s mladými aj so sociálne slabšieho prostredia je mojou prioritou a mojou srdcovkou. Napĺňa ma to a posúva ďalej aj vo svojom osobnostnom rozvoji.

To sa veľmi dobre počúva. Čo Ťa na tom najviac baví a ako Ti to pomáha napríklad pri dobrovoľníčení v našom SPOJIVKU?

Som kreatívny typ. Veľmi rada tvorím. Vymýšľam rôzne pomôcky, aktivity, či hry pre deti. Rada ich motivujem k činnosti. Medzi moje záľuby patrí aj čítanie, stavanie puzzle, korčuľovanie, no vyskúšala som si aj maľovanie detských postavičiek na stenu v detskej izbe. Je toho dosť. A aj v tieto dni nezaháľam a robím naozaj to, čo ma baví. Viem, že si tým rozvíjam svoje schopnosti, lebo pri práci s deťmi a mladými (aj „online“, napr. pri SPOJIVKU), či pri mojich kreatívnych chvíľkach úplne zabúdam na problémy, ktoré tu dnes máme.

Ako som už medzi rečou spomenula, si dobrovoľníčkou v programe SPOJIVKO, teraz aj v SPOJIVKU online. O čom je tento program? Ako v ňom vnímaš svoje pôsobenie?

Dobrovoľnícky program Spojivko je podľa mňa unikátny a jedinečný program. Musím povedať, že Spojivko ma očarilo svojimi hodnotami a cieľmi. Dlho som váhala, či sa mám do tohto programu prihlásiť. Bola som druháčkou na bakalárskom stupni štúdia a dnes vôbec neľutujem svoje rozhodnutie. Spojivko mi otvorilo úplne iný obzor v mojom živote. Je úžasné v tom, že každý dobrovoľník má jedno dieťa, s ktorým trávi raz do týždňa čas, minimálne jednu hodinu. Spolu sa učia alebo naopak trávia čas rozprávaním, čítaním, či spoločenskými hrami, ktoré sú veľmi obľúbené nielen medzi deťmi, ale aj medzi nami dobrovoľníčkami, resp. dobrovoľníkmi. Podstata programu vnímam nie iba v pomoci s učením. Áno, urobíme si spolu domáce úlohy a pripravíme sa na ďalší vyučovací deň v škole. Ale veľmi významný je práve vzťah medzi nami. Dobrovoľníkom a dieťaťom, ktorý je o dôvere, úprimnosti, priateľskosti a ľudskosti. To je na tom úžasné a ojedinelé.

Čítať ďalej...

 

BBSK sivaUrad SVPROSPF UMB sivaACF siva

 

MŠVVaŠ SR sivaIuventa cbErasmusEZSPDCO

 

Nadasia SLSP sivaExpodomNebotraŽM designKNZMMesto BB siva

rtv 1Radio Reginalogo bbfm farebne 01lumen

 • Nikto nerobí väčšiu chybu ako ten, kto nerobí nič v presvedčení, že to málo, čo urobiť môže, je bezvýznamné.

  Edmund Burke
 • Medzi dobrovoľníkmi nenájdete žiadnych obyčajných ľudí, pridajte sa.

Facebook follow usemail

Instagram  twitter

    youtube